| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Zwolnienie z PIT dodatku energetycznego

Zwolnienie z PIT dodatku energetycznego

Od stycznia 2014 r. otrzymuję dodatek mieszkaniowy. Został mi także przyznany dodatek energetyczny. Czy muszę zapłacić podatek od tego dodatku?

Nie. Zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r. przyznany Pani dodatek energetyczny nie podlega opodatkowaniu po­datkiem dochodowym od osób fizycznych. Inna jest tylko podstawa prawna zwolnienia.

W 2014 r. podstawę taką stanowiło rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2014 r. w sprawie zaniecha­nia poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników po­datku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 401), które weszło w życie 11 kwietnia 2014 r. i miało zastosowanie do dodatków energetycznych wypłacanych przez cały 2014 r. (a więc również do tych wypłaconych za miesiące poprzedzające datę wejścia w życie tych przepisów).

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. zwolnienie z opodatkowania przewidziane dla tego dodatku jest zawarte w (do­danym ustawą nowelizującą z 29 sierpnia 2014 r.) art. 21 ust. 1 pkt 97a updof. Zgodnie z treścią tego przepisu wolny od podatku jest dodatek energetyczny otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozu­mieniu przepisów ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.).

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 13c Prawa energetycznego odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodat­kach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z późn.zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarcza­nia energii elektrycznej.

Spełniając kryteria uznania za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej nie musi się Pani obawiać konieczności opodatkowania PIT wypłacanego dodatku energetycznego, chociaż faktycznie w pierwszych miesiącach 2014 r. nie było formalnej podstawy prawnej do wyłączenia z opodatkowania PIT tego dodatku. Dlatego organy podatko­we w wydawanych interpretacjach uznawały te dodatki za przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który należy wykazać w zeznaniu rocznym przez podatnika na podstawie PIT-8C otrzy­manego od podmiotu wypłacającego dodatek. Po wydaniu przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od tych dodatków, działającego z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r., takie inter­pretacje straciły swoją aktualność.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 21 ust. 1 pkt 97a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
  • art. 2 pkt 8 lit. h) ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do­chodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1328)
  • rozporządzenie z 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych docho­dów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 401)
  • art. 3 pkt 13c ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)

Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »