| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Udziały w zagranicznej spółce prowadzącej rzeczywistą działalność w UE - brak opodatkowania CIT i PIT

Udziały w zagranicznej spółce prowadzącej rzeczywistą działalność w UE - brak opodatkowania CIT i PIT

Nasza spółka z o.o. posiada udziały w niewielkiej spółce zagranicznej z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE, która niedawno rozpoczęła działalność. Spółka ta podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w kraju siedziby. Nasza księgowa stwierdziła, że nie będziemy musieli prowadzić rejestru i ewidencji dla tej spółki, gdyż spółka zagraniczna prowadzi rzeczywistą działalność, a tym samym nie mają do niej zastosowania przepisy o opodatkowaniu w Polsce dochodu zagranicznych spółkach kontrolowanych. Czy księgowa ma rację?

Tak. Stosowanie przepisów o opodatkowaniu u polskiego podatnika dochodów zagranicznej spółki jest wy­łączone, gdy spełnione są warunki określone w art. 24a ust. 16 updop.

Z przepisu tego wynika, że wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym u polskiego wspólnika zagranicznej spółki są docho­dy tejże spółki, jeśli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarcze­go, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

  • zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działal­ności gospodarczej;
  • zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekono­micznych;
  • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
  • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
  • zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wyko­rzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Z pytania wynika, że powyższe warunki są bez wątpienia spełnione w przypadku zagranicznej spółki, której Państwa spółka jest udziałowcem. Dlatego nie będą ciążyć na Państwu żadne obowiązki ewidencyjne i dokumen­tacyjne związane z posiadaniem udziałów w tej spółce zagranicznej, a jej dochód nie będzie u Państwa spółki opodatkowywany polskim podatkiem dochodowym.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Należy też podkreślić, że analogiczne rozwiązanie przewidują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie jej art. 30f ust. 18 i 20.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 24a ust. 16 i 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)
  • art. 30f ust. 18 i 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
  • art. 1 pkt 22, art. 2 pkt 24, art. 9 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328)
  • art. 1 ustawy z 21 października 2014 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1478)

Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »