reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > Przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej

Przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej

Wartość nieodpłatnych świadczeń oferowanych przez pracodawcę uczestnikom spotkania integracyjnego jest dla nich przychodem ze stosunku pracy, od którego firma jako płatnik ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Zdaniem organów podatkowych oraz Ministra Finansów udział pracowników w organizowanych przez pracodawcę różnego rodzaju imprezach integracyjnych skutkuje powstawaniem u tych pracowników przychodów ze stosunku pracy. Takie stanowisko podzielił również dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z w interpretacji indywidualnej z 3 października 2013 r. (nr IPTPB1/415-419/13-4/AG), uznając, że uczestnictwo pracowników oraz członków ich rodzin w spotkaniu zorganizowanym przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, spowoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Wobec tego płatnik zobowiązany będzie naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od otrzymanego przez pracownika przychodu.


Jak ustalić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia


W myśl przepisów ustawy o PIT źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Czy polisa opłacana przez spółkę stanowi przychód pracownika

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W przypadku gdy podstawą wypłaty świadczenia jest zawarta z pracownikiem przez zakład pracy umowa o pracę, to wypłacone należności stanowią przychód ze stosunku pracy. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się nie tylko pieniądze, ale też wartość otrzymanych świadczeń w naturze, czy nieodpłatnych świadczeń poniesionych na rzecz pracownika.

Czy ubezpieczenie na życie zmniejsza podatek

Zapraszamy na forum PIT

Jak z tego wynika, przychód ze stosunku pracy powstaje w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z uzyskaniem przez pracownika realnej korzyści. Wyjątek stanowią jedynie rodzaje świadczeń wymienionych w katalogu zwolnień przedmiotowych, określonym w art. 21 ustawy o PIT. Przepis ten nie zwalnia jednak od podatku świadczenia otrzymywanego przez pracownika w związku z jego uczestnictwem w spotkaniu integracyjnym.

Ponadto przepis art. 11 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że w przypadku świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń przychodem jest tylko wartość otrzymanych świadczeń, a nie świadczeń pozostawionych do dyspozycji podatnika.


Impreza integracyjna z osobą towarzyszącą


W przypadku wzięcia przez pracowników oraz członków ich rodziny udziału w imprezie integracyjnej pracownicy otrzymają świadczenie nieodpłatne. Świadczenie to uzyskają bez względu na to, w jakim stopniu na tej imprezie coś skonsumują. Należy tu mieć na uwadze, że ażeby coś skonsumować bądź wykorzystać, należy tym najpierw dysponować, a w tym przypadku - otrzymać.

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Adam Kuchta

Redaktor portalu Infor.pl

Źródło:

INFOR
Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama