reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Jak rozliczyć przychody z usług archiwizacyjnych w CIT

Jak rozliczyć przychody z usług archiwizacyjnych w CIT

Jeżeli w usłudze typu ciągłego (takiego jak usługa archiwizacji), przewidziano w zakresie CIT możliwość rozliczania przychodów okresowo (ten okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 rok) to można przychody z wpłaty pierwotnej (zaliczki bądź zadatku), przyporządkowywać do poszczególnych okresów rozliczeniowych przewidzianych w tej umowie.

Tak orzekł NSA w wyroku z 31 maja 2016 r. sygn. II FSK 1363/14.

Sprawa dotyczyła spółki, której przedmiotem działalności jest archiwizacja i przejmowanie na przechowanie dokumentów kategorii B-5, niestanowiących zasobu archiwalnego, o okresie przechowywania 5 lat. Spółka, na podstawie umów jakie zawiera z kontrahentami, sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze z przejmowanych dokumentów. Na podstawie tak sporządzonego dokumentu wystawiana jest faktura VAT. Przychody uzyskane z przechowywania akt kat. B-5 będą rozliczane w czasie jako stanowiące przychody przyszłych okresów. Cena za świadczenie usługi uiszczana jest z góry w całości lub w części i jest ona skalkulowana z uwzględnieniem kosztów, jakie spółka będzie musiała ponieść w przyszłości i które są niezbędne do tego, aby świadczyć tego typu usługi. W związku z obciążającymi spółkę obowiązkami ponosi ona comiesięczne wydatki, które stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze bezpośrednim, gdyż bez ich ponoszenia nie mogłoby dojść do powstania przychodu u spółki.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany w okresach rozliczeniowych miesięcznych przez 5 lat, gdy taki zapis wynika z faktury lub umowy.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że strony umowy dzielą usługę na okresy rozliczeniowe, niezależnie od jej wykonywania i płatności. Usługi archiwizowania dokumentów są wykonywane w czasie trwającym nieprzerwanie 5 lat. Nie oznacza też, że spółka osiągnęła przychód. Wystawienie faktury konieczne z punktu widzenia podatku VAT nie oznacza automatycznie powstania przychodu w podatku dochodowym.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że co do zasady przychód dla celów podatku CIT powstaje w dniu wykonania usługi. Wyjątek stanowi: wystawienie faktury dokumentującej dostawę towarów lub usługi przed datą wydania towaru- datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury oraz uregulowanie należności przed wydaniem towaru- datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności.

W przedmiotowej sprawie kontrahent nabywający usługę w dniu przekazania dokumentów do przechowania otrzymuje fakturę określającą kwotę wynagrodzenia za pełen ustalony okres archiwizacji. Rozliczenie usługi archiwizacji następuje więc jednorazowo (z góry). Zdaniem organu przychód spółki z tytułu opisanej usługi należy więc rozpoznać jednorazowo, w dacie wystawienia faktury, stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który zgodził się z organem podatkowym. Sąd, co do zasady zgodził się z argumentacja organu. Wskazał, że datę powstania przychodów wynikających z przedmiotowych wpłat należy więc rozpoznać w oparciu o przepisy art. 12 ust. 3a-3e ustawy o CIT.

Ostatecznie sprawę rozstrzygnął NSA, który uchylił zaskarżony wyrok i interpretację. Zdaniem sądu kasacyjnego, jeżeli w usłudze typu ciągłego takiego jak usługa archiwizacji, przewidziano możliwość rozliczania przychodów okresowo (ten okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 rok) to można przychody z tej zaliczki czy zadatku, z tej wpłaty pierwotnej, przyporządkowywać do poszczególnych okresów rozliczeniowych przewidzianych w umowie.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama