Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Indywidualna interpretacja podatkowa nie jest wyrocznią – jak i kiedy można ją skarżyć (wzór skargi do WSA)

Patrycja Majzner
Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków, mediator sądowy
Indywidualna interpretacja podatkowa nie jest wyrocznią – jak i kiedy można ją skarżyć (wzór skargi do WSA)
Indywidualna interpretacja podatkowa nie jest wyrocznią – jak i kiedy można ją skarżyć (wzór skargi do WSA)
Coraz częściej podatnicy w przypadku niejasności przepisów prawa podatkowego sięgają po instytucję interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Jednak zdarza się, że opinia organu podatkowego jest odmienna od stanowiska podatnika. Czy wówczas podatnik jest zmuszony ją zaakceptować i stosować, czy też może się od niej odwołać?

Istota interpretacji indywidualnej

Interpretacje indywidualne wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyłącznie na wniosek podatnika. Szczególne wytyczne co do wniosku regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z brzmieniem art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawiania własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Organ podatkowy wydaje interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Zawiera wyczerpujący opis przedstawionego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz stanowisko organu podatkowego wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny (art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej). Organ może odstąpić od uzasadnienia prawnego w przypadku, kiedy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

A co w sytuacji, kiedy organ podatkowy nie zgodzi się ze stanowiskiem podatnika?

Interpretacja indywidualna nie podlega kontroli instancyjnej, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie czy zażalenie. Podatnik może wnieść, w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał interpretację.

Skarga musi zawierać zarzuty wobec organu podatkowego, które mogą dotyczyć naruszenia przepisów postępowania, błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania prawa materialnego. Wniesienie skargi niesie za sobą obowiązek uiszczenia wpisu stałego w wysokości 200,00 zł. W przypadku braku płatności, sąd wzywa do dopełnienia obowiązku (7 dni od doręczenia zarządzenia o wezwaniu do zapłaty) i jeśli nie zostanie dopełniony wówczas skarga podlega odrzuceniu.

Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego

Sąd rozpatruje wyłącznie zarzuty zawarte w skardze oraz powołaną podstawę prawną. Wojewódzki sąd administracyjny przy uwzględnieniu skargi, zgodnie z art. 146 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa) może uchylić indywidualną interpretację przepisów podatkowych. Wówczas organ podatkowy (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), po otrzymaniu akt sprawy, jest zobowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy i wydania interpretacji podatkowej, która będzie uwzględniała wytyczne zawarte w wyroku. Jest bowiem związany orzeczeniem sądowym i zawartą tam oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania.

Po wyroku sądu, termin wydania interpretacji podatkowej wynosi trzy miesiące liczone od dnia doręczenia przez sąd organowi podatkowemu akt administracyjnych sprawy (po uprawomocnieniu się orzeczenia).

W przypadku odrzucenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny, podatnikowi przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna być złożona za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał zaskarżoną interpretację, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia stronie skarżącej odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną można oprzeć na naruszeniu prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 ppsa). Co jest istotne, skarga nie może być złożona przez podatnika, gdyż istnieje przymus adwokacko-radcowski. Na mocy art. 175 § 3 ppsa, skarga może być sporządzona również przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przed przekazaniem skargi do NSA może uchylić zaskarżony wyrok, jeśli podstawy skargi kasacyjnej są usprawiedliwione. Wówczas WSA rozstrzyga także o kosztach postępowania kasacyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sąd rozpoznaje sprawę w granicach złożonej skargi, biorąc jednak pod uwagę nieważność postępowania. Nieważność postępowania może mieć miejsce, gdy droga sądowa była niedopuszczalna, strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, skład orzekający był sprzeczny z przepisami prawa.

Wyrok NSA może zawierać poniższe rozstrzygnięcia:

 • Oddalenie skargi, jeśli nie ma uzasadnionych podstaw lub pomimo błędnego uzasadnienia orzeczenie odpowiada prawu,
 • Uchylenie orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi, który je wydał,
 • Uchylenie orzeczenia i rozpoznanie skargi przez NSA (kiedy naruszone zostały przepisy prawa materialnego i brak jest naruszeń przepisów postępowania),
 • Uchylenie orzeczenia i odrzucenie skargi albo umorzenie postępowania, w przypadku kiedy przesłanki zachodziły przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Interpretacja to nie wyrocznia

Należy pamiętać, że w postępowaniu, które dotyczy pisemnej interpretacji nie ma do czynienia z rozstrzygnięciem sprawy, a wyłącznie ze zajęciem stanowiska w kwestii wykładni przepisu.

Interpretacja, która została wydana w oparciu o art. 14b Ordynacji podatkowej nie stanowi aktu stosowania prawa, ale określa sytuację podatnika. W związku z tym nie ma obowiązku zastosowania się do niej.

Patrycja Majzner

Wzór skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Miejscowość, dnia …….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w ….
Adres:

za pośrednictwem
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Strona Skarżąca:
Dane wraz z NIP

Reprezentowana przez:
Dane Doradcy Podatkowego

Organ, którego działanie jest przedmiotem skargi:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

Sygn. Sprawy:

SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

na interpretację indywidualną

Na podstawie art. 3 par. 1, par. 2 pkt. 4a, art. 50 par. 1, art. 52 par. 3, art. 53 par. 2, art. 54 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 20012r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), działając w imieniu i na rzecz strony skarżącej, w oparciu o załączone pełnomocnictwo, zaskarżam w całości interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacj Skarbowej w Bielsku-Białej w dniu…. Sygnatura ……… doręczonej stronie skarżącej w dniu……… w przedmiocie ……………….

Zaskarżonej interpretacji indywidualnej zarzucam:

 • Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i przyjęcie niewłaściwej kwalifikacji, w szczególności art. …… poprzez uznanie ……..
 • Naruszenie przepisów prawa procesowego poprzez niewłaściwe zastosowanie, które mogło mieć istotny wpływ na przebieg sprawy tj. art. ….., poprzez ….

Mając na uwadze powyższe zarzuty wobec interpretacji indywidualnej wnoszę o:

 • Uwzględnienie skargi oraz uchylenie interpretacji indywidualnej z dnia …… sygn. …..,
 • Zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, od organu na rzecz strony skarżącej według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny i stanowisko prawne organu

Stanowisko prawne strony skarżącej

Podpis

Załączniki:

 1. Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 2. Odpis skargi wraz z załącznikami
 3. Dowód uiszczenia wpisu stałego w wysokości 200,00 zł.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.