REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rower w działalności gospodarczej - koszty podatkowe i VAT

Rower w firmie (działalności gospodarczej) - koszty podatkowe i VAT
Rower w firmie (działalności gospodarczej) - koszty podatkowe i VAT

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności gospodarczej wydatki na zakup i eksploatację roweru, jeżeli wydatek ten ma związek z tą działalnością. Podatnicy VAT mogą też odliczyć VAT naliczony w cenie zakupu roweru. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych.

Zakup i eksploatacja roweru w kosztach firmy

W interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2021 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.173.2021.1.WS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zakup roweru, który ma służyć przedsiębiorcy do dojazdu na spotkania z klientami i załatwiania spraw firmowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z uwagi na fakt, że rower ten został nabyty do majątku firmy za cenę poniżej 10 tys. zł można nie zaliczać tego składnika majątkowego do środków trwałych, a wydatki związane z nabyciem zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy o PIT. Koszty dodatkowego wyposażenia (np. urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą) i eksploatacji (np. wymiana części podlegających zużyciu) będą również stanowiły koszty uzyskania przychodu tego przedsiębiorcy.

Jak wskazał wnioskujący o interpretację przedsiębiorca, rower będzie służył mu jako środek transportu do szybszego poruszania się, dojazdu na spotkania z klientami i załatwiania innych spraw firmowych. Użytkowanie roweru ma na celu ominięcie korków w mieście, poprawę punktualności poprzez przewidywalność czasu jazdy i brak konieczności poszukiwania miejsc parkingowych, a także uniezależnienie się od rosnących i zmiennych kosztów paliwa.


Organ podatkowy przypomniał jednocześnie, że zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z tej ogólnej zasady tej wynika, że wydatek poniesiony przez podatnika PIT (przedsiębiorcę) może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (tzw. kosztów podatkowych), gdy służy osiągnięciu przychodów. Czyli, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem, a możliwością uzyskania przychodów przez tego przedsiębiorcę, a także zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Autopromocja

Wydatki na nabycie roweru oraz wydatki związane z jego eksploatacją (np. serwis) nie są ujęte w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, który jest określony w art. 23 ustawy o PIT. Zatem koszty zakupu i eksploatacji roweru mogą być ujęte w kosztach podatkowych w PIT o ile podatnik może wykazać (w dowolny sposób - dokumentami, oświadczeniami, zeznaniami świadków) związek tych wydatków z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wykazywany związek przyczynowo-skutkowy powinien mieć charakter obiektywny.

Jak wskazał Dyrektor KIS, ocena, czy w danym przypadku zachodzi związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów powinna odbywać się przy uwzględnieniu wszystkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.

Co istotne, organy podatkowe stoją też na stanowisku, że kryterium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu sprowadza się w istocie do ustalenia, czy mógł się on potencjalnie przyczynić do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów bez względu na to, czy ów skutek się ziści.

Odliczenie VAT od zakupu roweru

W innej interpretacji podatkowej (z 9 grudnia 2020 r. - sygn. 0114-KDIP4-2.4012.465.2020.4.AA) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) będzie miał prawo odliczenia podatku naliczonego w 100%, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku zakupu roweru elektrycznego. Rower ten został kupiony w celu wykorzystywania go w prowadzonej działalności gospodarczej, która jest (co do zasady) opodatkowana VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O interpretację wystąpiła podatniczka, która prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność, jest podatnikiem VAT, prowadzi księgę przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. Zgodnie z wpisem REGON, działalność przeważająca tej podatniczki wg PKD to: 8211Z: działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, natomiast pozostałe działalności to: 7022Z: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 8129Z: pozostałe sprzątanie, oraz 8219Z: wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

Podatniczka ta dysponowała co prawda samochodem osobowym, który wykorzystywała w działalności ale postanowiła też zakupić rower elektryczny za ok. 6000-10000 zł netto + podatek VAT. Podatniczka deklarowała, że rower elektryczny będzie wykorzystywała wyłącznie w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskazała też, że do celów prywatnych ma inny rower.

Konieczność zakupu roweru podatniczka uzasadniała tym, że posiadany przez nią samochód osobowy jest stary i wymaga częstych napraw. Zakup roweru elektrycznego jest potrzebny w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w celu dojazdu do klientów i załatwiania spraw firmowych. Podatniczka wskazała też, że w czasie epidemii COVID-19 chce ograniczyć korzystanie z komunikacji miejskiej, gdzie ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 jest większe.

Odliczenie VAT - zasady, przepisy

Dyrektor KIS przypomniał, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje gdy:

- odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz
- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku VAT należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Nie można zatem odliczyć VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT - czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Warto też wskazać, że w art. 88 ww. ustawy VAT znajduje się lista wyjątków, które pozbawiają podatnika VAT prawa do odliczenia VAT (czyli obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego). Nie znajdziemy tam przepisu dot. wydatków na nabycie roweru.

Związek wydatków z prowadzoną działalnością - pośredni lub bezpośredni

Organy podatkowe podkreślają, że przepisy nie wyjaśniają dokładnie w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie VAT. Związek nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.
Związek bezpośredni zakupów z działalnością (tj. czynnościami opodatkowanymi VAT) podatnika zachodzi wtedy, gdy nabywane towary i usługi służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy opodatkowanej VAT.
A związek pośredni zakupów z działalnością (tj. czynnościami opodatkowanymi VAT) podatnika zachodzi wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami.

