Kategorie

Jak rozliczyć wydatki szkoleniowe związane z zakupionym środkiem trwałym

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
inforCMS
W związku z zakupem urządzenia firma wysłała pracownika na szkolenie związane z obsługą tego urządzenia do producenta. Czy wartość szkolenia i delegacji (przejazd i usługa hotelowa) zwiększa wartość początkową tego urządzenia?

RADA

Tak, wydatki poniesione na szkolenie pracownika w zakresie obsługi nabywanego urządzenia przed przekazaniem go do używania stanowią element jego wartości początkowej. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach organy podatkowe uznają wydatki na szkolenie pracowników za koszty bieżące firmy.

O prawidłowym rozliczeniu wydatków na szkolenia związane z obsługą nabywanych środków trwałych decyduje ich rodzaj oraz moment poniesienia.

1. Wydatki na szkolenie poniesione przed dniem przekazania środka trwałego do używania

Reklama

Wydatki związane z zakupem środka trwałego naliczone do dnia przekazania tego środka trwałego do używania (w więc m.in. wydatki poniesione na szkolenie w zakresie obsługi urządzenia) stanowią element ceny nabycia. Taka regulacja ma z punktu widzenia przedsiębiorcy charakter restrykcyjny, gdyż ustalona w ten sposób cena jest podstawą amortyzacji. W praktyce oznacza to ograniczenie w zakresie prawa do pomniejszenia zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy. Zamiast bowiem zaliczyć poniesione wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, przedsiębiorca zrobi to za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

Przepisy nie zawierają dokładnego wyliczenia, jakie wydatki związane z nabyciem środka trwałego należy uznać za element jego wartości początkowej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że taki katalog istnieje i zawiera go art. 22g ust. 3 updof. Przepis ten nakazuje:

za cenę nabycia uznać kwotę należną zbywcy, powiększoną w szczególności o koszty:

transportu,

załadunku i wyładunku,

ubezpieczenia w drodze,

montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,

opłat notarialnych, skarbowych i innych,

odsetek,

prowizji,

i pomniejszoną o VAT (z wyjątkiem przypadków, gdy VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku zgodnie z ustawą o VAT).

Katalog ten nie jest zamknięty. Artykuł 22g ust. 3 updof zawiera bowiem zwrot „w szczególności”. Tak więc wymienia tylko pewne przykłady wydatków. W związku z tym wydatki na szkolenie, ale również wydatki związane z podróżą na miejsce szkolenia i noclegi będą stanowiły elementy wartości początkowej nabytego środka trwałego.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Reklama

W sprawie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego wydatków (w tym wydatków na szkolenie) poniesionych przed jego nabyciem wypowiedział się Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z 6 kwietnia 2006 r., nr OP/423/37/39/TB/06:

(...) wszystkie wydatki poniesione na nabycie środka trwałego przed jego przekazaniem do użytkowania (w tym również wynagrodzenie dostawcy za usługę szkolenia i asysty w zakresie użytkowania dostarczonego oprogramowania) stanowią podstawę do ustalenia wartości początkowej środka trwałego, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Kosztem uzyskania przychodów będą więc zwiększone odpisy amortyzacyjne.

PRZYKŁAD

Spółka jawna kupiła w maju 2008 r. maszynę do porcjowania karmy zwierzęcej o wartości 1 mln zł. Wprowadziła ją do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2008 r. Spółka wydała 20 000 zł na przeszkolenie 15 pracowników w zakresie obsługi tego rodzaju maszyny (pozytywna opinia pracowników w kwestii obsługi urządzenia była jednym z elementów decydujących o zakupie maszyny). Szkolenie odbyło się w dniach 25-27 kwietnia 2008 r., czyli jeszcze przed ostatecznym zakupem maszyny. Kwotę 20 000 zł spółka prawidłowo zaliczyła do wartości początkowej.

2. Wydatki na szkolenie, których nie należy amortyzować

Czasem organy podatkowe szczegółowo analizują, czy szkolenie było niezbędnym elementem nabycia środka trwałego. Jeżeli tak nie było, wydatki na szkolenie nie powinny zostać zaliczone do wartości początkowej środka trwałego, lecz bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takiego stanowiska w tej sprawie jest postanowienie wydane przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 9 marca 2006 r., nr 1471/DPD1/423-15/06/KK. Środkiem trwałym, którego dotyczyło pytanie, był samolot. Podatnik zorganizował we własnym zakresie szkolenie i loty testowe mające na celu przeszkolenie załogi. Nie było to jednak szkolenie obowiązkowe, od którego zależy nabycie uprawnień do kierowania samolotem danego typu. Było to szkolenie w ramach tzw. „dobrych praktyk”, które nakazują liniom lotniczym odbycie lotów szkolnych na nowej maszynie, niezależnie od szkolenia w ośrodku specjalistycznym. Organ podatkowy uznał, że wydatki szkoleniowe tego typu nie powinny zwiększać wartości początkowej samolotu. Powinny zaś zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Przedmiotowe wydatki zostały poniesione przez Stronę przed przekazaniem samolotu do używania. Zaznaczyć jednakże należy, że nie są to wydatki, od których uzależnione było nabycie tego środka trwałego. Odbycia szkoleń i lotów testowych nie wymuszał na Spółce żaden kontrakt zawarty ze sprzedawcą. Strona poniosła te wydatki, ponieważ chciała podwyższyć jakość swoich usług i zastosować się do tzw. „dobrej praktyki”, to jest pewnych zasad powszechnie stosowanych przez linie lotnicze. Ponadto wydatki zostały poniesione całkowicie we własnym zakresie, tzn. Spółka sama zorganizowała przedmiotowe szkolenia oraz loty testowe. (...) niewątpliwie przeszkolenie pilotów, przetestowanie sprawności załogi w trakcie lotów testowych oraz zebranie opinii o jakości świadczonej usługi mają wpływ na poziom usług, które Spółka wykonuje oraz zamierza wykonywać. Wydatki poniesione na te działania stanowią więc koszty uzyskania przychodu, przy czym ze względu na ich ogólny charakter, tj. brak możliwości przyporządkowania do konkretnego przychodu, podlegają one zaliczeniu do tych kosztów w dacie ich poniesienia. Reasumując, przedmiotowe wydatki winny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, a nie podwyższać wartość środka trwałego.

Na podstawie zacytowanej interpretacji należy uznać, że wydatki na szkolenie przeprowadzone wewnątrz firmy przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji środków trwałych mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów (z pominięciem amortyzacji) po wykazaniu, że:

1) szkolenie nie ma charakteru obowiązkowego oraz

2) bez szkolenia jest możliwa obsługa zakupionego środka trwałego przez pracowników na podstawie ich dotychczasowych kwalifikacji.

3. Wynagrodzenie pracowników jako element wartości początkowej

Wydatki na wypłacane pracownikom wynagrodzenia są zaliczane do bieżących kosztów podatkowych. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Dotyczy on sytuacji, gdy pracodawca przyzna pracownikom dodatkowe wynagrodzenie związane z uruchomieniem lub dostosowaniem przez nich do struktury firmy sposobu wykorzystania zakupionego środka trwałego. W takim przypadku wypłacone wynagrodzenie powinno zostać zaliczone do wartości początkowej nabytego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w decyzji z 20 lutego 2008 r., nr ILPB3/423-262/07-2/ŁM:

Spółka obliczając wartość początkową nabytej wartości niematerialnej i prawnej, tj. licencji, winna uwzględnić cenę jej nabycia, którą jest kwota należna zbywcy, powiększoną o koszty związane z zaangażowaniem pracowników Spółki we wdrożenie systemu informatycznego, czyli koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prace dotyczące konfiguracji systemu na potrzeby Spółki, wpisania lub przeniesienia danych istniejących, za prace testowe, sprawdzające poprawność działania poszczególnych funkcji systemu, poniesione do dnia przyjęcia do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

• art. 22g ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1673

Tomasz Król

konsultant podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lokaty bankowe – czerwiec 2021

  Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kpa. 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął zmianę przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według uchwalonej przez Sejm nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

  SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

  SLIM VAT 2. W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, wprowadzającą tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług. Tego samego dnia Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT, zawierającej tzw. pakiet e-commerce. W najważniejszej Senat chciał opóźnienia wejścia w życie ustawy - z 1 lipca na 1 września.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?