Kategorie

Jak rozliczyć niskie wynagrodzenie z części etatu

Justyna Tarantowicz
inforCMS
Proszę o informację, w jaki sposób mam ustalić koszty uzyskania przychodu u osób zatrudnionych na 1/10 etatu. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 100 zł. Czy można je ustalić w wysokości 1/10, tak jak ustalono etat, czy też można pominąć wyliczenie kosztów? Jak ustalić podstawę naliczenia podatku i podatek?

RADA

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy (oraz pokrewnych) są określone w updof ryczałtowo. Nie wolno pomniejszać ich proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy bądź do wysokości przychodu. Gdy przychód ze stosunku pracy jest mniejszy niż koszty uzyskania przychodów, występuje strata ze stosunku pracy, a tym samym nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy.

UZASADNIENIE

Miesięcznym przychodem ze stosunku pracy w podanym przez Czytelnika przykładzie jest wynagrodzenie w wysokości 100 zł. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej określone są w art. 22 ust. 2 updof ryczałtowo. W 2008 r. jeśli podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy (lub pokrewnego ww.), to koszty wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł.

Ustawodawca nie uzależnił wysokości kosztów uzyskania przychodów od wysokości uzyskanego w danym miesiącu przychodu ze stosunku pracy ani od wymiaru czasu pracy.

W pytaniu Czytelnika zatrudniony na 1/10 etatu pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto. Zakładając, że pracownik otrzymuje przychody z jednego stosunku pracy, a jego miejsce zamieszkania położone jest w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, w 2008 r. należy zastosować koszty uzyskania przychodów w kwocie 111,25 zł. W związku z tym, że przychody ze stosunku pracy są niższe niż koszty ich uzyskania, zatem pracownik poniósł stratę ze stosunku pracy. Oznacza to również, że płatnik nie potrąci w tym przypadku zaliczki na podatek, ponieważ nie powstał dochód.

Obliczenie wynagrodzenia danego pracownika będzie wyglądało następująco:

Wynagrodzenie brutto: 100 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne: (13,71%) - 13,71 zł

Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł

Podstawa opodatkowania: 100 zł - 13,71 zł - 111,25 zł = - 24,96 zł

Podatek: 0 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 0 zł

Zaliczka do urzędu skarbowego: 0 zł

Do wypłaty: 86,29 zł

Obowiązkiem płatnika jest także wystawienie pracownikowi informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11. W informacji tej płatnik powinien wykazać koszty w pełnej wysokości, jakie przysługują pracownikowi. A zatem z omawianym przypadku, przy założeniu, że pracownik pracował tylko jeden miesiąc w 2008 r., wysokość przychodu należy wykazać w kwocie 100 zł, wysokość kosztów w kwocie 111,25 zł. Natomiast w pozycjach dochód i zaliczka należy wykazać 0 zł (PIT-11 nie przewiduje możliwości wykazania straty).

Urzędy skarbowe potwierdzają opisane powyżej stanowisko w kwestii stosowania kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w pełnej wysokości oraz wykazywania danych w informacji PIT-11. Poniżej prezentujemy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim z 14 czerwca 2005 r., sygn. PB-415-7(4)/05:

(...) Z przedstawionego opisu stanu faktycznego i obowiązujących norm prawnych wskazanych powyżej wynika, że koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą miesięcznie 102,25 zł lub 127,82 zł, a za rok podatkowy odpowiednio nie więcej niż 1227,00 zł, 1533,84 zł, 1840,77 zł i 2300,94 zł. Pracownikowi (zatrudnionym uczniom) uzyskującemu w danym miesiącu przychody określone w art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy przysługuje odliczenie jednej, pełnej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów. Przepisy ww. ustawy nie przewidują obniżenia miesięcznej kwoty kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w sytuacji gdy koszty te przewyższają wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Powyższe wynika z faktu, że są one niepodzielne.

W imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy według wzoru PIT-11/8B (...) zgodnie z pkt 3 objaśnień do niniejszej informacji (obecnie pkt 4 - przyp. autora), w kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym przyjmując, że przy „poborze podatku” (brak dochodu w tym przypadku) uwzględnia się koszty uzyskania przychodu w pełnej przysługującej miesięcznej normie, w informacji PIT-11 należy je uwzględnić również w przyjmowanej wysokości.

W rozliczeniu rocznym według ustalonego wzoru (PIT-40), składanym przez płatnika w imieniu pracownika, koszty uzyskania przychodów natomiast wykazuje się w wysokości przysługujących podatnikowi (pracownikowi) norm określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie pracownika na ww. formularzu (zgodnie z art. 37 cytowanej ustawy) jest natomiast możliwe, gdy uzyska on dochód. W omawianej sytuacji, gdy przysługujące pracownikowi za rok podatkowy koszty uzyskania przychodu spowodują stratę, pracodawca winien sporządzić informację PIT-11, na podstawie której pracownik złoży zeznanie roczne.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia straty ze stosunku pracy podatnik może dokonać jej rozliczenia na podstawie art. 9 ust. 3 updof. Przepis ten stanowi o tym, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. W omawianym przypadku, jeżeli w zeznaniu podatkowym za rok 2008 podatnik wykaże stratę ze stosunku pracy, tj. 24,96 zł, to stratę tę będzie mógł odliczyć od dochodu uzyskanego ze stosunku pracy w pięciu kolejnych latach (czyli w latach 2009-2013); jednorazowo nie więcej niż 50% tej straty, tj. 12,48 zł. Należy pamiętać, że straty z jednego źródła przychodów nie można odliczać od dochodów z innych źródeł. Straty ze stosunku pracy nie można więc odliczać np. od dochodu z renty, umowy zlecenia czy z najmu.

• art. 9 ust. 2-3, art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

Justyna Tarantowicz

księgowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.