| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Dotacja na przedszkole jest zwolniona z PIT

Dotacja na przedszkole jest zwolniona z PIT

Dotacje na prowadzenie przedszkola niepublicznego – także w części przeznaczonej na wynagrodzenie dyrektora, będącego jednocześnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą w formie przedszkola – nie stanowią odrębnego przychodu tej osoby, ale są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji podatkowej z 16 lipca 2015 r. (nr IPTPB1/4511-219/15-4/MM).

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Dotacje z budżetu gminy przeznaczane na finansowanie działalności przedszkola

Z wnioskiem o interpretację podatkową wystąpiła osoba prowadząca przedszkole niepubliczne na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prezydenta jednego z miast. Prowadzenie przedszkola, w ocenie Wnioskodawcy, jest działalnością gospodarczą, ponieważ spełnia definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest działalnością zarobkową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ta finansowana jest z wpłat rodziców, a także z dotacji otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90 pkt 3d ustawy o systemie oświaty, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Ponadto środki te mogą być przeznaczane na wydatki bieżące placówki bądź szkoły, do których możemy zaliczyć m.in. wynagrodzenia pracowników, w tym także dyrektora. Finansowanie zadań organu prowadzącego realizowane jest z wpłat czesnego. Wpłaty te stanowią przychód który następnie podlega opodatkowaniu, a koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością, niefinansowane z dotacji, stanowią koszty jego uzyskania. Zaś nadwyżka po opodatkowaniu jest zyskiem z działalności Wnioskodawcy, jako organu prowadzącego przedszkole. Rozliczenie podatkowe działalności przedszkola następuje na zasadach ogólnych, na podstawie wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca pełniący funkcję dyrektora placówki jest wynagradzany z dotacji i stanowi to dla niego przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pochodzący z dotacji podmiotowej.

Dotacja na prowadzenie przedszkola otrzymywana jest z budżetu Gminy Miejskiej B. oraz jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i może być wykorzystana tylko na pokrycie wydatków bieżących przedszkola. Wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego mieści się w tym zakresie.

Dotacja przedmiotowa, która jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i jest w pełni przychodem zwolnionym  zwolnionym z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie z dotacji odbywa się w okresach miesięcznych, a następuje poprzez złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji on-line z wykorzystaniem programu ODPN oraz „papierowo”, przez złożenie powyższego sprawozdania w Gminie do 15-go dnia miesiąca następnego po poniesieniu wydatku oraz sprawozdania rocznego składanego do 15-go stycznia roku następnego. Faktyczne poniesienie wydatku podlegającego finansowaniu z dotacji, dokumentowane stosownymi rachunkami, fakturami i innymi dokumentami stanowiącymi dowód operacji księgowej wraz z dowodami ich zapłaty oznacza wykorzystanie przyznanych dotacji. Jedynie faktycznie poniesiony wydatek (zapłacony) w danym okresie rozliczeniowym podlega rozliczeniu z dotacji i może być ujęty w sprawozdaniu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »