Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sfinansowanie szczepień ochronnych przez pracodawcę a przychód ze stosunku pracy

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Sfinansowanie szczepień ochronnych przez pracodawcę a przychód ze stosunku pracy
Sfinansowanie szczepień ochronnych przez pracodawcę a przychód ze stosunku pracy
Sfinansowanie przez pracodawcę szczepień ochronnych nie zawsze generuje obowiązek rozpoznania po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zauważyć należy, że pracodawcy kierowani różnymi motywami niejednokrotnie podejmują decyzję o przeprowadzeniu szczepień ochronnych u swoich pracowników oraz o pokryciu kosztów tych świadczeń. To właśnie okoliczności towarzyszące takiej decyzji, charakter wykonywanej pracy oraz warunki pracy decydują o uznaniu świadczenia zdrowotnego za przychód ze stosunku pracy.

Zakres pojęciowy przychodów ze stosunku pracy w świetle treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF) obejmuje wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z zawartą umową zatrudnienia, a więc nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe lub różnego rodzaju dodatki, nagrody i premie, ale również wartość innych nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych.

Problematyka dotycząca nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych w ramach stosunku pracy w kontekście regulacji ustawy o PDOF jest przedmiotem licznych dyskusji. Zagadnienie to zostało również poddane ocenie Trybunału Konstytucyjnego pod kątem zgodności przepisów przewidujących opodatkowanie świadczeń pracowniczych otrzymywanych w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8.07.2014 r. (sygn. akt K 7/13) orzekł, że opodatkowanie „innych nieodpłatnych świadczeń” otrzymywanych przez pracownika, rozumianych jako przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, jest zgodne z treścią przepisów konstytucyjnych.

Trybunał zastrzegł jednakże, że nie każde świadczenia dokonane przez pracodawcę bez pobierania wzajemnych odpłatności jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu. Szczególną uwagę zwrócił na świadczenia gwarantujące higieniczne i bezpieczne warunki pracy, które służą organizacji pracy wskazując, iż spełnianie przedmiotowych świadczeń leży przede wszystkim w interesie pracodawcy, natomiast dla pracownika, poza możliwością prawidłowego wykonywania pracy, nie powstaje przysporzenie o charakterze majątkowym. Wobec powyższego, w sytuacji gdy korzyść ze świadczeń realizowanych na rzecz pracownika nie jest wynoszona na zewnątrz poza stosunek pracy, wówczas nie stanowi ona dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach wskazanych w ustawie o PDOF.

Organy podatkowe również kładą nacisk na uwypuklenie elementu korzyści uzyskanej kosztem innego podmiotu o konkretnym wymiarze finansowym jako następstwie wszelkich działań bądź zdarzeń skutkujących powstaniem nieodpłatnego świadczenia (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22.01.2014 r., znak IPPB4/415-714/13-2/JK2).

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Podjęcie decyzji o pokrywaniu kosztów szczepień ochronnych dla pracowników może być podyktowane dbałością pracodawcy o stan zdrowia personelu oraz chęcią uatrakcyjnienia swojej pozycji na rynku, jak również powinnością zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ponoszenia finansowego ciężaru zabiegów leczniczych niezbędnych z uwagi na rodzaj i warunki pracy. Zauważyć należy, że przepisy kodeksu pracy (dalej jako KP) nakładają na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i ponoszenia związanych z tym kosztów, jak również ponoszenia kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy (art. 207 § 2 i § 21 KP oraz art. 229 § 6 KP).

Ponadto pracodawca ma obowiązek ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w związku z czym zobowiązany jest do powzięcia wszelkich możliwych środków eliminujących zagrożenie, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, powinien podjąć czynności ograniczające stopień tego narażenia przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 2221 § 1 KP). Poza powinnością podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, na pracodawcy ciąży również obowiązek prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach (art. 2221 § 2 KP).

W celu prawidłowego wykonywania zadań wskazanych powyżej pracodawca powinien stosować się do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, którego zakres obejmuje m.in. klasyfikację oraz wykaz szkodliwych czynników biologicznych, wykaz prac narażających pracowników na te czynniki, ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz działań profilaktycznych. Szkodliwe czynniki biologiczne, o których tu mowa mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia. W ramach przedmiotowego rozporządzenia zostały one sklasyfikowane w obrębie czterech grup, które uwzględniają skutki chorobowe oraz prawdopodobieństwo ich rozprzestrzeniania się. Z § 16  tego rozporządzenia wynika, że w przypadku wystąpienia, a nawet możliwości wystąpienia w środowisku pracy szkodliwego czynnika biologicznego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, konieczne jest zastosowanie przepisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Podkreślić należy, że w przypadku prac związanych z narażeniem na kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym zakwalifikowanym do grupy 3 lub 4 zagrożenia, a więc czynnikiem mogącym wywołać bądź wywołującym ciężkie choroby u ludzi, które są niebezpieczne dla pracowników a  ich rozprzestrzenianie jest bardzo prawdopodobne, wówczas zlecenie tych prac wymaga właściwego zabezpieczenia pracownika, w tym poprzez uodpornienie przy użyciu dostępnych szczepionek. W świetle art. 20 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych, które powinny zostać pokryte ze środków pracodawcy. W tym zakresie wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 2012 r. ustalające wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, zapewnienie pracownikom szczepień ochronnych w związku z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów oraz z uwagi na wykonywanie pracy, w której istnieje zagrożenie zachorowalności na różne choroby zakaźne, nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy. Finansowanie szczepień ochronnych stanowi wówczas realizację ciążących na pracodawcy obowiązków, ponadto ich przeprowadzenie jest dokonane głównie w jego interesie.


Dotyczy to m.in. szczepień ochronnych przeprowadzanych u pracowników służb ochrony zdrowia, szczepień przeciwko grypie u pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w urzędach, szczepień na choroby tropikalne dla pracowników wysyłanych w delegacje do krajów, w których występuje realne ryzyko zachorowania na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych albo szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu skierowanych do osób wykonujących prace w kompleksach leśnych (interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 4.08.2015 r., znak DD3.8222.2.190.2015.CRS; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25.02.2015 r., znak IPPB4/415-915/14-4/JK2; interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 11.05.2015 r., znak DD3.8222.2.199.2015.KDJ) oraz wszelkich innych przypadków uzasadnionych warunkami pracy i określonych w szczegółowych przepisach prawa.

Zaznaczyć należy, że przychód po stronie pracownika nie powstaje nawet w sytuacji, gdy z uwagi na różne przyczyny, pracownik po dokonaniu szczepienia nie zostanie ostatecznie oddelegowany do pracy, w której byłby narażony na szkodliwe czynniki biologiczne (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24.02.2012 r., znak IBPBII/1/415-944/11/MK). Wyłączenie pracownika z projektu bądź zmiana umowy z kontrahentem nie mają bowiem wpływu na kwalifikację świadczenia zapewnionego przez pracodawcę i nie są wystarczająca przesłanką do uznania tegoż świadczenia za przysporzenie majątkowe pracownika uzyskane w ramach stosunku pracy.

Przychodem pracownika na gruncie przepisów ustawy o PDOF będzie natomiast wartość wszelkich innych świadczeń zdrowotnych, sprowadzających się np.  do pokrycia kosztów szczepień ochronnych, które nie mają uzasadnienia w szczegółowych przepisach prawa. Dotyczy to zatem tych sytuacji, w których podstawą zapewnienia pracownikom szczepień jest wyłącznie troska pracodawcy o ogólny stan zdrowia pracowników bądź inne motywy, z pominięciem warunków występujących w środowisku pracy i związanych z tym zagrożeń ze strony czynników biologicznych. W takich okolicznościach, pracodawca będzie zobowiązany do obliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia przyznanemugo pracownikowi, co zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PDOF, powinno być dokonane w oparciu o cenę zakupu tego świadczenia. Na pracodawcy, będącym jednocześnie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie ciążył obowiązek doliczenia wartości przedmiotowego świadczenia do pozostałych składników wynagrodzenia danego pracownika ze stosunku pracy oraz obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od ustalonej kwoty (art. 31 ustawy o PDOF).

Aleksandra Kołc, Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2023. Jakie zmiany? Co rolnik musi wiedzieć?

  Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2023 potrwa do 15 maja i jest prowadzony wyłącznie za pomocą aplikacji eWniosekPlus. W tym roku pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Jak usprawnić organizację i rozliczanie podróży służbowych w firmie? Polityka podróży, automatyzacja rezerwacji i akceptacji

  Pandemia oraz lockdown w ostatnich latach sprawił, że transformacja cyfrowa nie jest już wyborem, a koniecznością. By zachować konkurencyjność polskie firmy muszą dostosować się do zmian i zacząć korzystać z nowych narzędzi i rozwiązań. Jednym z nich na pewno będzie automatyzacja, która znacząco może skrócić czas, który pracownicy przeznaczają na niepotrzebnie przeciągające się zadania, np. rozliczanie podróży służbowych.

  Ewolucja ustawy o fundacji rodzinnej

  Nie minęło zbyt wiele od czasu uchwalenia ustawy o fundacji rodzinnej, a ustawodawca dokonał już nowych zmian w jej brzmieniu. Warto przyjrzeć się temu, co zostało wprowadzone w toku procesu legislacyjnego w tym zakresie.

  Podatki 2023. Wynajem mieszkania w działalności gospodarczej. Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności?

  Polski Ład przyniósł duże zmiany na rynku wynajmu nieruchomości. Od 2023 roku, osoby fizyczne osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego mogą je opodatkowywać wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. A jak powinni rozliczać się podatkowo przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? 

  PIT po terminie. Czynny żal jako ratunek

  Złożenie PIT-u po terminie może spowodować sankcję finansową. Każdy spóźniony z rozliczeniem ma jednak szansę -  czynny żal. Napisanie tego pisma jest bardzo łatwe, usprawiedliwieniem może być zwykłe roztargnienie.

  WHO: Wkrótce Covid-19 tak samo niebezpieczny jak grypa sezonowa

  Covid-19 wkrótce nie będzie bardziej niebezpieczny od grypy sezonowej - oświadczyła 17 marca 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), której szef Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na obniżenie w tym roku maksymalnego poziomu alarmowego w związku z pandemią koronawirusa.

  PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja w usłudze Twój e-PIT?

  Twój e-PIT to wygodna forma rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W większości przypadków można nie zrobić nic, a i tak roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie złożone do urzędu skarbowego. Ale nie zawsze jest tak dobrze. Które zeznanie podatkowe PIT nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?

  Czego pracownicy oczekują od przełożonego? Jaki powinien być szef? Dużo kontroli, mało motywacji, rzadko słyszymy słowo „dziękuję”

  Nawet dobre wynagrodzenie nie zatrzyma w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska wynika, że 48% pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. W relacjach z przełożonymi obecnie najbardziej brakuje pracownikom doceniania i słowa “dziękuję”. Mimo że w trudnych ekonomicznie czasach to właśnie finanse są głównym motywatorem, ogromny wpływ na zaangażowanie zatrudnionych mają także liderzy. Tymczasem firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty. 

  Obowiązkowe e-faktury od 2024 r. Jak przygotować się do KSeF?

  Wystawienie papierowej faktury na rzecz kontrahenta już niedługo nie będzie możliwe. Obowiązkowy stanie się KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Jest to jedna z najistotniejszych zmian podatkowych na przestrzeni ostatnich kilku lat.

  Uchylenie przepisów covid-owych a legalność pobytu cudzoziemców w Polsce w 2023 roku. Co się zmieni 24 sierpnia? Wyjaśnia Urząd do Spraw Cudzoziemców

  Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że 24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Przepisy uchyliła ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Jakie skutki to spowoduje? Co powinni zrobić cudzoziemcy przebywający w Polsce?

  Kredyt 2% na mieszkanie a zdolność kredytowa. Jakie mieszkanie będzie można kupić?

  14 marca 2023 r. rząd przyjął program "Pierwsze Mieszkanie", który składa się z dwóch zasadniczych części:  tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc. i Konto Mieszkaniowego. Te rozwiązania mają pomóc osobom do 45 roku życia kupić swojego pierwsze mieszkanie albo dom ze wsparciem finansowym budżetu państwa. Jednocześnie zmieniły się zasady liczenia zdolności kredytowej, które oznaczają wzrost o około 20 proc. kwoty możliwej do otrzymania z banku. Jakie mieszkanie będzie można kupić z pomocą finansową państwa? Jak banki będą obliczały zdolność kredytową w przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”? 

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jakie zmiany w 2. wersji nowelizacji ustawy o VAT?

  Ministerstwo Finansów poinformowało 16 marca 2023 r., że Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt (z 22 lutego 2023 r. z autopoprawką z 7 marca br) nowelizacji ustawy o VAT wdrażający w szczególności obowiązkowy model Krajowego Systemu e-Faktur. W projekcie tym zawarte są też przepisy dot. elektronizacji wydawania i ujednolicenia prowadzenia postępowania dotyczącego wiążących informacji (WIS, WIA, WIP i WIT). Jest to druga wersja projektu w tym zakresie. Pierwsza powstała pod koniec 2022 roku. Większość przepisów tej nowelizacji - w tym wdrożenie obowiązkowego KSeF - wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

  Ulga na dziecko 2023 - w rozliczeniu za 2022 rok – ile wynosi, jak odliczyć, limity dochodu, zwrot ulgi gdy brakuje podatku

  Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że najpopularniejszą ulgą, stosowaną przez podatników jest ulga prorodzinna potocznie zwana „ulgą na dziecko”. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w 2023 roku (za 2022 rok)? Ile wynosi ulga na dziecko? Ile można odliczyć? Kto może odliczyć tę ulgę, a kto nie ma do tego prawa? Czy można liczyć na ulgę, gdy brakuje podatku do odliczenia?

  Kredyty frankowe - wyrok TSUE. Ochrona dla konsumentów także po unieważnieniu umowy

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 16 marca 2023 r. wyrok w sprawie kredytów frankowych. Zdaniem TSUE ochrona przyznana konsumentom przez prawo UE nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu.

  Ulga dla rodzin 4+ i ulga na dziecko. Jak połączyć korzyści?

  Opieka nad czwórką lub większą liczbą dzieci daje prawo do dwóch ulg jednocześnie. Ulga dla rodzin 4+ łącznie z ulgą na dziecko może obniżyć podatek lub spowodować zwrot podatku. Jak ująć obie ulgi, żeby zyskać jak najwięcej?

  Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym na konkretną godzinę?

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że już 10 mln wizyt zostało zarezerwowanych przez podatników przez usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Najczęściej osobiście przychodzą do urzędu skarbowego (po wcześniejszej rezerwacji wizyty) podatnicy którzy chcą uzyskać zaświadczenie, załatwić sprawę związaną z podatkami majątkowymi lub z rozliczeniem PIT. Trzeba wiedzieć, że można uniknąć stania w kolejce w urzędzie skarbowym jeżeli wcześniej umówi się wizytę w konkretnym terminie i o konkretnej godzinie (nawet z 21-dniowym wyprzedzeniem). Jak to zrobić? Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym? Nie zawsze jednak trzeba wizytę w urzędzie skarbowym umawiać. Kiedy nie trzeba tego robić?

  Opłaty za leasing przedsiębiorstwa i goodwill. Co z podatkiem?

  Na goodwill, czyli wartość dodatnią firmy, składają się przewyższające cenę nabycia (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - ZCP) elementy inne niż wycenione rynkowo aktywa i zobowiązania, takiej jak: renoma, know-how, czy kontakty biznesowe. Po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych taką „niematerialną wartość dodatnią” można amortyzować, a odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Czy oddanie w leasing takiej ZCP, wraz z goodwill, zrodzi po stronie firmy podlegający opodatkowaniu przychód?

  PIT 2023 - najczęstsze błędy podatników, skutki źle wypełnionego PIT-a, korekta błędu

  Jakie błędy najczęściej zdarzają się podatnikom przy wypełnianiu PIT-ów? Co grozi za źle wypełniony PIT? Jak poprawić błąd?

  Oddanie krwi to ulga w PIT i dwa dni wolne. Co jeszcze można zyskać?

  Oddanie krwi i jej składników jest prostym sposobem na uratowanie komuś zdrowia, a nawet życia. W Polsce co roku robi to około pół miliona osób. Oprócz oczywistego pożytku, jakim jest pomaganie innym, krwiodawstwo wiąże się z korzyściami dla samego dawcy, również tymi finansowymi, w rozliczeniu PIT. 

  Luka bezpieczeństwa w Microsoft Outlook. Konieczna natychmiastowa interwencja administratorów

  Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa w komunikacie z 15 marca 2023 r. poinformował, że Microsoft opublikował informację o krytycznej (czyli łatwej do wykorzystania i o szerokich skutkach) podatności w aplikacji Outlook na systemie Windows. Może ona prowadzić do zdalnego przejęcia konta, bez udziału użytkownika. Podatność była aktywnie używana w atakach przeprowadzanych przez jedną z grup powiązanych z rosyjskim rządem od kwietnia 2022 roku, w tym także w Polsce. Zalecane jest podjęcie natychmiastowych działań przez administratorów wszystkich organizacji, których użytkownicy korzystają z poczty poprzez klienta Microsoft Outlook.

  Rozliczenie faktury od oszusta. Kto powinien pobierać fakturę z KSeF?

  Jedno z pytań dotyczących KSeF: kto powinien pobierać przesłane do niego faktury, skoro domyślnie, od momentu wystawienia wszystkie są ważnymi w obiegu prawnym dokumentami?

  Zwrot podatku. Kto ma szansę na przelew z urzędu skarbowego?

  Nadpłata podatku spowoduje zwrot. Według szacunków Ministerstwa Finansów zwrot podatku PIT w 2023 r. obejmie 15 mln podatników na łączną kwotę 15 mld zł. Kto może się spodziewać dodatkowych środków po rozliczeniu PIT-u?

  Ulga na złe długi w PIT, CIT i VAT. Niezapłacone faktury bez podatku

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT a także w VAT. Ta preferencja podatkowa jest równoznaczna z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

  NBP: Program "Pierwsze mieszkanie" (kredyt 2 proc.) podniesie ceny mieszkań - skorzystają głównie deweloperzy i ludzie zamożni

  Program "Pierwsze mieszkanie" (w tym tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc.") nie zwiększy zauważalnie dostępności mieszkań, podbije ich ceny, a na programie skorzystają głównie osoby zamożne i deweloperzy - wynika z opinii Narodowego Banku Polskiego do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.