Kategorie

Obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy od 2021 roku

MDDP Outsourcing
Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac
Obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy
Procedowana obecnie w Sejmie nowelizacja ustawy o CIT zakłada m.in. nałożenie na największych podatników obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii (polityce) podatkowej za każdy rok podatkowy.

Przedsiębiorstwo wchodząc na rynek musi obrać strategię działania, która zapewni mu możliwość utrzymania się na rynku, przewagę konkurencyjną oraz maksymalizację zysków. Jednym z czynników mających wpływ na kierunek przyjętych działań jest system podatkowy danego kraju.

Polityka podatkowa firmy

Dogłębna analiza otoczenia podatkowego pozwala na przyjęcie strategii czy też planu podatkowego, którego głównym zadaniem jest wsparcie ogólnej strategii działania firmy, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka i obciążeń podatkowych oraz zapewnia bezpieczeństwo firmy.

Przedsiębiorca ma do wyboru dwie drogi, jeśli chodzi o ustosunkowanie się do obowiązujących przepisów podatkowych. Może przyjąć podejście bardziej konserwatywne lub też agresywne.

Reklama

Konserwatywna polityka podatkowa to nic innego jak dopełnianie przez podatnika wszystkich obowiązków podatkowych wynikających z zakresu opodatkowania w celu uniknięcia sporów z organami podatkowymi. Chodzi tu o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa podatkowego poprzez prawidłowe rozpoznanie obowiązków podatkowych i ustalenie zobowiązania podatkowego. Podatnik samodzielnie nie poszukuje sposobów, które pomogą zminimalizować obciążenia podatkowe, nie stara się podejmować działań, które wyprzedzałyby ewentualne skutki podatkowe podjętych przez niego decyzji.

Podejście bardziej agresywne to również wypełnianie wszystkich ciążących na podatniku obowiązków, ale z jednoczesnym wykorzystaniem wszelkich możliwych sposobów mogących pomóc w zminimalizowaniu obciążeń podatkowych w drodze do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa. Pomaga w tym wcześniejsza analiza przepisów podatkowych, a także konkretnych zobowiązań podatkowych, identyfikacja zagrożeń i ryzyka podatkowego.

Co wpływa na kształt polityki podatkowej?

Reklama

Pierwszą decyzją z jaką mierzy się nowo powstała firma jest wybór formy organizacyjno-prawnej i wiążącej się z nią formy opodatkowania, które będą najkorzystniejsze dla danego rodzaju i zakresu działalności, a także wybór przedmiotu działalności. Przedsiębiorca powinien wybrać też miejsce, czy inaczej lokalizację prowadzonej działalności. Może zdecydować się np. na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Kolejne decyzje wiążą się z wyborem odpowiedniego podejścia do kosztów (wybór wyceny rozchodu, sposobu amortyzacji itp.), preferencji, ulg i zwolnień podatkowych (darowizny, działalność badawczo-rozwojowa). Każde z tych działań odbywa się w granicach obowiązującego prawa podatkowego.

Właśnie te decyzje kształtujące politykę podatkową danego przedsiębiorstwa stały się w ostatnim czasie przedmiotem nowego projektu rządowego, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce.

Zakres zmian

Najwięksi przedsiębiorcy, będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody przekroczyły 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe zostaną obciążeni nowym obowiązkiem informowania o przyjętej polityce (strategii) podatkowej. Obowiązek, w myśl znowelizowanych przepisów, dotknąłby również spółki nieruchomościowe, a także spółki nieruchomościowe będące częścią podatkowej grupy kapitałowej.

Rząd uspokaja, że miałyby być to jedynie wybrane dane dotyczące zarządzania podatkami związane z uzasadnieniem poziomu przychodów i kosztów, a wysokością zapłaconego podatku, czy źródłem wykazanej straty. Wyłączeniu z raportowania miałyby podlegać informacje stanowiące tajemnicę handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Oprócz odpowiedzi na pytania z formularza podatnik będzie miał możliwość udzielenia obszerniejszych wyjaśnień dotyczących sposobu ujęcia określonych wydatków.

Podatnicy będą zobowiązani do opisu podejścia do procedur i procesów podatkowych zapewniających prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, opisu i przekazania informacji odnośnie współpracy z KAS oraz ilości zaraportowanych schematów podatkowych, złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej, czy akcyzowej.

Ponadto nowelizacja nałoży obowiązek informowania o transakcjach z podmiotami powiązanymi przekraczającymi wartość 5% sumy bilansowej, a także mających nastąpić restrukturyzacjach, które wpłyną na wysokość zobowiązań podatkowych.

Katalog nowych wymogów zawiera również konieczność udzielania informacji o dokonanych rozliczeniach podatkowych w tzw. rajach podatkowych. Sprawozdania z wykonania strategii podatkowej miałyby być zamieszczane na stronie internetowej podatnika lub podmiotu powiązanego, jeśli podatnik nie ma strony internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca licząc od upływu terminu właściwego na złożenie zeznania podatkowego. Jednocześnie podmiot byłby zobowiązany przekazać organom skarbowym adres tej strony internetowej. Nowy wymóg nie obejmowałby firm, które zawarły z szefem KAS umowę o tzw. „współdziałanie”.

W nowelizacji została też przewidziana kara za niewywiązanie się z obowiązku jest to kwota do wysokości 250 000 zł.

Na chwilę obecną w Polsce istnieje około 2,8 tys. spółek oraz 63 podatkowe grupy kapitałowe, których dotyczy obowiązek ujawniania danych.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Od kiedy zmiany?

Zgodnie z wniesionym już do Sejmu projektem ustawy, zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Nowy obowiązek stanowiłby niejako uzupełnienie już istniejącego obowiązku nakładającego na Ministra Finansów konieczność podawania do publicznej wiadomości informacji o osiągniętych przychodach, poniesionych kosztach, wysokości osiągniętego dochodu, czy straty podatkowej, a także podstawie opodatkowania i wysokości należnego podatku dochodowego „największych graczy” – art. 27b ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tej chwili wykaz zawiera jedynie dane liczbowe, nie opatrzone żadnymi dodatkowymi komentarzami, bez gospodarczego kontekstu.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiana w przepisach wpłynie korzystnie na poprawę transparentności dużych firm oraz pozwoli na dokładniejszą interpretację i zrozumienie publikowanych danych. Pomoże też mniejszym firmom w utrzymaniu się na rynku i poprawie konkurencyjności.

Najwięksi przedsiębiorcy już raportują informację o stosowanych schematach podatkowych, spółki powiązane przygotowują dokumentację cen transferowych zastosowanych w transakcjach wewnątrzgrupowych. Wszyscy podatnicy musieli dostosować swoje systemy księgowe do struktury nowego pliku JPK_VAT, która zacznie obowiązywać już od 1 października 2020 r. rozszerzającej zakres dotychczas raportowanych informacji.

Byłoby to zatem już kolejne obciążenie związane z raportowaniem do fiskusa wymagające zaangażowania dodatkowych środków zarówno finansowych jak i w zakresie wykwalifikowanego personelu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustawprzebieg procesu legislacyjnego w Sejmie

Anna Biernacka, Ekspert ds. księgowości w MDDP Outsourcing w Warszawie

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Rekompensata dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków

  Opodatkowanie elektrowni wiatrowych. Senat podjął uchwałę o przekazaniu do Sejmu projektu ustawy o wypłacie gminom rekompensaty za dochody, utracone w 2018 r. w wyniku zmiany opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. Projekt to inicjatywa ustawodawcza Senatu.

  MF chce usprawnić proces egzekucji wierzytelności

  Egzekucja wierzytelności publicznoprawnych. Resort finansów zamierza usprawnić proces egzekucji wierzytelności publicznoprawnych; chce m.in. uzyskiwać jak najwięcej informacji o majątku dłużników w sposób elektroniczny i zautomatyzowany - mówi dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Jedynak.

  Prawie 20 mln e-PITów za 2020 rok - nowy rekord

  e-PIT za 2020 rok. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 19,6 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. złożono elektronicznie, z czego ponad połowę (10,1 mln) przez usługę Twój e-PIT. Tylko 2,1 mln zeznań rocznych zostało przesłanych w wersji papierowej. Dużą popularnością cieszy się cały serwis e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już 26,3 mln razy. Klientom e-Urzędu Skarbowego Ministerstwo Finansów i KAS udostępniły kolejną usługę – możliwość złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

  Jak złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

  ZAW-NR - jak złożyć zawiadomienie przez e-Urząd Skarbowy? Kto może złożyć zawiadomienie? Ile czasu ma podatnik na złożenie ZAW-NR w czasie trwania COVID-19? Jak wypełnić ZAW-NR?

  VAT od taksy notarialnej - RPO dostrzega błędną praktykę notariuszy

  VAT od taksy notarialnej. W odpowiedzi na zgłoszenie redakcji portalu INFOR.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował 12 maja 2021 r. pismo do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej. Zdaniem RPO powszechna praktyka doliczania podatku VAT od taksy notarialnej budzi poważne zaniepokojenie. Obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzenia notariusza mające bez wątpienia charakter gwarancyjny i ochronny przemawiają, w opinii RPO, przeciwko dopuszczalności doliczania do wynagrodzenia notariusza stawki podatku od towarów i usług. Rzecznik zaprezentował w piśmie do Prezesa KRN obszerną argumentację prawną opartą zarówno o obowiązujące przepisy, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Nowy Ład - prezentacja, założenia

  Nowy Ład. Prezentacja nowego programu, czyli Nowego Ładu, zgodnie z planem nastąpi w sobotę (15 maja) - oświadczył wicepremier Jacek Sasin. Nowy Ład ma zawierać m.in. zmiany w systemie podatkowym.

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych - nowe logo na 25-lecie

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Samorząd doradców podatkowych w Polsce świętuje swoje 25-lecie prezentując nowe logo organizacji. Nowy znak doradców został wybrany w drodze konkursu, który wygrało studio graficzne Podpunkt. Jego autorką jest Zuza Charkiewicz.

  PKPiR – co warto wiedzieć?

  KPiR – kiedy można stosować? Jak zgłosić i jak prawidłowo prowadzić KPiR? Kiedy KPiR jest nierzetelna? Kiedy struktura JPK_PKPiR na żądanie organu podatkowego? Jak wygląda KPiR?

  Data minimalnej trwałości żywności a termin przydatności do spożycia - czym się różnią?

  Data minimalnej trwałości żywności. Wielu konsumentów nie rozróżnia umieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych daty minimalnej trwałości żywności i terminu przydatności do spożycia. To jeden z powodów marnowania (wyrzucania) żywności, która jest nadal zdatna do spożycia. Zgodnie z unijnym prawem od końca marca 2021 roku w obrocie niekomercyjnym mogą się znaleźć produkty po upływie daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Kolejne planowane kroki w tej walce dotyczą również rozszerzenia listy produktów zwolnionych z obowiązku podawania daty minimalnej trwałości lub nawet zupełnej rezygnacji z jej podawania i pozostania tylko przy terminie przydatności do spożycia, czyli przy sformułowaniu „należy spożyć do”.

  Amazon wygrywa z Brukselą spór o podatki

  Amazon i 250 milionów euro zaległych podatków. Amazon wygrywa spór z Komisją Europejską w sprawie zapłaty zaległych podatków.

  Zmiana umowy w czasie COVID-19 – klauzula rebus sic stantibus

  Zmiana umowy w czasie COVID-19. Kodeks cywilny zawiera instrument prawny (klauzulę) zwany z łac. rebus sic stantibus, który dopuszcza możliwość ingerencji sądu w treść zawartej umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wykonanie umowy (spełnienie świadczenia) byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Jak zastosować klauzulę rebus sic stantibus z powodów wywołanych pandemią COVID-19?

  Jak odzyskać podatek od nieruchomości po wyroku TK?

  Podatek od nieruchomości. W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok (sygn. SK 39/19) w sprawie podatku od nieruchomości. Termin na wznowienie postępowania podatkowego już upłynął Pozostają jednak inne możliwości odzyskania zapłaconego podatku od nieruchomości w związku z tym orzeczeniem. Kogo dotyczy wyrok? Wprost: osób fizycznych i przedsiębiorców. Jednak ze względu na treść jego uzasadnienia i użyte przez sąd sformułowanie ma również zastosowanie do „innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.”

  Czy ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na dom w budowie?

  Ulga termomodernizacyjna. Wydatki poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być uwzględniane w ramach ulgi. Dlaczego?

  PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

  PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

  Brakuje specjalistów od Przemysłu 4.0

  Przemysł 4.0 - największym problemem jest tu nie COVID-19, a brak dostępu do kadr wykwalifikowanych we wdrażaniu rozwiązań nowoczesnego przemysłu. Już przed pandemią ich brakowało, a teraz praktycznie zniknęli z rynku - alarmują eksperci.

  Tarcza PFR 1.0 - umorzone subwencje bez podatku

  Tarcza Finansowa PFR 1.0. Firmy, którym Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję, nie będą musiały płacić od umorzonej kwoty podatku – przyznał rząd w aktualizacji programu konwergencji. Zdaniem ekspertów nie trzeba też będzie korygować kosztów uzyskania przychodów.

  Otwarcie gospodarki - MŚP potrzebują gotówki

  Otwarcie gospodarki. W 2020 roku majowe zdejmowanie zakazów gospodarczych zwiększyło liczbę faktur wystawianych przez MŚP o 30%. Zanim jednak przelewy wpłynęły na konta, przedsiębiorcy znaleźli się w martwym punkcie. – w tym roku biznes też błaga o pieniądze. Znoszenie obostrzeń powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na finansowanie – firmy potrzebują gotówki, żeby wystartować.

  Lokalna dokumentacja cen transferowych – co warto wiedzieć?

  Lokalna dokumentacja cen transferowych. Kiedy należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych? Jakie elementy składowe powinna zawierać?

  Nowoczesny księgowy - co to znaczy?

  Nowoczesny księgowy. Jeszcze pod koniec XX. wieku osoba wykonująca zawód księgowego kojarzyła się przede wszystkim z zapracowaną starszą panią w okularach, liczącą coś na kalkulatorze i alergicznie reagującą na kolejnych petentów. Ponad ćwierć wieku temu dział księgowości w firmach nie miał nawet większego znaczenia, aż do 1994 roku i momentu ogłoszenia ustawy o rachunkowości. Dziś stereotyp nudnej księgowej jest już dawno nieaktualny, a na taką ścieżkę kariery coraz częściej decydują się także panowie - z danych CashDirector SA. wynika, że już 37% pracowników to mężczyźni, natomiast 63% to kobiety. Różnica ta zmniejsza się z roku na rok.

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek. Małżonkowie, którzy dokonują podziału małżeńskiego majątku wspólnego (tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) mają wątpliwości, czy od tego podziału muszą zapłacić podatek.

  System e-TOLL. Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne

  Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne (e-TOLL). Resort finansów proponuje przewoźnikom ulgę podatkową dotyczącą urządzeń lokalizacyjnych wykorzystywanych w nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL.

  Uczestnictwo w strukturze cash poolingu – skutki w VAT

  Cash pooling a VAT. Czym jest cash pooling? Jakie skutki na gruncie przepisów dot. VAT wywołuje uczestnictwo w strukturze cash poolingu?

  Rozliczenie straty podatkowej w CIT – zmiany od 2021 roku

  Rozliczenie straty podatkowej. Rok 2021 przyniósł zmiany w zakresie podatkowego rozliczenia starty. Z jednej strony, dzięki przepisom tarcz antykryzysowych, podatnicy mogą rozliczyć stratę za 2020 rok z dochodem osiągniętym w 2019 r. Z drugiej, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosła ograniczenie w możliwości rozliczenia straty przy tzw. połączeniu odwrotnym spółek.

  Stypendia sportowe z wynagrodzeniem - obowiązki ZUS

  ZUS. Umowa o pracę i stypendia sportowe, a obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w świetle orzeczenia NSA.

  Gwarancje finansowe dla leasingu - korzystne finansowanie dla MŚP

  Leasing. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Paneuropejskim Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy ona nowej portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Łączny limit gwarancji to 4,5 mld zł. Oznacza to możliwość realizacji finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 5,6 mld zł.