| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Interpretacje i orzecznictwo > Czy dyrektor spółki cypryjskiej może płacić podatek dochodowy w Polsce?

Czy dyrektor spółki cypryjskiej może płacić podatek dochodowy w Polsce?

Dnia 17 września 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, dotyczącą opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej (sygn.: IPPB2/415-656/10-2/MS1).

Stan faktyczny, będący przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji, dotyczył wnioskodawczyni - osoby fizycznej, obywatelki Francji, uprawnionej do stałego pobytu w Polsce (dalej „Wnioskodawczyni'), która rozlicza się w Polsce z podatków, w związku z faktem, że tutaj znajduje się jej  ośrodek interesów życiowych i przebywa tu dłużej niż 183 dni w roku. Wnioskodawczyni została powołana na stanowisko dyrektora - członka rady dyrektorów, do pełnienia funkcji nadzorczych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „spółka”), założonej zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą na Cyprze. Z tytułu pełnionej funkcji będzie ona otrzymywała wynagrodzenie. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, jej dochód z tytułu pełnionej funkcji w spółce będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej „Umowa”) i w konsekwencji będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym dochód ten może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku dochodowego od pozostałego dochodu w Polsce, zgodnie z metodą zwolnienia z progresją.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (dalej „organ podatkowy”) podzielił stanowisko Wnioskodawczyni. Podkreślił on, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej „ustawa o PIT”) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Należy jednak pamiętać, co podkreślił organ podatkowy, że powyższą zasadę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną. I tak w myśl art. 16 Umowy, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie (w tym przypadku na Cyprze lub w Polsce).

Aby zapobiec podwójnemu opodatkowaniu dochodu w Polsce, należy zastosować zatem określoną w Umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to metoda wyłączenia z progresją. Zgodnie z tą metodą, jeżeli podatnik będący polskim rezydentem, osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania. Jednocześnie, zgodnie z Umową, jeśli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, to jego dochód uzyskany na Cyprze, powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku w Polsce.

Podsumowując należy stwierdzić, że uzyskiwane dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu jedynie na Cyprze i tym samym będą zwolnione od opodatkowania w Polsce. Jednocześnie, jeżeli Wnioskodawczyni uzyskałaby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »