REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Uproszczenie safe harbour w cenach transferowych - rodzaj stopy bazowej i marża w 2019 roku

Uproszczenie safe harbour w cenach transferowych - rodzaj stopy bazowej i marża w 2019 roku
Uproszczenie safe harbour w cenach transferowych - rodzaj stopy bazowej i marża w 2019 roku

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów określił rodzaj stopy bazowej i marżę dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji niezbędne do skorzystania z uproszczenia safe harbour w zakresie cen transferowych.

Rodzaj stopy bazowej i marża dla potrzeb cen transferowych w 2019 roku

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2018, poz. 1286). Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Autopromocja

W obwieszczeniu ogłasza się rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z wprowadzanego od 2019 roku uproszczenia typu safe harbour w zakresie cen transferowych.

1) rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:

a) w złotych – stanowi WIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w złotych o trzymiesięcznym okresie zapadalności na polskim rynku międzybankowym,

b) w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w dolarach amerykańskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

c) w euro – stanowi EURIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w euro o trzymiesięcznym okresie zapadalności na europejskim rynku międzybankowym,

d) we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,

e) w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w funtach brytyjskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie;

2) marża:

a) wynosi 2 punkty procentowe,

b) stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości określonej w lit. a, w przypadku gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej w pkt 1 jest mniejsza od zera

– i jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w tym obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Zakres zastosowania safe harbour

Ministerstwo Finansów podkreśla, że rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłaszane w obwieszczeniu mają zastosowanie tylko i wyłącznie do transakcji kontrolowanych (tj. zawieranych między podmiotami powiązanymi), które decyzją podatnika zostają włączone do reżimu uproszczenia typu safe harbour przewidzianego w art. 23s ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uproszczenie zwarte w tym przepisie ma bowiem charakter opt-in, tzn. podmiot powiązany może z niego skorzystać, ale nie jest do tego zobowiązany.

Rodzaje bazowej stopy procentowej i wysokość marży podane w obwieszczeniu nie mogą natomiast stanowić punktu odniesienia czy też rodzaju standardu/normy ani dla podatnika ani dla organu podatkowego, jeżeli chodzi o ustalanie rynkowej wysokości oprocentowania m.in. w transakcjach kontrolowanych obejmujących pożyczki, kredyty, obligacje, niespełniających warunków wskazanych w ww. przepisach.

Podstawa prawna obwieszczenia

Celem przedmiotowego obwieszczenia jest wykonanie delegacji, zawartych w:

Wyżej wymienione przepisy nakładają na Ministra Finansów obowiązek wydania obwieszczenia, w którym ogłoszone zostaną: rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z nowowprowadzanego uproszczenia typu safe harbour w zakresie cen transferowych.

Ze względu na to, że treść obwieszczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych oraz treść obwieszczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy tej samej materii, rozdzielenie tej treści na dwa obwieszczenia skutkowałoby wydaniem dwóch tożsamych obwieszczeń. W związku z tym, mając na uwadze upraszczanie systemu podatkowego, zdecydowano o wydaniu jednego wspólnego obwieszczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozwiązania typu safe harbour dla transakcji pożyczkowych na gruncie ustawy o CIT i ustawy PIT

Uproszczenia typu safe harbour są wskazane przez OECD w edycji „Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych” z 2017 r. (zwane dalej: „Wytyczne OECD”) jako jeden z środków pozwalających na redukcję nadmiernych obowiązków o charakterze administracyjnym wynikających z konieczności przestrzegania przepisów o cenach transferowych.

Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano się na wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego uproszczenia typu safe harbour dla prostych form finansowania dłużnego udzielanego między podmiotami powiązanymi (tj. pożyczek, obligacji, kredytów) o stosunkowo niedużych kwotach. Uproszczenie to obejmuje z jednej strony wyłączenie możliwości szacowania przez organ podatkowy wysokości oprocentowania w takich transakcjach, a z drugiej strony zwolnienie podatnika z obowiązku przygotowania analizy porównawczej lub opisu zgodności dla tych transakcji.

Zgodnie z art. 23s ustawy o PIT i art. 11g ustawy o CIT ww. uproszczenie przewidziane jest dla umów pożyczek, kredytu lub emisji obligacji zawartych między podmiotami powiązanymi, które spełniaj ą warunki wskazane odpowiednio w art. 23s ust. 1 ustawy o PIT i art. 11g ust. 1 ustawy o CIT.

Regulacja tego typu została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego po raz pierwszy i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Przedmiotowe obwieszczenie jest jednym z elementów przedstawionej regulacji safe harbour dla transakcji pożyczkowych i będzie ono wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie rzadziej ni ż raz w roku. Przewiduje się, że obwieszczenie będzie wydawane w szczególności, jeśli nastąpi istotna zmiana warunków ekonomicznych powodująca, że poziom marży wskazanej w obwieszczeniu odbiega istotnie od poziomu marż stosowanych na rynku. Obwieszczenie będzie publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


Elementy obwieszczenia

Obwieszczenie wskazuje rodzaj bazowej stopy procentowej dla umów pożyczek w poszczególnych walutach. Jako bazowe stopy procentowe wskazano stopy z rynku międzybankowego, powszechnie stanowiące podstawę oprocentowania kredytów bankowych udzielanych w danej walucie. W odniesieniu do złotego wskazano stopę z międzybankowego rynku polskiego (WIBOR), do euro – europejskiego (EURIBOR), a dla pozostałych walut – londyńskiego (LIBOR odpowiedni dla poszczególnych walut). Wskazano stopy bazowe o trzymiesięcznym okresie przeszacowania.

Obwieszczenie wskazuje również wysokość marży dla umów pożyczek. Marża ogłaszana w obwieszczeniu została oparta o publicznie dostępne dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego (dla pożyczek udzielonych w polskich złotych) oraz notowania z rynków finansowych pochodzące z serwisu Bloomberg dotyczące marż w transakcjach pożyczek (dla pożyczek udzielonych dla pozostałych walut ujętych w obwieszczeniu).

Obwieszczenie wskazuje również marżę w przypadku, gdy bazowa stopa procentowa wynikająca z obwieszczenia przyjmuje wartość mniejszą od zera (pkt 2 lit. b). W takim przypadku, marża ogłaszana w obwieszczeniu równa jest sumie wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości podanej w lit. a. Efektywnie oprocentowanie w takiej sytuacji będzie kształtowało się na poziomie marży, co odzwierciedla stosowaną praktykę rynkową.

Rodzaj bazowej stopy procentowej oraz wysokość marży ogłoszone w obwieszczeniu znajdują zastosowanie równie ż do kredytu i emisji obligacji spełniających warunki wskazane w art. 23s ust. 1 ustawy o PIT (dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych) lub art. 11g ust. 1 ustawy o CIT (dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych).

Zakres zastosowania safe harbour dla transakcji pożyczkowych

Należy wyraźnie podkreślić, że rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłaszane w przedmiotowym obwieszczeniu, mają zastosowanie tylko i wyłącznie do transakcji kontrolowanych (tj. zawieranych między podmiotami powiązanymi), które decyzją podatnika zostają włączone do reżimu uproszczenia przewidzianego w art. 23s ust. 1 ustawy o PIT lub art. 11g ust. 1 ustawy o CIT (uproszczenie zwarte w tym przepisie ma bowiem charakter opt-in, tzn. podmiot powiązany może z niego skorzystać, ale nie jest do tego zobowiązany).

Rodzaje bazowej stopy procentowej i wysokość marży podane w tym obwieszczeniu nie mogą natomiast stanowić punktu odniesienia (tzw. benchmarku) czy też rodzaju standardu dla podatnika lub organu podatkowego, jeżeli chodzi o ustalanie rynkowej wysokości oprocentowania:

 • w transakcjach kontrolowanych obejmujących pożyczki, kredyty, obligacje niespełniające warunków wskazanych w tych przepisach,
 • w transakcjach kontrolowanych obejmujących pożyczki, kredyty, obligacje spełniających warunki wskazane w tym przepisie, ale co do których podatnik nie zdecydował się na skorzystanie z uproszczenia wskazanego w art. 23s ust. 1 ustawy o PIT lub art. 11g ust. 1 ustawy o CIT.

Innymi słowy w przypadku nieskorzystania przez podatnika z nowego uprawnienia, czy to w wyniku niespełnienia jego warunków, czy to w wyniku decyzji podatnika – będą miały zastosowanie ogólne zasady weryfikacji rynkowej wysokości oprocentowania – zarówno przez podatnika (co znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji podatkowej, której integralną częścią będzie prawidłowo przeprowadzona analiza cen transferowych wraz z analizą porównawczą lub opisem zgodności), jak i organy podatkowe.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA