| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Amortyzacja > Nakłady na remonty i nakłady inwestycyjne a koszty uzyskania przychodów

Nakłady na remonty i nakłady inwestycyjne a koszty uzyskania przychodów

Artykuł 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o PIT nie pozwala na bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika na ulepszenie środków trwałych. Jeżeli wydatki te powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, to zaliczenie do kosztów będzie możliwe poprzez te odpisy.

Przy czym (zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pod pojęciem ulepszenie ustawodawca rozumie przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego. Zgodnie z art. 22g ust. 17, pod pojęciem ulepszenie rozumieć należy działanie mające na celu powiększenie wartości użytkowej środka trwałego w odniesieniu do wartości tego środka z dnia przyjęcia go do używania.

Przeprowadzenie remontu podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak właśnie tu pojawia się niejednokrotnie duży problem. Praktyka pokazuje, że dokonanie rozróżnienia pomiędzy ulepszeniem środka trwałego a jego remontem może okazać się niezwykle trudne.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a także wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie definiują pojęć remontu i ulepszenia.

Sięgając do orzecznictwa i literatury można stwierdzić, że remont to przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą wyżytych składników technicznych, bez zmiany jego charakteru. 

Polecamy: serwis VAT

Ponadto należy przyjąć, iż remont przeprowadza się w trakcie eksploatacji i jest wynikiem eksploatacji (zużycia). (patrz np. wyrok np. wyrok WSA w Gliwicach - sygn. I SA/Gl 1341/06).

Wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych – można uznać za remont. (…) pomalowanie pomieszczeń, naprawa instalacji, wymiana zużytych elementów lokalu np. okien, drzwi to niewątpliwie nakłady, które niezwiększaną wartości użytkowej pomieszczenia i nie zmieniają jego charakteru. Wydatki z tego tytułu należy zatem potraktować jako wydatki na remont, które w całości stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.” (wyrok z 14 stycznia 1998 r., sygn. SA/Sz 119/97).

Do wydatków będących inwestycją w środek trwały zalicza się takie wydatki jak:
- przebudowę, czyli zmianę istniejącego stanu środków trwałych na inny, powodującą dostosowanie do pełnienia innych funkcji, zmianę warunków technicznych i użytkowych,
- rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych,
- rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
- adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
- modernizację (unowocześnienie), tj. m.in. wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych, powodujących wzrost wartości użytkowej tych środków w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do użytkowania, czy też wyposażenie obiektu o nowe elementy składowe. (pismo MF z 13 marca 1995 r., PO3/722-160/94).

Jeżeli w obiekcie prowadzone są prace mające taki charakter oznaczać to może, że w ich wyniku uzyskany będzie obiekt o prawdopodobnie wyższym standardzie, zmienionych parametrach technicznych i wartości.

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »