REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są konsekwencje istnienia powiązań spółki z jej wspólnikiem

Sławomir Biliński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa posiada 51% udziałów w spółce, w której jest jednocześnie członkiem zarządu i prezesem. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu spółce lokali, w których spółka prowadzi działalność, i gruntu. Spółka dzierżawi także od przedsiębiorstwa wzór użytkowy i logo. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami transakcje, które są realizowane pomiędzy spółką z o.o. a przedsiębiorstwem jednoosobowym, są transakcjami powiązanymi? Jaką dokumentację należy w związku z tym prowadzić?

rada

REKLAMA

Autopromocja

Tak, transakcje z przedsiębiorstwem należącym do udziałowca lub osoby z zarządu spółki stanowią transakcje z podmiotami powiązanymi. Szczegóły - w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Analizę Państwa sytuacji należy rozpocząć od wskazania, jakie rodzaje powiązań i transakcji mają miejsce w sytuacji przedstawionej w pytaniu.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Objaśnienia:

Czarnym kolorem zaznaczono rodzaje powiązań między podmiotami. Kolorem niebieskim oznaczyliśmy transakcje, jakie występują między podmiotami.

1.Prezes jako osoba fizyczna posiada w Państwa spółce udziały o wartości wyższej niż 5%, co na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 5a updop daje podstawę do stwierdzenia, że występują powiązania kapitałowe.

2.Z powiązaniami mamy do czynienia także, gdy te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

3.Transakcje między podmiotami polegają na świadczeniu przez przedsiębiorstwo spółce usług polegających na:

- wynajmie lokali i gruntu,

-dzierżawie wzoru użytkowego i logo.

W zamian za to spółka wypłaca przedsiębiorstwu wynagrodzenie.

Podmioty powiązane

W przypadku Państwa spółki i przedsiębiorstwa prezesa mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi (art. 11 updop i art. 25 updof). Między spółką a prezesem istnieją powiązania o charakterze kapitałowym. Co więcej, z powiązaniami mamy do czynienia także, gdy te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Podsumowując, firma prowadzona przez osobę fizyczną, która zarówno posiada udziały spółki, jak i bierze udział w jej zarządzaniu, jest podmiotem powiązanym ze spółką (interpretacja Urzędu Skarbowego w Kościanie z 29 września 2005 r., nr PD/423-5c/05).

Konsekwencje istnienia powiązań

Przepisy podatkowe określają skutki dla podatników wykorzystujących powiązania do ustalenia (narzucenia) warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Jeżeli w wyniku takich działań któryś z podatników nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązanie nie istniało, organ podatkowy może określić dochody tej spółki oraz należny podatek bez uwzględnienia warunków wynikających z tego powiązania. Dla Państwa oznaczałoby to, że jeżeli np. cena, za którą powiązane przedsiębiorstwo wynajmuje spółce lokal, byłaby znacząco wyższa od rynkowej, to urząd skarbowy mógłby oszacować dochód spółki po cenach rynkowych. W praktyce oznaczałoby to wyłączenie z Państwa kosztów podatkowych nadwyżki płaconego czynszu nad oszacowaną przez urząd skarbowy ceną rynkową.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej

Sam fakt dokonywania transakcji z podmiotem powiązanym nie obliguje automatycznie podatnika do sporządzania dokumentacji dla wszystkich takich transakcji. Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają jedynie te transakcje, w których łączna kwota należności wynikających z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza kwoty określone przez ustawodawcę (art. 9a updop i art. 25a updof). Kwoty te zależą od przedmiotu świadczenia. Obowiązek dokumentacji transakcji obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Analogiczne przepisy dotyczą także podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem i Państwa prezesa (art. 25a updof).

To, jak rozumieć słowo „transakcja”, doskonale wyjaśniono w postanowieniu Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 27 sierpnia 2007 r., nr IIUS.I/415-49/07. W piśmie tym możemy przeczytać:

(...) Przez słowo transakcja zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21.02.2001 r., nr PB4/AK-060-1192-46/01, należy rozumieć umowę lub umowy zawarte z tym samym partnerem lub tymi samymi partnerami, przedmiotem której lub których jest dobro lub dobra, a także usługi, jeżeli objęte są jedną ceną. Oznacza to, że transakcją może być np. umowa nabycia lub sprzedaży jednego dobra, umowa sprzedaży szeregu dóbr lub wykonania szeregu usług, dla których określono łączną cenę, wieloletnia umowa dostawy za określoną cenę danego dobra lub szeregu dóbr bądź usług itp.

Przedsiębiorstwo należące do prezesa spółki Czytelnika świadczy jej głównie usługi polegające na:

• wynajmie lokali i gruntu,

• dzierżawie wzoru użytkowego i logo.

W przypadku transakcji polegających na świadczeniu usług (tu: najmu lokali i gruntu) oraz sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych (tu: dzierżawa logo) strony muszą prowadzić dokumentację podatkową, jeżeli wartość podpisanych umów przekroczy 30 000 euro.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. Slawdetal podpisała w 2008 r. dwie umowy najmu z przedsiębiorstwem Jana Kowalskiego, będącego jej prezesem. Spółka wynajęła od firmy swojego prezesa:

lokal biurowy za kwotę stanowiącą równowartość 1000 euro miesięcznie,

samochód dostawczy za kwotę stanowiącą 800 euro miesięcznie.

Dodatkowo przedsiębiorstwo sprzedało spółce należący do niego znak towarowy wyceniony na kwotę 10 000 euro. Tym samym kwota przeprowadzonych transakcji wyniosła w 2008 r. 31 600 euro. Ponieważ dokonana transakcja dotyczyła świadczenia usług (wynajmu lokalu i samochodu) oraz sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych (sprzedaży znaku towarowego), to próg, od którego wymagane było prowadzenie dokumentacji, wynosił 30 000 euro. Tym samym strony tych transakcji są zobowiązane do ich udokumentowania w sposób określony w art. 9a updop i art. 25a updof.

Rekomendacje

REKLAMA

Należy dodać, że w przypadku żądania dokumentacji przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej na podatnikach ciąży obowiązek przedłożenia dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania dokumentacji przez te organy. Warto więc prowadzić ją na bieżąco. Co więcej, ponieważ ustawodawca nie określił wyłączeń z obowiązku dokumentowania transakcji, to obowiązek taki spoczywa na wszystkich jej stronach. Dokumentację powinna prowadzić więc zarówno spółka, jak i powiązany przedsiębiorca. Praktyczne rady na temat zawartości i prowadzenia dokumentacji podatkowej transakcji między podmiotami powiązanymi przedstawimy w następnym numerze Mk.

Z brakiem dokumentacji wiąże się sankcja podatkowa. Jeżeli władze określiłyby dochód z Państwa transakcji z podmiotem powiązanym w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez Państwa, a nie przedstawiliby Państwo wymaganej dokumentacji podatkowej - organy podatkowe opodatkowałyby różnicę stawką 50% (art. 19 ust. 4 updop i art. 30d updof).

Dodatkowo ważne jest jednak, aby świadczenia między podmiotami powiązanymi miały również charakter ekwiwalentny. Z ekonomicznego punktu widzenia wartość wzajemnych świadczeń powinna być więc zbliżona. W przeciwnym razie, ze względu na wzajemne powiązania stron, może powstać zarzut transferowania zysków. Najlepiej, by dokumentacja wykazywała, że stosowane w transakcji ceny zbliżone są do rynkowych.

• art. 9a i 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

• art. 25a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

 

 


1 Wartość rozumiana tu jest jako kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym. Wyrażone w euro wielkości należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym została zawarta transakcja objęta obowiązkiem.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA