REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Konferencja: Podatki VAT i CIT – nowelizacja ustaw podatkowych w 2014 roku

REKLAMA

REKLAMA

W dniach 28 – 30 października 2013 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja poświęcona zmianom w ustawie o VAT i ustawie o CIT, jakie weszły w życie w 2013 r. i jakie wejdą dopiero w życie od 2014 roku. Organizatorem Konferencji jest MDDP Akademia Biznesu.

PROWADZĄCY KONFERENCJE:

Autopromocja

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Marta Szafarowska – doradca podatkowy, partner w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Jarosław F.Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego oraz książki: "Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa", która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w tematyce powiązań pomiędzy cenami transferowymi a wynikami finansowymi spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykładowca akademicki prawa podatkowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Marcin Górski  – adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku CIT.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Program konferencji:

Dzień I - 28 października 2013

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 11:15 – Sędzia NSA

 1. Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

11:15 - 11:30 – przerwa kawowa

Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku.

11:30 – 12:45 – Marta Szafarowska

1. Zmiany w terminach rozliczenia VAT należnego – nowe zasady powstawania  obowiązku podatkowego:

a) wydanie towaru, wykonanie usługi, otrzymanie zapłaty – jako zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego,

b) w jakich przypadkach wystawienie faktury będzie definiowało moment powstania obowiązku podatkowego?

c) obowiązek podatkowy w dostawach i usługach ciągłych – zasady i wyjątki,

d) przepisy przejściowe stosowane na przełomie 2013/2014 ważne dla momentu powstania obowiązku podatkowego.

12:45 – 13:30 przerwa lunchowa

13:30 – 15:30 – Aneta Pożarowska

1.Nowe zasady określania podstawy opodatkowania – art. 29a:

a) kiedy wartość transportu i innych dodatkowych opłat należy włączyć do podstawy opodatkowania?

b) co dalej z refakturowaniem?

2. Zmiany w zasadach i terminach wystawiania faktur dokumentujących czynności opodatkowane VAT:

a) nowe definicje faktury i faktury elektronicznej,

b) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług zwolnionych z VAT,

c) nowe terminy wystawiania faktur „ex post” i „ex ante” – potencjalne ryzyka związane z wystawieniem faktur przed dokonaną czynnością,

d) potwierdzenie odbioru korekty faktury i skutki braku takiego potwierdzenia odbioru – zmiany dla podatników VAT.

15:30 - 15:45 – przerwa kawowa

15:45 – 16:45 – Aneta Pożarowska

1. Nowe zasady określania podatku naliczonego:

a) terminy odliczenia podatku naliczonego uzależnione od uprzedniego powstania obowiązku podatkowego u dostawcy/usługodawcy,

b) wpływ otrzymania faktury na termin odliczenia podatku naliczonego,

c) nowe wymogi formalne w zakresie odliczania podatku naliczonego w WNT, dostawie towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz w imporcie usług i ich zgodność z Dyrektywą 2006/112/WE,

d) przepisy przejściowe w zakresie podatku naliczonego obowiązujące na przełomie 2013/2014,

e) zmiana w zakresie liczenia struktury dla częściowego odliczania VAT,

f) co dalej z odliczaniem VAT-u od samochodów osobowych i innych niespełniających kryteriów do pełnego odliczenia podatku VAT – kolejny wniosek o derogację przepisów.

Dzień II - 29 października 2013

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:30 – Krzysztof Woźniak

1.Pozostałe zmiany w podatku VAT:

a) nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie towarów,

b) zmiana w opodatkowaniu towarów używanych – art. 43 ust. 1 pkt. 2,

c) odpowiedzialność solidarna nabywcy w przypadku zakupu stali, paliw i złota – planowane zmiany w zakresie podatku VAT i Ordynacji podatkowej od 1 października 2013 r.,

d) rozszerzenie mechanizmu reverse chargé w transakcjach krajowych – niektóre wyroby ze stali.

10:30 - 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 13:00 – Jarosław F.Mika

Ceny transferowe po nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów.

1. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie cen transferowych. Najistotniejsze zmiany.

2. Planowane zmiany od 1 stycznia 2014 r.:

a) obostrzenie przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Metody optymalizacji wypłacanych kosztów odsetek od pożyczek,

b) zmiany w zakresie umów o repartycji kosztów (umowy CCA),

c) nowe przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych,

d) rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do sporządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych.

3. Projekt OECD z kwietnia 2013 r. w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli skarbowych w cenach transferowych.

13:00 – 13:45 lunch

13:45 – 15:00 – Marcin Górski

Zmiany w 2013 i 2014 roku w podatku CIT.

 1. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów - zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu.
 2. Zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów - zapłata za środek trwały oraz WNiP, jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
 3. Zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów.
 4. Zmiany w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego (zmiana stron umowy leasingu, leasing prawa użytkowania wieczystego gruntu).

15:00 – 15:15 przerwa kawowa

15:15 – 16:30 – Marcin Górski

 1. Spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT:
  a) spółki komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT (możliwość odroczenia opodatkowania SKA jako podatników CIT – zmiana roku podatkowego) od 1 stycznia 2014 r.,
  b) spółki komandytowe jako podatnicy CIT od 1 stycznia 2014 r.
 1. Zmiany w zakresie określania przychodów i kosztów z tytułu świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe).
 2. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu zbycia wierzytelności w kwocie netto.
 3. Moment poniesienia kosztu pośredniego (wpływ ujęcia rachunkowego na ujęcie podatkowe).
 4. Przekształcenie spółki - kwoty zgromadzone na kapitałach zapasowych i rezerwowych, jako przychód.
 5. Zmiany w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów.
 6. Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
 7. Opodatkowanie spółek zagranicznych (CFC).

Dzień III specjalny - 30 października 2013 r.:

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

9:00 – 12:00 – Dawid Milczarek

10:15 – 10:30 przerwa kawowa

 1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego uchwalone na 2014 r.:
 1. data sprzedaży a moment powstania obowiązku podatkowego,
 2. szczegółowe zasady określania daty sprzedaży w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
 3. data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywanych etapami,
 4. data sprzedaży a umowy między kontrahentami i protokoły zdawczo-odbiorcze,
 5. reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi w przypadku świadczeń ciągłych i okresowych,
 6. zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013 i 2014 r. – porównanie,
 7. nowe terminy wystawiania faktur,
 8. obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
 9. obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
 10. zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania obowiązku podatkowego,
 11. zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 12. nowy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych:
 • moment wykonania usługi budowlanej (rola protokołów zdawczo-odbiorczych),
 • termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych,
 • zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata) a zapłata po wykonaniu usługi budowlanej.
 1. nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia, dostawy mediów i usług komunalnych:
 • data wystawienia faktury w przypadku ww. usług,
 • termin płatności określony w umowie a termin płatności określony na fakturze,
 • otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy oraz zasady wystawiania faktur.

    n. likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych:

 • fakturowanie usług transportowych, zapłata a obowiązek podatkowy.

 o. pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji:

 • dostawa drukowanych książek i czasopism,
 • czynności wykonywane na zlecenie sądów,
 • usługi finansowe,
 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 • dotacje, subwencje.
 1. regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.:
 • czynności dokonane częściowo lub całkowicie w 2013 lub w 2014 r.,
 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał pod koniec 2013 lub na początku 2014 r.,
 • czynności zafakturowane na przełomie 2013 i 2014 r.
 1. nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a problematyka refakturowania:
 • prawidłowe określenie daty sprzedaży na refakturze,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług.
 1. zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.:
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
 • import i eksport towarów,
 • nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
 • import i eksport usług.

12:00 – 12:45 lunch

12:45 – 14:45 – Dawid Milczarek

 1. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:
 1. prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
 2. moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
 3. prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
 4. moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,
 5. odliczanie podatku w miesiącu otrzymania faktury oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,
 6. odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,
 7. odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,
 8. prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
 9. nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za media i usługi komunalne,
 10. nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,
 11. prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych i transportowych,
 12. prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów handlowych i środków trwałych,
 13. prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe, marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze, pośrednictwa,
 14. prawo do odliczenia w przypadku zakupu samochodów osobowych,
 15. prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokonywanych u małych podatników,
 16. prawo do odliczenia w przypadku WNT – ważne zmiany w 2014 r.,
 17. prawo do odliczenia w przypadku importu usług.
 1. Korekty podatku w 2014 r.:
 1. korekta faktury a korekta deklaracji,
 2. korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy,
 3. korekty in plus i korekty in minus,
 4. przyczyna korekty a termin jej dokonania,
 5. zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,
 6. zasady korygowania faktur w 2014 r.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II:

- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi:

- jednej osoby 2190 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1990 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w dniu specjalnym dzień III:

- jednej osoby 690 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:

Dzień I: 10:00-16:45

Dzień II: 9:00-16:30

Dzień III: 9:00-14:45

Miejsce zajęć:

Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa

Informacje:      

Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl;                     

joanna.domaszewska@akademiamddp.pl.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA