reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Uzyskanie nieodpłatnej gwarancji zabezpieczającej wykonanie zobowiązań jest przychodem podatkowym

Uzyskanie nieodpłatnej gwarancji zabezpieczającej wykonanie zobowiązań jest przychodem podatkowym

Czy w przypadku skorzystania przez podatnika z nieodpłatnej gwarancji uzyskuje on nieodpłatne świadczenie, a jeżeli tak, to czy wtedy podatnik uzyskuje opodatkowany przychód?

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których warunkiem podpisania umowy leasingu jest ustanowienie przez podatnika (spółka kapitałowa), gwarancji zabezpieczającej terminową spłatę należności leasingowych. W związku z tym często inny podmiot będący udziałowcem bądź akcjonariuszem (podmiot powiązany, nieprowadzący profesjonalnej działalności w zakresie świadczenia usług finansowych ) wstępuje w rolę gwaranta i udziela nieodpłatnej gwarancji np. w postaci listu gwarancyjnego na wypadek, gdyby podatnik  nie wykonał zobowiązań wynikających z konkretnej umowy.

Skorzystanie z nieodpłatnej gwarancji rodzi pytanie czy w takim przypadku ma miejsce nieodpłatne świadczenie, a jeżeli tak, to czy generuje przychód podatkowy po stronie podatnika.

Zgodnie z art.12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o  PDOP), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ustawa o PDOP nie precyzuje, co należy rozumieć przez "nieodpłatne świadczenie", ograniczając się jedynie do wskazania, w art.12 ust.6 , sposobu ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń. Aby nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w powołanym art.12 ust.1 pkt 2 ustawy o PDOP, generowało przychód po stronie otrzymującego, konieczne jest aby po jego stronie powstała korzyść o konkretnym wymiarze finansowym.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Podatnik, w związku z zawieraną umową leasingu, ustanowia zabezpieczenie spłaty wynikających z niej zobowiązań poprzez uzyskanie gwarancji od podmiotu powiązanego. Gwarancja udzielona jest bez wynagrodzenia a jej udzielenie skutkuje przyjęciem przez gwaranta finansowego ryzyka niewywiązania się dłużnika ze swojego zobowiązania względem wierzyciela. Ryzyko to posiada określoną wartość, tj. cenę, którą uzyskujący gwarancję w normalnych warunkach rynkowych musiałby gwarantowi zapłacić. Skoro podmiot udzielający gwarancji wyraził gotowość do zaangażowania w przyszłości własnych środków,  w przypadku konieczności spłaty zobowiązań ciążących na podatniku, to po jego stronie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Pogląd taki prezentują również organy podatkowe  i sądy administracyjne.

Tytułem przykładu przywołać można interpretację ogólną Ministra Finansów z 27.04.2012 r. znak: DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134 jak również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 29.07.2013 r. sygn.akt I SA/Bd 404/13.

Sposób określania wartości  przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń określa art.12 ust.6 ustawy o PDOP  Zgodnie z treścią powołanego przepisu, wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się w sposób następujący:

- jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
- jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
- jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu - w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
- w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W analizowanym przypadku, wartość udzielonej gwarancji powinna odpowiadać cenom rynkowym.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama