| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Najczęstsze problemy > Konferencja: Podatki VAT i CIT – nowelizacja ustaw podatkowych w 2014 roku

Konferencja: Podatki VAT i CIT – nowelizacja ustaw podatkowych w 2014 roku

W dniach 28 – 30 października 2013 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja poświęcona zmianom w ustawie o VAT i ustawie o CIT, jakie weszły w życie w 2013 r. i jakie wejdą dopiero w życie od 2014 roku. Organizatorem Konferencji jest MDDP Akademia Biznesu.

PROWADZĄCY KONFERENCJE:

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Marta Szafarowska – doradca podatkowy, partner w MDDP. Od 1998 roku pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 roku pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 roku w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Jarosław F.Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego oraz książki: "Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa", która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w tematyce powiązań pomiędzy cenami transferowymi a wynikami finansowymi spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykładowca akademicki prawa podatkowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Marcin Górski  – adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku CIT.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Program konferencji:

Dzień I - 28 października 2013

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 11:15 – Sędzia NSA

 1. Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

11:15 - 11:30 – przerwa kawowa

Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku.

11:30 – 12:45 – Marta Szafarowska

1. Zmiany w terminach rozliczenia VAT należnego – nowe zasady powstawania  obowiązku podatkowego:

a) wydanie towaru, wykonanie usługi, otrzymanie zapłaty – jako zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego,

b) w jakich przypadkach wystawienie faktury będzie definiowało moment powstania obowiązku podatkowego?

c) obowiązek podatkowy w dostawach i usługach ciągłych – zasady i wyjątki,

d) przepisy przejściowe stosowane na przełomie 2013/2014 ważne dla momentu powstania obowiązku podatkowego.

12:45 – 13:30 przerwa lunchowa

13:30 – 15:30 – Aneta Pożarowska

1.Nowe zasady określania podstawy opodatkowania – art. 29a:

a) kiedy wartość transportu i innych dodatkowych opłat należy włączyć do podstawy opodatkowania?

b) co dalej z refakturowaniem?

2. Zmiany w zasadach i terminach wystawiania faktur dokumentujących czynności opodatkowane VAT:

a) nowe definicje faktury i faktury elektronicznej,

b) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług zwolnionych z VAT,

c) nowe terminy wystawiania faktur „ex post” i „ex ante” – potencjalne ryzyka związane z wystawieniem faktur przed dokonaną czynnością,

d) potwierdzenie odbioru korekty faktury i skutki braku takiego potwierdzenia odbioru – zmiany dla podatników VAT.

15:30 - 15:45 – przerwa kawowa

15:45 – 16:45 – Aneta Pożarowska

1. Nowe zasady określania podatku naliczonego:

a) terminy odliczenia podatku naliczonego uzależnione od uprzedniego powstania obowiązku podatkowego u dostawcy/usługodawcy,

b) wpływ otrzymania faktury na termin odliczenia podatku naliczonego,

c) nowe wymogi formalne w zakresie odliczania podatku naliczonego w WNT, dostawie towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz w imporcie usług i ich zgodność z Dyrektywą 2006/112/WE,

d) przepisy przejściowe w zakresie podatku naliczonego obowiązujące na przełomie 2013/2014,

e) zmiana w zakresie liczenia struktury dla częściowego odliczania VAT,

f) co dalej z odliczaniem VAT-u od samochodów osobowych i innych niespełniających kryteriów do pełnego odliczenia podatku VAT – kolejny wniosek o derogację przepisów.

Dzień II - 29 października 2013

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:30 – Krzysztof Woźniak

1.Pozostałe zmiany w podatku VAT:

a) nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie towarów,

b) zmiana w opodatkowaniu towarów używanych – art. 43 ust. 1 pkt. 2,

c) odpowiedzialność solidarna nabywcy w przypadku zakupu stali, paliw i złota – planowane zmiany w zakresie podatku VAT i Ordynacji podatkowej od 1 października 2013 r.,

d) rozszerzenie mechanizmu reverse chargé w transakcjach krajowych – niektóre wyroby ze stali.

10:30 - 11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 13:00 – Jarosław F.Mika

Ceny transferowe po nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów.

1. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie cen transferowych. Najistotniejsze zmiany.

2. Planowane zmiany od 1 stycznia 2014 r.:

a) obostrzenie przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Metody optymalizacji wypłacanych kosztów odsetek od pożyczek,

b) zmiany w zakresie umów o repartycji kosztów (umowy CCA),

c) nowe przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych,

d) rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do sporządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych.

3. Projekt OECD z kwietnia 2013 r. w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli skarbowych w cenach transferowych.

13:00 – 13:45 lunch

13:45 – 15:00 – Marcin Górski

Zmiany w 2013 i 2014 roku w podatku CIT.

 1. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów - zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu.
 2. Zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów - zapłata za środek trwały oraz WNiP, jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
 3. Zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów.
 4. Zmiany w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego (zmiana stron umowy leasingu, leasing prawa użytkowania wieczystego gruntu).

15:00 – 15:15 przerwa kawowa

15:15 – 16:30 – Marcin Górski

 1. Spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT:
  a) spółki komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT (możliwość odroczenia opodatkowania SKA jako podatników CIT – zmiana roku podatkowego) od 1 stycznia 2014 r.,
  b) spółki komandytowe jako podatnicy CIT od 1 stycznia 2014 r.
 1. Zmiany w zakresie określania przychodów i kosztów z tytułu świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe).
 2. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu zbycia wierzytelności w kwocie netto.
 3. Moment poniesienia kosztu pośredniego (wpływ ujęcia rachunkowego na ujęcie podatkowe).
 4. Przekształcenie spółki - kwoty zgromadzone na kapitałach zapasowych i rezerwowych, jako przychód.
 5. Zmiany w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów.
 6. Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
 7. Opodatkowanie spółek zagranicznych (CFC).

Dzień III specjalny - 30 października 2013 r.:

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

9:00 – 12:00 – Dawid Milczarek

10:15 – 10:30 przerwa kawowa

 1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego uchwalone na 2014 r.:
 1. data sprzedaży a moment powstania obowiązku podatkowego,
 2. szczegółowe zasady określania daty sprzedaży w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
 3. data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywanych etapami,
 4. data sprzedaży a umowy między kontrahentami i protokoły zdawczo-odbiorcze,
 5. reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi w przypadku świadczeń ciągłych i okresowych,
 6. zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013 i 2014 r. – porównanie,
 7. nowe terminy wystawiania faktur,
 8. obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
 9. obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
 10. zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania obowiązku podatkowego,
 11. zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 12. nowy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych:
 • moment wykonania usługi budowlanej (rola protokołów zdawczo-odbiorczych),
 • termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych,
 • zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata) a zapłata po wykonaniu usługi budowlanej.
 1. nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia, dostawy mediów i usług komunalnych:
 • data wystawienia faktury w przypadku ww. usług,
 • termin płatności określony w umowie a termin płatności określony na fakturze,
 • otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy oraz zasady wystawiania faktur.

    n. likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych:

 • fakturowanie usług transportowych, zapłata a obowiązek podatkowy.

 o. pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji:

 • dostawa drukowanych książek i czasopism,
 • czynności wykonywane na zlecenie sądów,
 • usługi finansowe,
 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 • dotacje, subwencje.
 1. regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.:
 • czynności dokonane częściowo lub całkowicie w 2013 lub w 2014 r.,
 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał pod koniec 2013 lub na początku 2014 r.,
 • czynności zafakturowane na przełomie 2013 i 2014 r.
 1. nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a problematyka refakturowania:
 • prawidłowe określenie daty sprzedaży na refakturze,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług.
 1. zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.:
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
 • import i eksport towarów,
 • nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
 • import i eksport usług.

12:00 – 12:45 lunch

12:45 – 14:45 – Dawid Milczarek

 1. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:
 1. prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
 2. moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
 3. prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
 4. moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,
 5. odliczanie podatku w miesiącu otrzymania faktury oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,
 6. odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,
 7. odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,
 8. prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
 9. nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za media i usługi komunalne,
 10. nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,
 11. prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych i transportowych,
 12. prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów handlowych i środków trwałych,
 13. prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe, marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze, pośrednictwa,
 14. prawo do odliczenia w przypadku zakupu samochodów osobowych,
 15. prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokonywanych u małych podatników,
 16. prawo do odliczenia w przypadku WNT – ważne zmiany w 2014 r.,
 17. prawo do odliczenia w przypadku importu usług.
 1. Korekty podatku w 2014 r.:
 1. korekta faktury a korekta deklaracji,
 2. korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy,
 3. korekty in plus i korekty in minus,
 4. przyczyna korekty a termin jej dokonania,
 5. zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,
 6. zasady korygowania faktur w 2014 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »