reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > PIT-28 za 2019 rok - jak złożyć

PIT-28 za 2019 rok - jak złożyć

Podatnicy, którzy skutecznie wybrali w 2019 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania swoich przychodów z najmu lub dzierżawy, czy z działalności gospodarczej - muszą w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 r. złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 (lub PIT28S - w przypadku przedsiębiorstw w spadku).

Kto ma obowiązek złożyć PIT-28 lub PIT-28S

Złóż zeznanie podatkowe PIT-28lub PIT-28S, jeśli:

 • korzystasz z opodatkowania ryczałtem oraz
 • masz przychody:
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna)
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych umów (jeśli te umowy nie są częścią prowadzonej przez ciebie pozarolniczej działalności)
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu

Możesz wybrać, czy chcesz złożyć deklarację jako PIT-28S. Masz taką możliwość, jeśli jesteś spadkobiercą lub bliską osobą zmarłego przedsiębiorcy. Możesz wypełnić PIT jako tzw. przedsiębiorstwo w spadku.

Nie możesz złożyć zeznania PIT-28 ani PIT-28S wspólnie z żoną lub mężem. Jako małżonkowie rozliczacie się osobno.

Różne źródła przychodów

Przychodu opodatkowanego ryczałtem nie łączysz z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeśli masz też przychody z innych źródeł niż te opodatkowane ryczałtem, to rozlicz je zeznaniami podatkowymi, np. PIT-37, PIT-36 czy PIT-36L.

Pamiętaj, że są różne terminy składania zeznań, np. PIT-37, PIT-36 lub 36L składasz do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Doliczanie kwoty zwrotu

W zeznaniu za rok, w którym przysługiwał ci zwrot odliczonych kwot od przychodu lub ryczałtu (w całości lub w części), dolicz odpowiednio kwoty wcześniej odliczone.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: Rozliczamy najem

Zeznanie przy korzystaniu ze zwolnienia

Jeśli po raz pierwszy zaczynasz prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą*, masz prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku:

 • obliczania ryczałtu za każdy miesiąc
 • wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca (w grudniu – w terminie złożenia zeznania)

* Dotyczy to ciebie, jeśli w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie 3 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziłeś tej działalności samodzielnie lub jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej. Ponadto takiej działalności nie prowadziła twoja żona lub mąż (jeśli mieliście w tym czasie wspólność majątkową).

Mimo zwolnienia, musisz składać zeznanie oraz zapłacić ryczałt za czas zwolnienia przez 5 kolejnych lat. Czas liczysz po roku, w którym korzystałeś ze zwolnienia. Jest to kwota w wysokości 20% należnego ryczałtu podanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem.

Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków.

Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć. Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Urząd przekaże też 1% podatku z korekty twojego zeznania, jeżeli nastąpiła w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Aby urząd mógł przekazać pieniądze, koniecznie zapłać podatek (w tym też zaległość podatkową) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wyznaczonego terminu na złożenie zeznania.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, stracisz prawo do przekazania 1% podatku.

Pozarolnicza działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa:
- wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
- polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
- polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

Jest to działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Termin złożenia zeznania PIT-28 lub PIT28S

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 15 lutego do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. Tak właśnie jest w 2020 roku kiedy to ostatni dzień lutego (29.) wypada w sobotę. Dlatego zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.

Pamiętaj: Podatek PIT musisz zapłacić na swój mikrorachunek podatkowy.

Złożenie zeznania PIT

Roczne zeznanie PIT (także PIT-28 i PIT-28) trzeba złożyć (zaadresować) do urzędu skarbowego właściwego według twojego miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego.

Do formularza dołącz odpowiedni załącznik:

 • PIT-28/A – jeśli prowadzisz działalność we własnym imieniu (lub np. rozliczasz najem)
 • PIT-28/B – jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej (każdy ze wspólników składa osobno zeznanie z załącznikiem)

Do zeznania możesz też dołączyć, jeśli korzystasz z odliczeń od przychodu lub ryczałtu z tytułu:

 • PIT-O – ulgi np. na internet, rehabilitacyjnej
 • PIT-D – ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych
 • PIT-2K – ulgi odsetkowej (pierwszy rok rozliczenia)

Wzory załączników do PIT-28 i PIT-28S znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Jak podpisać i dostarczyć elektroniczne zeznanie

Jak złożyć e-Deklaracje przez Internet?

Można to zrobić za pomocą:

1. Formularza interaktywnego

Aby to zrobić:

 • wejdź w zakładkę e-Deklaracje
 • wybierz interesujący cię podatek i pobierz odpowiedni formularz
 • wypełnij formularz
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)

2. Modułu systemu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Aby to zrobić:

 • pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML
 • wypełnij i wyślij dokument ze swojej aplikacji
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)

3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić:

 • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia  dostępną w zakładce - Dokumentacja IT
 • wypełnij formularz
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi
 • wyślij dokument do UBD
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)

Ważne! 
W ten sposób możesz przesłać do 20 tys. deklaracji jednocześnie.

Korekty deklaracji nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD. Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje

Więcej informacji o UBD: Uniwersalna Bramka Dokumentów.

 • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia  dostępną w zakładce - Dokumentacja IT
 • wypełnij formularz
 • podpisz go podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi
 • wyślij dokument do UBD
 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO)

Jak udzielić pełnomocnictwa

Jeśli nie chcesz przesyłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik.

Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP. 

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Informacje o pełnomocnictwach oraz aktualne formularze: Pełnomocnictwa.

Aby prawidłowo wysyłać formularze, zainstaluj w systemie:

 1. Zestaw do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie) - w przypadku wysyłania formularzy podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Program Adobe Reader dostępny nieodpłatnie na stronie Adobe. Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji 9.0.0.
 3. Wtyczkę (plug-in) niezbędną do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF

Jeśli wysyłasz drogą elektroniczną formularze podpisane podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań, opartym na danych autoryzujących, pobierz i zainstaluj wersję 7.0.0 wtyczki lub nowszą.

Nie musisz instalować wtyczki, jeśli wysyłasz poprzez aplikację e-Deklaracje Desktop formularze wyłącznie podpisane podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji, opartym na danych autoryzujących.

Zeznanie złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (tzw. danych autoryzujących). Nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu zeznań.

Jak podpisać e-Deklaracje

Formularze możesz podpisać

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • „danymi autoryzującymi” – czyli podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się:
  • identyfikator podatkowy PESEL lub NIP
  • imię (pierwsze)
  • nazwisko
  • data urodzenia
  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składasz deklaracje/wniosek rok podatkowy (np. w 2019 r., kiedy składasz rozliczenie za 2018 r., wpisujesz kwotę przychodu za 2017 r.). Wartość "0" (zero) wpiszesz, jeśli za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym składasz deklaracje/wniosek, nie złożyłeś żadnego zeznania lub rocznego obliczenia podatku

   Ważne! Nie każdy formularz elektroniczny może być podpisany za pomocą "danych autoryzujących". Formularze, które można podpisać za pomocą "danych autoryzujących" są oznaczone w tabelach odpowiednim elementem legendy. 

   Pamiętaj! Danymi autoryzującymi nie mogą być podpisywane deklaracje, które składają pełnomocnicy

 • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym; 

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pamiętaj: Podatek PIT musisz zapłacić na swój mikrorachunek podatkowy.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama