| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Podatnicy i zakres opodatkowania > Udziały w zagranicznej spółce prowadzącej rzeczywistą działalność w UE - brak opodatkowania CIT i PIT

Udziały w zagranicznej spółce prowadzącej rzeczywistą działalność w UE - brak opodatkowania CIT i PIT

Nasza spółka z o.o. posiada udziały w niewielkiej spółce zagranicznej z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE, która niedawno rozpoczęła działalność. Spółka ta podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w kraju siedziby. Nasza księgowa stwierdziła, że nie będziemy musieli prowadzić rejestru i ewidencji dla tej spółki, gdyż spółka zagraniczna prowadzi rzeczywistą działalność, a tym samym nie mają do niej zastosowania przepisy o opodatkowaniu w Polsce dochodu zagranicznych spółkach kontrolowanych. Czy księgowa ma rację?

Tak. Stosowanie przepisów o opodatkowaniu u polskiego podatnika dochodów zagranicznej spółki jest wy­łączone, gdy spełnione są warunki określone w art. 24a ust. 16 updop.

Z przepisu tego wynika, że wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym u polskiego wspólnika zagranicznej spółki są docho­dy tejże spółki, jeśli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarcze­go, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

  • zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działal­ności gospodarczej;
  • zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekono­micznych;
  • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
  • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
  • zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wyko­rzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Z pytania wynika, że powyższe warunki są bez wątpienia spełnione w przypadku zagranicznej spółki, której Państwa spółka jest udziałowcem. Dlatego nie będą ciążyć na Państwu żadne obowiązki ewidencyjne i dokumen­tacyjne związane z posiadaniem udziałów w tej spółce zagranicznej, a jej dochód nie będzie u Państwa spółki opodatkowywany polskim podatkiem dochodowym.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Należy też podkreślić, że analogiczne rozwiązanie przewidują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie jej art. 30f ust. 18 i 20.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 24a ust. 16 i 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)
  • art. 30f ust. 18 i 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
  • art. 1 pkt 22, art. 2 pkt 24, art. 9 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328)
  • art. 1 ustawy z 21 października 2014 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1478)

Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Diana Borowiecka

Specjalista ds. PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »