reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Rozliczenie w CIT duplikatu faktury wystawionego po zamknięciu roku podatkowego

Rozliczenie w CIT duplikatu faktury wystawionego po zamknięciu roku podatkowego

Podatnik (spółka kapitałowa) otrzymał od kontrahenta duplikat faktury dokumentującej wydatki na przeprowadzony pół roku wcześniej remont uszkodzonej maszyny. Powyższy dokument został wystawiony już po zakończeniu roku podatkowego oraz sporządzeniu sprawozdania fiznansowego i dotyczy zamkniętego roku podatkowego.

Wobec powyższego powstała wątpliwość czy w/w wydatki na remont uszkodzonej maszyny mogą być kosztem uzyskania przychodów nowego roku podatkowego?

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.  

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Zasady potrącalności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami określone zostały w art. 15 ust.4 i ust.4b-4c ustawy o PDOP. W myśl art.15 ust 4 w/w ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust.4b i 4c.

Stosownie zaś do art.15 ust. 4b ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

  • sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo
  • złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Natomiast na podstawie art.15 ust.4c ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust.4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Z kolei sposób rozliczania kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami określono w art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP. Z treści powołanego przepisu wynika, że koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część odnosi się do danego roku podatkowego, wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Natomiast w myśl art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f–4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w razie braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Mając na uwadze wskazane wyżej regulacje, wydatki poniesione przez podatnika na remont  będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednio związane z przychodami.

Odnosząc się do terminu rozliczenia otrzymanych przez podatnika duplikatów faktur, mając na uwadze wskazane wyżej zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów,  należy zauważyć, że na gruncie ustawy o PDOP istotne jest czy duplikat faktury wystawiany jest przed zaliczeniem wynikających z niego kosztów do kosztów uzyskania przychodów, czy też już po dokonaniu tej czynności. Jeżeli koszt wynikający z faktury został już rozliczony (tj. zaliczony do kosztów uzyskania przychodów np. na podstawie faktury, która zaginęła), to duplikat faktury stanowi jedynie potwierdzenie prawa do takiego rozliczenia i nie dokonuje się żadnych dodatkowych zapisów. Natomiast jeżeli przed otrzymaniem duplikatu faktury koszty z niego wynikające nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to wówczas duplikat traktowany jest jak dokument pierwotny stanowiący podstawę ujęcia wydatku w kosztach.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama