Kategorie

Ubezpieczenia w specjalnej strefie ekonomicznej - przychód z tytułu odszkodowania

Piotr Kaim
Doradca podatkowy
PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Ubezpieczenia w specjalnej strefie ekonomicznej - przychód z tytułu odszkodowania
Ubezpieczenia w specjalnej strefie ekonomicznej - przychód z tytułu odszkodowania
Zwolnienie strefowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dotyczyć może wyłącznie dochodów, które spełniają dwa warunki łącznie: pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i są wymienione w zezwoleniu strefowym.

Do dochodów, o których mowa powyżej nie zalicza się odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela, nawet wtedy gdy odszkodowania mają związek z działalnością strefową. Dlatego też, kwoty takich odszkodowań nie są objęte zwolnieniem podatkowym.

Powyższe stwierdzenia to zasadnicze tezy wynikające z dwóch wyroków WSA we Wrocławiu wydanych 9 sierpnia 2011 r. (sygn. I SA/Wr 630/11 i sygn. I SA/Wr 631/11).

Produkcja chemiczna i ryzyka objęte ubezpieczeniem 

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która zajmuje się produkcją substancji chemicznych. Część tej działalności jest prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie odpowiedniego zezwolenia.

W tym zakresie spółka korzysta z pomocy publicznej, obejmującej zwolnienie od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT oraz art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Polecamy: Kontrola podatkowa

Reklama

Obok dochodów zwolnionych od podatku spółka osiąga też inne dochody – z działalności prowadzonej poza strefą – które są opodatkowane na zasadach ogólnych.
Sygnalizowane powyżej wyroki dotyczyły skutków podatkowych odszkodowań z dwóch umów ubezpieczeniowych.

Pierwsza z tych umów obejmowała ubezpieczenie mienia – od pożaru i innych zdarzeń losowych. Większość tego mienia była zlokalizowana na terenie strefy, ale część była położona poza strefą.

Zgodnie z umową z zakładem ubezpieczeniowym, w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną, spółka jest uprawniona do odszkodowania ustalonego na podstawie kosztów odtworzenia mienia, które uległo zniszczeniu. Są to koszty nabycia lub wytworzenia składników majątku obrotowego, a także koszty usług zewnętrznych i materiałów użytych do odtwarzania majątku trwałego.

Reklama

Ponosząc tego typu koszty, spółka dokonuje księgowań, które pozwalają na alokację wydatków – w zależności o ich natury – do działalności strefowej lub pozastrefowej. Na tym tle złożyła wniosek o interpretację, zmierzający do potwierdzenia, że odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego w zakresie, w jakim rekompensuje koszty odtworzenia majątku służącego do działalności strefowej (która jest zwolniona).

Jednocześnie spółka złożyła bardzo podobny wniosek w sprawie skutków odszkodowań, wypłacanych na podstawie innej umowy ubezpieczeniowej. Umowa ta chroni spółkę od ryzyka utraty zysków w przypadkach, kiedy dostawcy nie wywiązują się z obowiązku terminowego dostarczania surowców lub energii elektrycznej. Także w tym zakresie spółka jest w stanie precyzyjnie określić, jaka część strat (utraconych zysków) dotyczy działalności strefowej, a jaka działalności pozastrefowej.

Zdaniem jej przedstawicieli, odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela jako rekompensata za utracone zyski z działalności strefowej – jest objęte zwolnieniem strefowym.

Dyrektor nie widzi możliwości...

Żaden z dwóch wniosków nie przyniósł rezultatu oczekiwanego przez spółkę. Ich adresat, czyli właściwy Dyrektor IS, uznał że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie może być objęte zwolnieniem strefowym. Niezależnie od tego, czy zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową (szkody w majątku albo utracone zyski) mają związek z działalnością strefową, czy nie mają takiego związku. 

Zdaniem Dyrektora, zwolnienie podatkowe nie dotyczy wszystkich dochodów pochodzących z działalności wykonywanej na terenie SSE; jego stosowanie zależy od tego, czy mowa jest o dochodach pochodzących z działalności wymienionej w zezwoleniu na prowadzenie działalności strefowej. Tymczasem – jak podkreślił dyrektor – w zezwoleniu, które otrzymała spółka, nie wskazano „działalności” polegającej na otrzymywaniu odszkodowań. Nawiasem mówiąc, brak takiego wskazania jest normą, jeśli chodzi o treść zezwoleń strefowych wydawanych w naszym kraju.

...a sąd przyznaje mu rację

Spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem i zaskarżyła dwie interpretacje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Niestety, także to nie przyniosło sukcesu.

W dwóch wyrokach wydanych 9 sierpnia 2011 r. WSA przyznał rację Dyrektorowi IS (wyrok o sygnaturze I SA/Wr 630/11 dotyczył odszkodowania za straty w majątku, a wyrok o sygnaturze I SA/Wr 631/11 – odszkodowania za utracone zyski).

Polecamy: Podatki 2011

Uzasadniając obydwa wyroki, sąd – w ślad za Dyrektorem – powtórzył formułkę, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT obejmuje tylko taką działalność prowadzoną na terenie strefy, która została wymieniona w zezwoleniu.

Odnosząc tę zasadę do spółki, sąd zauważył, że – w jej przypadku – zwolnienie strefowe dotyczyć może wyłącznie „dochodów z działalności gospodarczej, mającej za przedmiot produkcję substancji chemicznych, wytwarzanych na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej."

W dalszej części wywodu sąd uznał, że „otrzymane przychody w postaci świadczenia zakładu ubezpieczeń (odszkodowania) nie są następstwem działalności produkcyjnej spółki lecz wynikają z odrębnej umowy, której przedmiotem jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej oraz są wynikiem zaistnienia przewidzianego w umowie wypadku (zdarzenia losowego). Nie są to więc przychody z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Wałbrzyskiej SSE.” W efekcie nie są objęte zwolnieniem strefowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Zasada ścisłej wykładni...

Przy wydawaniu powyższych wyroków sąd kierował się zasadą tzw. eścisłej wykładni przepisów regulujących przywileje podatkowe, w tym także zwolnienia przewidziane dla przedsiębiorców strefowych. Jest to zasada, do której często odwołują się sądy, a jeszcze częściej – organy podatkowe.

Mówi ona, że niedopuszczalne jest stosowanie wykładni, prowadzącej do tego, że przepis ustanawiający przywilej podatkowy byłby stosowany w szerszym zakresie niż zakres, wynikający z interpretacji literalnej. Przyczyną takiego podejścia jest utrwalony pogląd, że przywileje podatkowe stanowią odstępstwo od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, więc powinny być stosowane z umiarem.  

Trzeba przy tym zauważyć, że organy, a także w mniejszym stopniu sądy, mają czasem tendencję do mylenia wykładni „ścisłej” z wykładnią „zawężającą”. Czy odmowa stosowania zwolnienia w stosunku do odszkodowań, które mają ewidentny związek z działalnością strefową, nie jest przykładem tej drugiej? Kwestia jest dyskusyjna. Uzasadniając swoje stanowisko, WSA odwołał się do argumentu, że istnieje różnica między „dochodem z działalności gospodarczej” (który jest objęty zwolnieniem, o ile pochodzi z działalności strefowej oraz „dochodem ZWIĄZANYM z wykonywaniem działalności gospodarczej”. Zdaniem sądu, to drugie pojęcie jest szersze i obejmuje też dochody, które nie mogą być objęte zwolnieniem i właśnie do nich miałyby należeć dochody z odszkodowań.

W podobnym duchu utrzymany był wyrok WSA w Krakowie z 9 marca 2011 r. (sygn. I SA/Kr 2079/10), do którego sąd wrocławski również się odwołał. Stwierdzono tam, że dochód, który czyni zadość warunkom zwolnienia strefowego to dochód bezpośrednio generowany przez działalność gospodarczą objętą zezwoleniem albo też stanowiący nieodłączne następstwo takiej działalności.

Można się zgodzić z tezą, że do takich dochodów nie należą dochody z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela.

... w kontekście działalności pomocniczej

Niemniej jednak znany jest też mocny argument, który przemawia przeciwko stanowisku, jakie zajął WSA we Wrocławiu. Można twierdzić, że dopuszczalne jest stosowanie zwolnienia w odniesieniu do dochodów z działalności, która nie została wprost wymieniona w zezwoleniu, ale ma charakter pomocniczy w stosunku do tych form działalności, które zostały. W przeszłości zdarzało się, że ten argument był akceptowany przez organy podatkowe. 

Co ciekawe, w interpretacji z 17 lutego 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-1414/09/PC) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jego trafność w odniesieniu do odszkodowania za utracone zyski, związanego z działalnością strefową. Co prawda było to odszkodowanie wypłacone przez zwykłego kontrahenta, a nie ubezpieczyciela, ale wydaje się, że nie zmienia to istoty rzeczy.

Tymczasem – inaczej niż WSA we Wrocławiu – Dyrektor IS uznał, że takie odszkodowanie może być objęte zwolnieniem strefowym, o ile dotyczy takiej właśnie działalności.

Argument to tym, że dochody z pewnych działań – niewymienionych w zezwoleniu, ale pomocniczych względem działalności wymienionej – bywał też przyjmowany ze zrozumieniem w odniesieniu do innych dochodów, jak np. dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PIT za terminowe wpłaty zaliczek, a także dochody z tytułu odszkodowania za odwołanie zamówienia na produkty wytwarzane w ramach działalności strefowej.

Dlatego wydaje się, że przedstawione powyżej wyroki WSA we Wrocławiu nie kończą sporu w sprawie skutków odszkodowań i podobnych dochodów związanych z działalnością strefową. Podatnicy, którzy uważają, że te wyroki są nazbyt restrykcyjne, nadal mogą walczyć o potwierdzenie swojego stanowiska.

Piotr Kaim jest doradcą podatkowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w Anglii, oddział w Polsce - co warto wiedzieć?

  Firma w Anglii. Ze względu na atrakcyjne dla biznesu rozwiązania prawne oraz przyjazne nastawienie urzędów względem przedsiębiorców, Wielka Brytania przyciąga pod swoje skrzydła wielu przedsiębiorców, chcących pracować w tak odpowiednich dla nich warunkach. Są wśród nich także nasi rodacy. Jednak decydując się na przeniesienie bądź zarejestrowanie firmy w UK, powinni oni pamiętać, że będąc właścicielami spółki typu Limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), mają oni możliwość otworzenia oddziału tejże spółki na terytorium Polski. Kiedy taki oddział powinno się otworzyć? Jak to zrobić i jakie płyną z tego korzyści?

  Zmiana urzędu skarbowego neutralna dla dużych podatników

  Zmiana urzędu skarbowego dla dużych podatników. Ponad połowa dużych podatników nie dostrzegła zmiany jakości obsługi w pierwszym kwartale po przeniesieniu obsługi największych podatników do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W pierwszym okresie po wdrożeniu reformy 45,2% respondentów dostrzegło przejściowe pogorszenie się jakości obsługi – wynika z ankiety przeprowadzonej przez EY.

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Rygor natychmiastowej wykonalności w celu zabezpieczenia zobowiązania podatkowego. Wydane przeciw spółce postanowienie o rygorze natychmiastowej wykonalności upadło, bo wydał je niewłaściwy organ.

  Dlaczego francuskie firmy (prawie) nie płacą w Polsce CIT?

  Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. Jednocześnie wiele francuskich korporacji otrzymało pomoc państwową większą niż zapłacony przez nie podatek – wynika z opublikowanego 5 sierpnia 2021 r. raportu ZPP.

  Ceny transferowe - obowiązek sporządzania dokumentacji „master file”

  Dokumentacja „master file” (ceny transferowe). Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedź na interpelację poselską w sprawie grupowej dokumentacji cen transferowych „master file”.

  Polski Ład. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Ryczałt według Polskiego Ładu – obniżki stawek podatku dla wybranych, wzrost kosztów dla wszystkich. Jak zmienią się koszty dla ryczałtowców?

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.