Kategorie

Wniosek o uprzednie porozumienie cenowe (APA) – praktyczne aspekty

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935
Advicero Nexia
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
Wniosek o uprzednie porozumienie cenowe (APA) – praktyczne aspekty
Wniosek o uprzednie porozumienie cenowe (APA) – praktyczne aspekty
www.shutterstock.com
APA, z ang. Advanced Pricing Agreements, czyli Uprzednie Porozumienie Cenowe, to rodzaj umowy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, w której podatnik oraz Szef KAS uzgadniają, że zastosowana wysokość oraz metoda wyliczenia ceny w transakcji z podmiotem powiązanym odpowiada zasadom rynkowym. Porozumienie to funkcjonuje w Polsce od 2006 roku, jednak do niedawna było relatywnie rzadko stosowane. Głownie z uwagi na fakt, że wystąpienie o APA jest dość czasochłonne, wymaga zebrania szeregu dokumentów, przygotowania obszernego wniosku i odpowiedniego przedstawienia argumentacji uzasadniającej zastosowane warunki transakcyjne. Wreszcie, wiąże się z poniesieniem znacznej opłaty w związku ze złożeniem wniosku.

Procedura wygląda następująco: po uprzednim spotkaniu w Ministerstwie Finansów (formalnie nie jest ono konieczne) składany jest wniosek do odpowiedniego departamentu. Następnie należy oczekiwać – po ewentualnej wymianie dodatkowej korespondencji w sprawie dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem – decyzji Szefa KAS, który uzna porównywalność warunków oraz prawidłowość wybranej metody kalkulacji.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata
Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Jakie korzyści można zyskać?

Przede wszystkim APA to dokument, który stanowi potwierdzenie, że wybrana została prawidłowa metoda kalkulacji cen transferowych. Zasadniczo po wydaniu decyzji w zakresie APA organy podatkowe nie mogą zakwestionować poziomu rynkowości w transakcji z podmiotem powiązanym, przy założeniu niezmienności warunków i okoliczności transakcji, które zostały przedstawione we wniosku. Porozumienie obowiązuje przez 5 lat, a po tym okresie – jeśli istotne fakty dotyczące transakcji się nie zmieniły – może zostać odnowione. Odnowienie APA wymaga ponownego złożenia odpowiedniego wniosku, niemniej jednak procedura związana z odnowieniem już otrzymanego porozumienia APA jest o wiele prostsza niż składanie pierwotnego wniosku.

Drugą „ulgą” związaną z uzyskaniem APA jest niewątpliwie zwolnienie podatnika z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, dla transakcji objętej porozumieniem, oraz z obowiązku sporządzenia analizy rynkowości zastosowanej ceny. Daje to bezpieczeństwo jeśli chodzi o ryzyko potencjalnego podwójnego opodatkowania tych samych kwot (tj. u świadczącego oraz u otrzymującego świadczenie).

Kolejną korzyścią jest wyłączenie kosztów transakcji potwierdzonej w ramach APA z ograniczeń nałożonych art. 15e ustawy o PDOP, tj. ograniczeń odnośnie uznania wydatków poniesionych na usługi niematerialne świadczone przez podmioty powiązane z podatnikiem za koszty podatkowe. Przedmiotowy przepis nakłada obowiązek weryfikacji poziomu wydatków związanych z usługami doradczymi, badania rynku, usługami reklamowymi, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, świadczeniami o podobnym charakterze, a także opłatami i należnościami za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. O ile przedmiotowe wydatki, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu regulacji ustawy o PDOP, przekroczą 5% tzw. podatkowej EBITDA podatnika, to nadwyżka nie podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Od tej zasady jest kilka wyjątków, z czego najistotniejsze są następujące:
(i) ograniczenie nie dotyczy kwoty do wysokości 3 mln złotych (w skali roku podatkowego oraz
(ii) ograniczenie nie ma zastosowania do takich kosztów transakcji, które są potwierdzone w ramach APA.

Koszty APA

Koszty wniosku o APA to co do zasady 1% wartości rozpatrywanej transakcji, jednak wskazany koszt musi się jednocześnie zawierać w następujących przedziałach:

 • dla porozumienia jednostronnego dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych wynosi od 5 tys. do 50 tys. zł,
 • dla porozumienia jednostronnego dotyczącego podmiotu zagranicznego wynosi od 20 tys. do 100 tys. zł,
 • dla porozumienia dwustronnego lub wielostronnego wynosi od 50 tys. do 200 tys. zł.

Uproszczona procedura APA

Przez wiele miesięcy, w związku z wprowadzeniem wskazanego powyżej ograniczenia w odliczalności kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, oraz jednoczesnej możliwości wyłączenia tego ograniczenia dla kosztów objętych APA, oczekiwano na zmodyfikowane regulacje, na mocy których wprowadzona byłaby procedura uzyskania tzw. „małej” APA, służącej przede wszystkim odliczeniu całości wydatków w koszty podatkowe. Nieszczęśliwie dla przedsiębiorców i doradców, ten projekt został porzucony. Taka znowelizowana procedura miałaby uprościć i skrócić postępowanie związane i ze złożeniem wniosku, i uzyskaniem finalnej decyzji – rozważano skrócenie czasu oczekiwania na APA nawet do trzech miesięcy. Miała być tańszym rozwiązaniem, a w uproszczonej procedurze przedsiębiorcy mieli składać wyjaśnienia zamiast przedkładać liczne dokumenty. Niestety do projektu zgłoszono wiele uwag i bardzo szybko z niego zrezygnowano.

Zamiast uproszczonej procedury APA, w dniu 16 października 2019 r. uchwalono ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Ustawa weszła w życie co do zasady 29 listopada 2019 r., przy czym niektóre jej regulacje wchodzą w życie odpowiednio 1 stycznia lub 1 lipca 2020 r., i jest aktem wdrażającym dyrektywę Rady UE 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

Oprócz wprowadzenia procedury odnośnie sporów w kwestii podwójnego opodatkowania, na mocy tej ustawy zostały również doprecyzowane zasady postępowań w sprawach uprzednich porozumień cenowych. W szczególności, jeśli chodzi o okres obowiązywania APA, zastosowanie ma zasada, że porozumienie może dotyczyć okresu od początku roku podatkowego, w którym został złożony wniosek, przez okres nie dłuższy niż pięć kolejnych lat podatkowych. Odnowienie porozumienia jest możliwe w odniesieniu do kolejnych pięciu lat, pod warunkiem, że kluczowe elementy stanu faktycznego nie uległy zmianie. Dodatkowo, przepisy przejściowe wprowadzają zasadę, że dla wniosków o APA złożonych do 31 grudnia 2019 r. wyłączenie z ograniczenia odliczalności kosztów transakcji potwierdzonych w APA będzie efektywnie stosowane nie tylko w latach, kiedy APA dla danego przedsiębiorcy obowiązuje, ale również w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym wniosek o APA został złożony.

Statystyki i wątpliwości

Szef Krajowej Administracji Skarbowej opublikował listę odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań w odniesieniu do procedury APA, które to powinny rozwiać formalne wątpliwości związane z wystąpieniem o APA. KAS zapowiedziała, że lista wyjaśnień będzie w miarę potrzeb rozszerzana. Link do odpowiedzi: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/faq-najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi/

Jeśli chodzi o liczby, Krajowa Administracja Skarbowa publikuje bieżące statystyki odnośnie wnioskowanych i wydawanych porozumień. Od 2006 roku do końca 2019 roku zawartych porozumień łącznie było jedynie 80, z czego 65 to porozumienia jednostronne. W ostatnich latach widać tendencję wzrostową, mimo to nie jest to imponujący wynik. Mała liczba wydanych APA może wynikać z długiego średniego terminu obsługi wniosków i dość dużych kosztów rozpoczęcia postępowania. Mierząc w miesiącach, odpowiednio dla uzgodnień jednostronnych jest to 10 miesięcy, dla dwustronnych 29, a wielostronnych aż 35, pomimo iż Ordynacja przewiduje półroczny termin na wydanie decyzji. Link do aktualnych statystyk: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/

W ostatnim okresie liczba złożonych wniosków gwałtownie wzrosła, w samym 2019 roku były to 192 nowe wnioski o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego, z liczby 376 wszystkich wniosków złożonych od początku 2006 r. Na koniec 2019 r. w toku było 308 postępowań.

Wzrost wniosków o APA w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnim roku, niewątpliwie wynika z omówionej powyżej „ulgi” związanej z uzyskaniem porozumienia, która pozwala na odliczenie w całości wydatków na usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych. Warto pamiętać, że im później wniosek zostanie złożony, tym później zacznie obowiązywać APA. Dodatkowo, według nowych regulacji o porozumienie mogą występować również podmioty dopiero planujące zawarcie transakcji, a porozumienie może być wydawane w odniesieniu do podmiotów będących stroną transakcji, które dopiero mają być utworzone.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – partner zarządzający Advicero Nexia

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.