Zarówno w prawie polskim jak i europejskim, zasada potrąceń podatku VAT naliczonego wymaga związku podatku naliczonego (czyli zakupów) ze sprzedażą opodatkowaną. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w stopniu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do celów transakcji (czynności) opodatkowanych VAT.

Zatem niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezspornego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Stąd prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada, że poczynione wydatki stanowią element cenotwórczy transakcji (czynności) obciążonych podatkiem VAT należnym.

Mimo, że podatniczka wskazywała, że zakup roweru elektrycznego ma jedynie pośredni związek z działalnością gospodarczą (tj. nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie działalności przyczynia się do generowania przez podatniczkę obrotu opodatkowanego VAT), to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatniczka ma prawo do 100% odliczenia VAT od zakupu tego roweru.

Użycie firmowego roweru do celów prywatnych opodatkowane VAT

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 18 października 2022 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.386.2022.3.MC) również potwierdził możliwość 100% odliczenia VAT od zakupu roweru, który będzie wykorzystywany (w przeważającej mierze) do celów działalności gospodarczej. Ale jednocześnie przypomniał, że opodatkowane VAT jest odpłatne świadczenie usług, którym na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dlatego też Dyrektor KIS stwierdził w tej interpretacji:

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych, w odniesieniu do których już w chwili zakupu wiadomo o „mieszanym” przeznaczeniu odliczenie podatku jest możliwe wyłącznie w takiej części, w jakiej nabycie to jest związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jeśli natomiast w chwili zakupu podatnik nie może odpowiednio określić, w jakim zakresie towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów działalności, a w jakim do celów prywatnych, możliwe jest pełne odliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem art. 7 ust. 2 ustawy oraz art. 8 ust. 2 ustawy
W analizowanym przypadku rower będzie służył Pani głównie w prowadzonej działalności gospodarczej, niemniej może się zdarzyć, że skorzysta Pani z roweru również w celach prywatnych np. wracając z biura wykorzysta Pani rower jako środek komunikacji do przejazdu między biurem a sklepem, gdzie dokona Pani prywatnych zakupów. Przy czym jest Pani w stanie określić, że zakupiony rower będzie wykorzystywany w przeważającej większości do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, jednak nie jest możliwe procentowe albo czasowe podzielenie wykorzystania na związane z działalnością opodatkowaną i związane z celami prywatnymi.
Zatem skoro nie może Pani odpowiednio określić, w jakim zakresie rower będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej, a w jakim do celów prywatnych, będzie Pani przysługiwać, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup tego roweru. Powyższe prawo będzie przysługiwać z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy oraz regulacji wynikających z art. 8 ust. 2 ustawy. 
W konsekwencji będzie Pani zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdego wykorzystania zakupionego roweru do celów prywatnych (osobistych), na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy. W rozpatrywanej sprawie bowiem w przypadku wykorzystania roweru do celów prywatnych nastąpi użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (do celów osobistych podatnika). Ponadto, jak ustalono powyżej, będzie Pani przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia roweru.
(...)

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w KSeF - MF planuje w drugiej połowie marca przedstawienie projektu rozwiązań legislacyjnych

  Zmiany w  KSeF. Ministerstwo Finansów chce w drugiej połowie marca przedstawić projekt rozwiązań legislacyjnych do finalnej konsultacji. 

  Organy podatkowe wysyłają podatnikom nieformalne pisma (tzw. listy behawioralne). RPO zapytał Ministra Finansów o podstawę prawną takich działań

  Organy Krajowej Administracji Skarbowej wysyłają obywatelom nieformalne pisma z ewentualnymi zastrzeżeniami co do prawidłowego wywiązywania się przez nich z obowiązków podatkowych. Takie działania budzą wątpliwości a także emocje podatników, którzy już odebrali takie "listy behawioralne". Mają oni wątpliwości i pytania co do tej procedury, której nie przewiduje Ordynacja podatkowa. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Ministra Finansów o kompleksowe wyjaśnienia tych działań. Marcin Wiącek pyta ministra Andrzeja Domańskiego m.in. o to, na jakiej podstawie ustalany jest krąg adresatów listów oraz czy resort kontroluje zasadność ich kierowania do podatników.

  Wakacje kredytowe w 2024 roku - projekt ustawy dziś na posiedzeniu rządu

  Rząd zajmie się dzisiaj m.in. projektem dotyczącym wakacji kredytowych na 2024 rok, czyli nowelizacją ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 

  System kaucyjny w Polsce. Od kiedy? Na czym ma polegać? Jeżeli do kaucji zostanie doliczony VAT, to konsumenci zapłacą dodatkowy podatek

  Przepisy ustawy kaucyjnej nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy do kaucji doliczony będzie VAT; jeśli tak się stanie, to konsument zapłaci dodatkowy podatek - ocenili przedstawiciele branży napojowej i handel detaliczny. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 r.

  "Trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji na najbliższym posiedzeniu Sejmu [6-8 marca]

  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie zaprezentowany "trójpak" dotyczący Trybunału Konstytucyjnego - projekty uchwały, ustawy i zmian w Konstytucji RP.

  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  REKLAMA