| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Zakup środków leczniczych sfinansowanych z funduszu prewencyjnego – rozliczenie CIT

Zakup środków leczniczych sfinansowanych z funduszu prewencyjnego – rozliczenie CIT

Zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracyjne w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej podejmują czynności, które mają na celu zmniejszanie ryzyka powstania szkód. Jednym z narzędzi wspomagających działalność prewencyjną ubezpieczycieli jest fundusz prewencyjny, tworzony na zasadach określonych w art. 278 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Środki zgromadzone na wspomnianym funduszu mogą zostać rozdysponowane na rzecz innych podmiotów w ramach umów prewencyjnych. Na podstawie wspomnianych umów, ubezpieczyciele wypłacają przedsiębiorcom środki finansowe przeznaczone na wdrożenie rozwiązań, które zmniejszają ryzyko powstania szkody. Jakie skutki podatkowe wywołuje zatem otrzymane dofinansowanie?

Spółka dnia 20.12.2017 r. zawarła umowę prewencyjną z zakładem ubezpieczeniowym, zgodnie z którą zakład ubezpieczeniowy zobowiązał się przekazać 5 000 zł na rzecz Spółki w celu wyeliminowania istotnych zagrożeń związanych z chorobami pracowników powstającymi w związku wykonywaniem pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wypłata z funduszu prewencyjnego nastąpiła 10.01.2018 r. Zgodnie z postanowieniami umownymi, Spółka została zobowiązana do nabycia medykamentów minimalizujących ryzyko wystąpienia chorób, w tym między innymi szczepień ochronnych. Spółka dokonała zakupów 12.01.2018 r.

Przychód

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, przychodem podatnika są w szczególności otrzymane pieniądze. Definicja przychodu podatkowego obejmuje swym zakresem wszystkie przysporzenia majątkowe, otrzymane przez podatnika w roku podatkowym, o ile przysporzenie takie powiększa majątek podatnika w sposób trwały i definitywny (nie ma charakteru zwrotnego). Zatem w myśl przywołanego przepisu, pieniądze otrzymane od ubezpieczyciela, które zostały wypłacone podatnikowi stanowią jego przychód podatkowy, rozpoznany w momencie otrzymania ww. środków (art. 12 ust. 3e ustawy o PDOP).

W odniesieniu do przedstawionego powyżej przykładu Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w wysokości 5 000 zł w momencie wpływu środków pochodzących z funduszu prewencyjnego tj. 10.01.2018 r.

Koszty uzyskania przychodów

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przywołany przepis uzależnia zaliczenie do kategorii kosztów podatkowych wydatków od ich celowości, tj. od tego czy poniesienie ich zmierza do uzyskania przychodów albo zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

Należy przy tym zauważyć, iż zakup środków leczniczych, może wpłynąć pozytywnie na stan zdrowia pracowników, a co za tym idzie mieć przełożenie na wydajność pracy (bowiem będzie zapobiegał przestojom pracy na skutek chorób załogi). W efekcie, takie działanie pracodawcy może wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Można więc przyjąć, że zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia, jako wyraz dbałości o stan zdrowia pracowników wpływający na jakość i efektywność świadczonej przez nich pracy ma również wpływ na możliwość uzyskania przychodów przez pracodawcę. Zatem z punktu widzenia art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, wydatek taki jest celowy i może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

Jednocześnie w art. 16 ustawy o PDOP nie zawarto postanowienia nakazującego wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dofinansowaniem, które jednocześnie podlega opodatkowaniu.

W przedstawionym przykładzie Spółka powinna zatem rozpoznać koszt podatkowy związany z zakupem medykamentów w wysokości poniesionych na ten cel wydatków. Zważywszy iż koszt ten związany jest ogólnie z zapewnieniem prawidłowych warunków pracy, należy rozliczyć go w momencie poniesienia, jako tzw. koszt pośredni.

Anna Kiersnowska-Drzewiecka, doradca podatkowy w ECDDP sp. z o. o.

Kamil Stefaniak, Młodszy konsultant podatkowy w ECDDP sp. z o. o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »