Kategorie

Jak rozliczyć niskie wynagrodzenie z części etatu

Justyna Tarantowicz
inforCMS
Proszę o informację, w jaki sposób mam ustalić koszty uzyskania przychodu u osób zatrudnionych na 1/10 etatu. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 100 zł. Czy można je ustalić w wysokości 1/10, tak jak ustalono etat, czy też można pominąć wyliczenie kosztów? Jak ustalić podstawę naliczenia podatku i podatek?

RADA

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (oraz pokrewnych) są określone w updof ryczałtowo. Nie wolno pomniejszać ich proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy bądź do wysokości przychodu. Gdy przychód ze stosunku pracy jest mniejszy niż koszty uzyskania przychodów, występuje strata ze stosunku pracy, a tym samym nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy.

UZASADNIENIE

Miesięcznym przychodem ze stosunku pracy w podanym przez Czytelnika przykładzie jest wynagrodzenie w wysokości 100 zł. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej określone są w art. 22 ust. 2 updof ryczałtowo. W 2008 r. jeśli podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (lub pokrewnego ww.), to koszty wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł.

Ustawodawca nie uzależnił wysokości kosztów uzyskania przychodów od wysokości uzyskanego w danym miesiącu przychodu ze stosunku pracy ani od wymiaru czasu pracy.

W pytaniu Czytelnika zatrudniony na 1/10 etatu pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto. Zakładając, że pracownik otrzymuje przychody z jednego stosunku pracy, a jego miejsce zamieszkania położone jest w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, w 2008 r. należy zastosować koszty uzyskania przychodów w kwocie 111,25 zł. W związku z tym, że przychody ze stosunku pracy są niższe niż koszty ich uzyskania, zatem pracownik poniósł stratę ze stosunku pracy. Oznacza to również, że płatnik nie potrąci w tym przypadku zaliczki na podatek, ponieważ nie powstał dochód.

Obliczenie wynagrodzenia danego pracownika będzie wyglądało następująco:

Wynagrodzenie brutto: 100 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne: (13,71%) - 13,71 zł

Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł

Podstawa opodatkowania: 100 zł - 13,71 zł - 111,25 zł = - 24,96 zł

Podatek: 0 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 0 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 0 zł

Do wypłaty: 86,29 zł

Reklama

Obowiązkiem płatnika jest także wystawienie pracownikowi informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11. W informacji tej płatnik powinien wykazać koszty w pełnej wysokości, jakie przysługują pracownikowi. A zatem z omawianym przypadku, przy założeniu, że pracownik pracował tylko jeden miesiąc w 2008 r., wysokość przychodu należy wykazać w kwocie 100 zł, wysokość kosztów w kwocie 111,25 zł. Natomiast w pozycjach dochód i zaliczka należy wykazać 0 zł (PIT-11 nie przewiduje możliwości wykazania straty).

Urzędy skarbowe potwierdzają opisane powyżej stanowisko w kwestii stosowania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w pełnej wysokości oraz wykazywania danych w informacji PIT-11. Poniżej prezentujemy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim z 14 czerwca 2005 r., sygn. PB-415-7(4)/05:

Reklama

(...) Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i obowiązujących norm prawnych wskazanych powyżej wynika, że koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą miesięcznie 102,25 zł lub 127,82 zł, a za rok podatkowy odpowiednio nie więcej niż 1227,00 zł, 1533,84 zł, 1840,77 zł i 2300,94 zł. Pracownikowi (zatrudnionym uczniom) uzyskującemu w danym miesiącu przychody określone w art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy przysługuje odliczenie jednej, pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów. Przepisy ww. ustawy nie przewidują obniżenia miesięcznej kwoty kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w sytuacji gdy koszty te przewyższają wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Powyższe wynika z faktu, że są one niepodzielne.

W imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy według wzoru PIT-11/8B (...) zgodnie z pkt 3 objaśnień do niniejszej informacji (obecnie pkt 4 - przyp. autora), w kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym przyjmując, że przy „poborze podatku” (brak dochodu w tym przypadku) uwzględnia się koszty uzyskania przychodu w pełnej przysługującej miesięcznej normie, w informacji PIT-11 należy je uwzględnić również w przyjmowanej wysokości.

W rozliczeniu rocznym według ustalonego wzoru (PIT-40), składanym przez płatnika w imieniu pracownika, koszty uzyskania przychodów natomiast wykazuje się w wysokości przysługujących podatnikowi (pracownikowi) norm określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie pracownika na ww. formularzu (zgodnie z art. 37 cytowanej ustawy) jest natomiast możliwe, gdy uzyska on dochód. W omawianej sytuacji, gdy przysługujące pracownikowi za rok podatkowy koszty uzyskania przychodu spowodują stratę, pracodawca winien sporządzić informację PIT-11, na podstawie której pracownik złoży zeznanie roczne.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia straty ze stosunku pracy podatnik może dokonać jej rozliczenia na podstawie art. 9 ust. 3 updof. Przepis ten stanowi o tym, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W omawianym przypadku, jeżeli w zeznaniu podatkowym za rok 2008 podatnik wykaże stratę ze stosunku pracy, tj. 24,96 zł, to stratę tę będzie mógł odliczyć od dochodu uzyskanego ze stosunku pracy w pięciu kolejnych latach (czyli w latach 2009-2013); jednorazowo nie więcej niż 50% tej straty, tj. 12,48 zł. Należy pamiętać, że straty z jednego źródła przychodów nie można odliczać od dochodów z innych źródeł. Straty ze stosunku pracy nie można więc odliczać np. od dochodu z renty, umowy zlecenia czy z najmu.

• art. 9 ust. 2-3, art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

Justyna Tarantowicz

księgowa

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?