REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rower w działalności gospodarczej - koszty podatkowe i VAT

Rower w firmie (działalności gospodarczej) - koszty podatkowe i VAT
Rower w firmie (działalności gospodarczej) - koszty podatkowe i VAT

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności gospodarczej wydatki na zakup i eksploatację roweru, jeżeli wydatek ten ma związek z tą działalnością. Podatnicy VAT mogą też odliczyć VAT naliczony w cenie zakupu roweru. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych.

Zakup i eksploatacja roweru w kosztach firmy

W interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2021 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.173.2021.1.WS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zakup roweru, który ma służyć przedsiębiorcy do dojazdu na spotkania z klientami i załatwiania spraw firmowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z uwagi na fakt, że rower ten został nabyty do majątku firmy za cenę poniżej 10 tys. zł można nie zaliczać tego składnika majątkowego do środków trwałych, a wydatki związane z nabyciem zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy o PIT. Koszty dodatkowego wyposażenia (np. urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą) i eksploatacji (np. wymiana części podlegających zużyciu) będą również stanowiły koszty uzyskania przychodu tego przedsiębiorcy.

Jak wskazał wnioskujący o interpretację przedsiębiorca, rower będzie służył mu jako środek transportu do szybszego poruszania się, dojazdu na spotkania z klientami i załatwiania innych spraw firmowych. Użytkowanie roweru ma na celu ominięcie korków w mieście, poprawę punktualności poprzez przewidywalność czasu jazdy i brak konieczności poszukiwania miejsc parkingowych, a także uniezależnienie się od rosnących i zmiennych kosztów paliwa.


Organ podatkowy przypomniał jednocześnie, że zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z tej ogólnej zasady tej wynika, że wydatek poniesiony przez podatnika PIT (przedsiębiorcę) może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (tzw. kosztów podatkowych), gdy służy osiągnięciu przychodów. Czyli, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem, a możliwością uzyskania przychodów przez tego przedsiębiorcę, a także zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

REKLAMA

Autopromocja

Wydatki na nabycie roweru oraz wydatki związane z jego eksploatacją (np. serwis) nie są ujęte w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, który jest określony w art. 23 ustawy o PIT. Zatem koszty zakupu i eksploatacji roweru mogą być ujęte w kosztach podatkowych w PIT o ile podatnik może wykazać (w dowolny sposób - dokumentami, oświadczeniami, zeznaniami świadków) związek tych wydatków z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wykazywany związek przyczynowo-skutkowy powinien mieć charakter obiektywny.

Jak wskazał Dyrektor KIS, ocena, czy w danym przypadku zachodzi związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów powinna odbywać się przy uwzględnieniu wszystkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.

Co istotne, organy podatkowe stoją też na stanowisku, że kryterium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu sprowadza się w istocie do ustalenia, czy mógł się on potencjalnie przyczynić do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów bez względu na to, czy ów skutek się ziści.

Odliczenie VAT od zakupu roweru

REKLAMA

W innej interpretacji podatkowej (z 9 grudnia 2020 r. - sygn. 0114-KDIP4-2.4012.465.2020.4.AA) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) będzie miał prawo odliczenia podatku naliczonego w 100%, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku zakupu roweru elektrycznego. Rower ten został kupiony w celu wykorzystywania go w prowadzonej działalności gospodarczej, która jest (co do zasady) opodatkowana VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O interpretację wystąpiła podatniczka, która prowadzi jednoosobowo pozarolniczą działalność, jest podatnikiem VAT, prowadzi księgę przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. Zgodnie z wpisem REGON, działalność przeważająca tej podatniczki wg PKD to: 8211Z: działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, natomiast pozostałe działalności to: 7022Z: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 8129Z: pozostałe sprzątanie, oraz 8219Z: wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

Podatniczka ta dysponowała co prawda samochodem osobowym, który wykorzystywała w działalności ale postanowiła też zakupić rower elektryczny za ok. 6000-10000 zł netto + podatek VAT. Podatniczka deklarowała, że rower elektryczny będzie wykorzystywała wyłącznie w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskazała też, że do celów prywatnych ma inny rower.

Konieczność zakupu roweru podatniczka uzasadniała tym, że posiadany przez nią samochód osobowy jest stary i wymaga częstych napraw. Zakup roweru elektrycznego jest potrzebny w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w celu dojazdu do klientów i załatwiania spraw firmowych. Podatniczka wskazała też, że w czasie epidemii COVID-19 chce ograniczyć korzystanie z komunikacji miejskiej, gdzie ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 jest większe.

Odliczenie VAT - zasady, przepisy

Dyrektor KIS przypomniał, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT czynni podatnicy VAT mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to przysługuje gdy:

- odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz
- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku VAT należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Nie można zatem odliczyć VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT - czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych z VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Warto też wskazać, że w art. 88 ww. ustawy VAT znajduje się lista wyjątków, które pozbawiają podatnika VAT prawa do odliczenia VAT (czyli obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego). Nie znajdziemy tam przepisu dot. wydatków na nabycie roweru.

Związek wydatków z prowadzoną działalnością - pośredni lub bezpośredni

Organy podatkowe podkreślają, że przepisy nie wyjaśniają dokładnie w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie VAT. Związek nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.
Związek bezpośredni zakupów z działalnością (tj. czynnościami opodatkowanymi VAT) podatnika zachodzi wtedy, gdy nabywane towary i usługi służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy opodatkowanej VAT.
A związek pośredni zakupów z działalnością (tj. czynnościami opodatkowanymi VAT) podatnika zachodzi wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami.

Zarówno w prawie polskim jak i europejskim, zasada potrąceń podatku VAT naliczonego wymaga związku podatku naliczonego (czyli zakupów) ze sprzedażą opodatkowaną. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w stopniu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do celów transakcji (czynności) opodatkowanych VAT.

Zatem niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezspornego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Stąd prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada, że poczynione wydatki stanowią element cenotwórczy transakcji (czynności) obciążonych podatkiem VAT należnym.

Mimo, że podatniczka wskazywała, że zakup roweru elektrycznego ma jedynie pośredni związek z działalnością gospodarczą (tj. nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu, lecz przez wpływ na ogólne funkcjonowanie działalności przyczynia się do generowania przez podatniczkę obrotu opodatkowanego VAT), to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatniczka ma prawo do 100% odliczenia VAT od zakupu tego roweru.

Użycie firmowego roweru do celów prywatnych opodatkowane VAT

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 18 października 2022 r. (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.386.2022.3.MC) również potwierdził możliwość 100% odliczenia VAT od zakupu roweru, który będzie wykorzystywany (w przeważającej mierze) do celów działalności gospodarczej. Ale jednocześnie przypomniał, że opodatkowane VAT jest odpłatne świadczenie usług, którym na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dlatego też Dyrektor KIS stwierdził w tej interpretacji:

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych, w odniesieniu do których już w chwili zakupu wiadomo o „mieszanym” przeznaczeniu odliczenie podatku jest możliwe wyłącznie w takiej części, w jakiej nabycie to jest związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jeśli natomiast w chwili zakupu podatnik nie może odpowiednio określić, w jakim zakresie towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów działalności, a w jakim do celów prywatnych, możliwe jest pełne odliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem art. 7 ust. 2 ustawy oraz art. 8 ust. 2 ustawy
W analizowanym przypadku rower będzie służył Pani głównie w prowadzonej działalności gospodarczej, niemniej może się zdarzyć, że skorzysta Pani z roweru również w celach prywatnych np. wracając z biura wykorzysta Pani rower jako środek komunikacji do przejazdu między biurem a sklepem, gdzie dokona Pani prywatnych zakupów. Przy czym jest Pani w stanie określić, że zakupiony rower będzie wykorzystywany w przeważającej większości do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, jednak nie jest możliwe procentowe albo czasowe podzielenie wykorzystania na związane z działalnością opodatkowaną i związane z celami prywatnymi.
Zatem skoro nie może Pani odpowiednio określić, w jakim zakresie rower będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej, a w jakim do celów prywatnych, będzie Pani przysługiwać, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup tego roweru. Powyższe prawo będzie przysługiwać z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy oraz regulacji wynikających z art. 8 ust. 2 ustawy. 
W konsekwencji będzie Pani zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdego wykorzystania zakupionego roweru do celów prywatnych (osobistych), na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy. W rozpatrywanej sprawie bowiem w przypadku wykorzystania roweru do celów prywatnych nastąpi użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (do celów osobistych podatnika). Ponadto, jak ustalono powyżej, będzie Pani przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia roweru.
(...)

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA