| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Czy trzeba stosować przepisy o CFC, gdy dochody zakładu zagranicznego nie są uwzględniane przy obliczaniu podatku w Polsce

Czy trzeba stosować przepisy o CFC, gdy dochody zakładu zagranicznego nie są uwzględniane przy obliczaniu podatku w Polsce

Prowadzę w Wielkiej Brytanii działalność poprzez zakład mojej polskiej firmy. Dochody tego zakładu są opodatkowywane w Wielkiej Brytanii, stosownie do postanowień dwustronnej polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania przy wyliczaniu mojego podatku płaconego w Polsce. Czy w takim przypadku będę musiał stosować przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych?

Tak. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych, znowelizowanych ustawą zmieniającą z 29 sierpnia 2014 r., nakazują odpowiednie stosowanie przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych w przy­padku, gdy polski przedsiębiorca prowadzi swoją działalność w innym kraju poprzez położony tam zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez niego w podstawie opodatkowania przy rozliczaniu krajo­wej działalności gospodarczej przed polskim urzędem skarbowym.

Jednoznacznie wynika to z art. 24a ust. 19 updop oraz art. 30f ust. 21 updof. O tym, czy dochody zagra­nicznego zakładu są uwzględniane przez polskiego przedsiębiorcę w podstawie opodatkowania przy wylicza­niu polskiego podatku decydują nie tylko przepisy polskich ustaw podatkowych, ale także zapisy dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z krajem, w którym położony jest ten zakład. Chodzi tu o sytuację, gdy dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zwalnia zagranicznych dochodów polskiego przedsiębiorcy z opodatkowania w Polsce, nakazując stosować - w celu uniknięcia podwójnego opo­datkowania - metodę tzw. proporcjonalnego zaliczenia podatku.

W praktyce polega to na tym, że chociaż dochody zagranicznego zakładu są opodatkowane w kraju, w któ­rym zakład ten jest położony (w takim zakresie, w jakim podlegają przypisaniu do tego zakładu), to jednak przy obliczaniu dochodu polskiego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność za granicą poprzez ten zakład, podlegającego opodatkowaniu w Polsce, są one również uwzględniane w podstawie opodatkowania, a zagra­niczny podatek zapłacony od dochodów zagranicznego zakładu podlega odliczeniu od podatku polskiego w proporcji przypadającej na dochody tegoż zagranicznego zakładu.

Jeśli zatem dochody zagranicznego zakładu są uwzględniane przez polskiego przedsiębiorcę w podstawie opodatkowania na opisanych wyżej zasadach, to stosowanie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowa­nych będzie wyłączone w odniesieniu do tego zakładu.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Jeśli zaś takiego uwzględnienia brak - to przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych będą stoso­wane w celu opodatkowania dochodów zagranicznego zakładu u polskiego przedsiębiorcy, o ile nie zostaną spełnione warunki zawarte w tych przepisach, pozwalające na wyłączenie ich stosowania w odniesieniu do tego zakładu.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 24a ust. 19 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)
  • art. 30f ust. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
  • art. 1 pkt 22, art. 2 pkt 24, art. 9 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328)
  • art. 1 ustawy z 21 października 2014 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1478)

Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »