Kategorie

Jak rozliczyć przekazanie samochodu osobowego pomiędzy firmami małżonków

Krzysztof Rustecki
inforCMS
Prowadzę księgowość małżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą osobno. W związku z ograniczeniem działalności gospodarczej mąż chce przekazać w drodze darowizny samochód osobowy do firmy żony. Pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Samochód ten należał do majątku męża i był do tej pory środkiem trwałym w jego firmie. Został już zamortyzowany. Jak ustalić jego wartość początkową przy wprowadzaniu tego samochodu do ewidencji żony? Czy można ten samochód amortyzować?

RADA

Mimo że samochód został zamortyzowany w firmie męża, to po przekazaniu go w drodze darowizny do firmy żony może być również amortyzowany. Wartość początkowa samochodu powinna zostać ustalona według jego wartości rynkowej. Żona może amortyzować samochód według indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

UZASADNIENIE

Reklama

W przypadku gdy jeden z małżonków wycofa pojedyncze środki trwałe i przekaże je w drodze darowizny drugiemu z małżonków, który wprowadzi je do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych, nie dochodzi do zmiany formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności. Nie zmieniły się bowiem formy, jakie przyjęły przedsiębiorstwa małżonków w momencie ich rejestracji. Nie dojdzie też do zmiany rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków. Oboje małżonkowie nadal bowiem prowadzą odrębnie indywidualną działalność gospodarczą. W związku z tym przy określaniu wartości początkowej nabytego przez żonę samochodu osobowego nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych w związku ze zmianą formy prawnej.

W tej sytuacji żona za wartość początkową środka trwałego, otrzymanego w drodze darowizny od męża, powinna przyjąć jego wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 updof). Żona nie musi również kontynuować metody amortyzacji, która dotychczas była stosowana przez męża (art. 22h ust. 3-3b updof).

Przychody. Wartość otrzymanego samochodu nie będzie stanowiła dla żony przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 3 updof, zgodnie z którym:

przepisów updof nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Potwierdzają to również organy podatkowe. W piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 27 lipca 2007 r., nr OG/005/67B/PD I/415-15/2007, czytamy:

Reklama

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn. Zatem darowizna przedsiębiorstwa podlega podatkowi od spadków i darowizn i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn. Ponieważ przekazanie samochodu następuje w drodze darowizny, to po stronie żony powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W tym miejscu warto zauważyć, iż mimo że darowizna tego samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, to może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Na podstawie bowiem art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione od tego podatku jest nabycie własności rzeczy m.in. przez małżonka, jeżeli zgłosi on nabycie własności rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Koszty. Warto w tym miejscu podkreślić, że ponieważ samochód został nabyty przez żonę w drodze darowizny, to nie znajdzie w tym przypadku zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 45a updof. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów:

odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw.

Oznacza to, że w opisanej sytuacji zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu nabytego w drodze darowizny.

W kwestii prawidłowego rozliczenia samochodu przekazanego z działalności prowadzonej przez jednego z małżonków do działalności prowadzonej przez drugiego z małżonków wypowiadały się organy podatkowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce w piśmie z 27 stycznia 2006 r., nr PR 415/43/05/P, stwierdził:

(...) wycofanie samochodu z ewidencji środków trwałych przez jednego z małżonków i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych drugiego małżonka, w czasie prowadzenia działalności gospodarczej przez oboje, nie wyczerpuje znamion art. 22g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem wartość początkowa samochodu, przyjętego nieodpłatnie, powinna być ustalona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3, tj. wg wartości rynkowej z dnia nabycia.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się zgodnie z art. 22h-22j ww. ustawy począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

 

Sposób amortyzacji. Wprowadzony przez żonę do ewidencji samochód osobowy może być amortyzowany według liniowej stawki 20% albo według indywidualnej stawki. Wynika to z faktu, że nabyty samochód można uznać za używany środek trwały, o którym mowa w art. 22j ust. 2 pkt 1 updof. Zgodnie z nim:

środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Należy jednak pamiętać, iż mimo że żona może indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla nabytego samochodu uznanego za używany środek trwały, to okres amortyzacji tego samochodu nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

PRZYKŁAD

Pan Nowak wycofał z ewidencji samochód osobowy. Jego wartość początkowa wynosiła 40 000 zł. Samochód ten był wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przez 5 lat i został całkowicie zamortyzowany. Obecna wartość rynkowa tego samochodu wynosi 10 000 zł.

Pan Nowak przekazał ten samochód w drodze darowizny do firmy żony. Pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, a samochód ten był składnikiem majątku męża.

Pani Nowak wprowadziła ten samochód do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych, ustalając jego wartość początkową w wysokości 10 000 zł (wartość rynkowa samochodu w momencie nabycia).

Ponieważ samochód przed nabyciem przez żonę był wykorzystywany przez okres ponad 6 miesięcy, to spełnia warunki do uznania go za używany środek trwały. W związku z tym żona może amortyzować ten samochód w ciągu 30 miesięcy (2,5 roku), stosując stawkę 40% rocznie (100% : 2,5 roku). W pierwszych dwóch latach okresu amortyzacji może odpisać w koszty kwotę 4000 zł rocznie, a w trzecim 2000 zł.

A zatem, mimo że przekazany samochód został zamortyzowany w firmie męża, po przekazaniu do firmy żony może on być również amortyzowany.

VAT

Przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w całości lub w części od zakupionych towarów (art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Czynność ta powinna zostać udokumentowana fakturą wewnętrzną. Z pytania wynika, że mąż zamortyzował całkowicie przekazany samochód osobowy. Ponieważ stawka amortyzacji w przypadku samochodów wynosi 20%, a okres amortyzacji 5 lat, to przyjmujemy, że przekazany samochód został nabyty około 2002 r., czyli w okresie obowiązywania starej ustawy o VAT. W związku z tym w tamtym okresie mężowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od nabytego samochodu osobowego.

Wynikało to z art. 25 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie należało stosować do:

nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Ponieważ mężowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu osobowego, który następnie przekazał darowizną, to nie powinien tej darowizny opodatkowywać VAT. W tym przypadku nie należy wystawiać faktury VAT, lecz notę księgową.

• art. 22g ust. 1 pkt 3, ust. 12, 13, 14a, 14b i 22, art. 22h ust. 3-3b, art. 22j ust. 1 pkt 2, art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie prawa podatkowego

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.