REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Z jakich uproszczeń mogą skorzystać firmy, które nie muszą badać sprawozdania finansowego?

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
 Z jakich uproszczeń mogą skorzystać firmy, które nie muszą badać sprawozdania finansowego?
Z jakich uproszczeń mogą skorzystać firmy, które nie muszą badać sprawozdania finansowego?

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o rachunkowości przewiduje pewne uproszczenia dla jednostek, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania.

Autopromocja

Dotyczy to jednostek, które zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości (u.o.r.) w poprzedzającym roku obrotowym nie spełniły  co najmniej dwóch z trzech warunków:

1)     średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

2)     suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

3)     przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Jednostki niepodlegające obowiązkowemu badaniu mogą skorzystać z uproszczeń m.in. w następujących sytuacjach:

- przy kwalifikacji umów leasingu,

- przy wycenie instrumentów finansowych,

- przy ustalaniu normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych,

- przy ustalaniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Amortyzacja podatkowa

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Kwalifikacja umów leasingu

Uproszczenie w ramach kwalifikacji umów leasingu wynika z art. 3 ust.6 u.o.r. Pozwala ono na stosowanie dla potrzeb rachunkowych sposobu kwalifikacji leasingu zgodnie z ustawami o podatku dochodowym.

W praktyce oznacza to traktowanie leasingu, który zgodnie z u.o.r. spełnia wymogi leasingu finansowego, jako leasing operacyjny (zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych).

Dla przypomnienia: przedmiot umowy leasingu finansowego wykazuje w księgach rachunkowych korzystający (korzystający dokonuje tym samym odpisów amortyzacyjnych w swoich księgach), natomiast w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy leasingu pozostaje w ewidencji księgowej finansującego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący).

Dzięki dostępnemu uproszczeniu można uniknąć problematycznych skutków odmiennej kwalifikacji tej samej umowy leasingu w zależności od podstawy prawnej (u.o.r. lub ustawy podatkowe), a tym samym nie występują różnice między danymi finansowymi dla celów rachunkowych, jak i podatkowych.

Wycena instrumentów finansowych

Kolejne uproszczenie dotyczy wyceny instrumentów finansowych. Sposób ich wyceny wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Rozporządzenie to przewiduje jednak możliwość odejścia od stosowania jego przepisów (§ 2 ust.2) dla jednostek, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu.

Jednostki korzystające z tego uproszczenia opisują w zasadach (polityce) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 u.o.r., przyjęte przez nie zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych.

Jednostki, który skorzystały z dostępnego uproszczenia i nie wyceniają instrumentów finansowych w wartości godziwej są jednak zobowiązane (§ 2 ust. 2a) do zamieszczenia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach:

1. informacji o wartości godziwej każdej grupy pochodnych instrumentów finansowych, o ile wartość taka może być wiarygodnie ustalona, a także o rodzaju i charakterystyce tych instrumentów,

2. dla długoterminowych aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym w wartości bilansowej przekraczającej ich wartość godziwą – informacji o:

- wartości bilansowej i wartości godziwej poszczególnych składników aktywów lub odpowiednich grup składników aktywów, a także o

- przyczynach niedokonania odpisów aktualizujących wartość bilansową tych aktywów, w tym przesłankach uzasadniających przekonanie jednostki, że wartość bilansowa zostanie przywrócona.

Ustalanie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych

Następne uproszczenia są dostępne przy ustalaniu normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Zgodnie z u.o.r. (art. 28 ust.3) koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Do uzasadnionej części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 

Z kolei za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w  typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.

Uproszczenie zawarte w art. 28 ust.4a u.o.r. umożliwia jednak jednostkom, których sprawozdanie nie podlega badaniu, doliczanie kosztów pośrednich do kosztów wytworzenia, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

W związku z tym, jednostki te mogą odstąpić od ustalania normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Muszą jednak pamiętać, aby ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie był wyższy od ceny sprzedaży netto.

Opisane uproszczenie pozwala jednostkom uniknąć wielu problemów związanych z ustalaniem normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Proces ten jest wyjątkowo skomplikowany, ponieważ wymaga analizy różnych czynników w zależności od specyfiki jednostki m.in. ilości wytworzonych produktów, wydajności maszyn i urządzeń, możliwości przerobu surowców, rzeczywistego lub zadanego czas pracy itp.

Możliwość odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Ostatnim dostępnym uproszczeniem dla jednostek, których roczne sprawozdanie finansowej nie jest objęte obowiązkiem badania i ogłoszenia jest możliwość odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zgodnie z art.37 ust.10 u.o.r.).

Zastosowanie tego uproszczenia wydaje się  być zasadne w szczególności, gdy różnica między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania jest nieznaczna, a więc nieujęcie podatku odroczonego nie wpływa na istotne zniekształcenie wyniku finansowego netto.

Decydując się zatem na rezygnację z ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przede wszystkim należy przeanalizować wpływ tej decyzji na jasne i rzetelne przedstawienie wyniku finansowego jednostki.

Uproszczenia dla mniejszych jednostek

Dla mniejszych jednostek dostępne są również uproszczenia dotyczące informacji, które powinny być zawarte w sprawozdaniu finansowym jednostki (art. 50 u.o.r.).

Jednostka może sporządzić sprawozdanie w uproszczonej formie, jeśli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdania oraz w roku poprzedzającym spełniła dwa z trzech warunków:

1)     średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie wyniosło więcej niż 50 osób,

2)     suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie wyniosła więcej niż równowartość 2.000.000 euro,

3)     przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro.

Wyrażone w euro wielkości również przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Forma oraz zakres informacji ujawnianych w poszczególnych składnikach sprawozdania finansowego powinny odzwierciedlać rodzaje i rozmiary prowadzonej przez jednostki działalności gospodarczej oraz być dostosowane do ich potencjalnych użytkowników, czyli zarządu i kierowników niższych szczebli, aktualnych i potencjalnych inwestorów, banków, kontrahentów itp.

W związku z tym istnieje możliwość wykazywania pozycji bilansu i rachunku zysków i strat z mniejszym (w przypadku tzw. małych jednostek) stopniem szczegółowości (wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 u.o.r. literami i cyframi rzymskimi). Informację dodatkową sporządza się również w odpowiednio uproszczonej formie.

Podsumowanie

Podsumowując, istnieje szereg uproszczeń dostępnych prawem dla jednostek niepodlegających obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Należy jednak pamiętać, że mają one zastosowanie tylko wtedy, gdy nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, oraz wyniku finansowego danej jednostki.

Anna Kozber - menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC

Paulina Góra - konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

REKLAMA