reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Wygrana w zagranicznych zakładach bukmacherskich - rozliczenie PIT

Wygrana w zagranicznych zakładach bukmacherskich - rozliczenie PIT

Wygrane w zakładach bukmacherskich zarówno w Polsce jak i za granicą uzyskane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od dochodów uzyskiwanych w Polsce pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przez uprawniony podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne. Jak powinien być natomiast rozliczony dochód od wygranej uzyskanej poza granicami Polski?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają między innymi dochody uzyskane z tytułu wygranych w zakładach wzajemnych. Jednak w zależności od tego, na podstawie przepisów o grach hazardowych którego państwa podmiot uprawniony urządza i prowadzi takie zakłady, uzależniony jest sposób rozliczenia dochodów, stawka podatkowa oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Rozróżnić możemy sytuacje, w których uprawniony podmiot urządza i prowadzi zakłady wzajemne na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w:

  • Polsce,
  • innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  •  kraju spoza UE i EOG.

Od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym w Polsce) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%  wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 30 ust. 9 ustawy o PIT). W większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską, a innymi krajami UE lub OEG dochody z wygranych w zakładach wzajemnych podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie zamieszkania, czyli w naszym przypadku w Polsce.

PIT-Y 2015 (książka + CD)

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie w każdym przypadku wygrana w zakładach wzajemnych podlegać będzie opodatkowaniu. Ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 21 ust. 1 pkt 6a cyt. ustawy o PIT).

Zatem wygrane uzyskiwane z zakładów bukmacherskich w państwie należącym do Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10 %. Zwolnione z podatku dochodowego są jedynie wygrane w zakładach wzajemnych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. Zwrócić należy uwagę, że zwolnienie to rozpatruje się odrębnie dla każdego zdarzenia (pojedynczego kuponu).

W przypadku wygranej przekraczającej 2.280 zł, uzyskanej od podmiotu działającego w Polsce zgodnie z polskimi przepisami o grach hazardowych, bukmacher jako płatnik obowiązany jest pobrać należny podatek od wygranej (art. 41 ust 4. w zw. z ust.1 ustawy o PIT).  W tym przypadku osoba uzyskując przychód z wygranej nie jest zobowiązana do składania deklaracji czy dokonywania żadnych innych czynności w urzędzie skarbowym.

W przypadku gdy podmiot urządzający i prowadzący zakłady działa na podstawie przepisów innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa EOG to wysokość podatku oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia są identyczne jak w przypadku podmiotu działającego w Polsce. Jedynie w tym wypadku wystąpi obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego. Potwierdza to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB2/4511-165/15-2/MK z dnia 17 marca 2015 r., w której stwierdził „Jak wynika z wniosku zakłady wzajemne będą organizowane i prowadzone przez podmiot do tego uprawniony na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Maksymalna jednorazowa wartość wygranej z pojedynczego zakładu nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł. Zatem w świetle powołanych powyżej uregulowań prawnych należy uznać, że zostaną spełnione warunki określające zwolnienie przedmiotowe na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy przy tym wskazać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekracza kwotę 2.280,00 zł to opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cała wartość wygranej. Wobec tego ewentualna wygrana w zakładach wzajemnych wpłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy otwarty i prowadzony w Polsce, o ile jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł, będzie korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.”. Podobnie zresztą twierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji nr ILPB2/415-818/10-4/AP z dnia 6 października 2010 r.

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Jeśli wystąpiłby obowiązek wpłaty podatku to należy tego dokonać wraz z pozostałymi dochodami np. w zeznaniu PIT 36 (poz. 210 albo 211) lub PIT 36L (poz. 49) lub PIT 38 (poz. 36) lub PIT 39 (poz. 30), gdzie wpisuje się już podatek obliczony według stawki 10% .

Natomiast w przypadku gdyby zakłady były prowadzone i urządzane przez podmiot spoza UE i spoza EOG to nie znajdują już zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 6a i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Zgodnie z powszechnością opodatkowania wygrane takie stanowić będą dochody z innych źródeł i będą opodatkowane na zasadach ogólnych od pierwszej złotówki.

W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPBII/1/415-889/14/BD z dnia 28 stycznia 2015 r. Stwierdził on m.in. „Fakt, iż Wnioskodawca trafił zakład wielokrotny w internetowych zakładach bukmacherskich prowadzonych przez Firmę z siedzibą na G. wskazuje na to, że powyższe przepisy art. 21 ust. 1 pkt 6a oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą miały tutaj zastosowania. Przedmiotowa wygrana w wysokości 170.000 zł została bowiem uzyskana na terytorium G.u, który nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej jak również nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.” oraz „Wygraną – zgodnie z ustawą – należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Do omawianej wygranej będą miały zastosowanie ogólne zasady opodatkowania, tj. opodatkowanie według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tego tytułu Wnioskodawca winien wykazać w zeznaniu podatkowym (łącznie z innymi dochodami) składanym stosownie do art. 45 ust. 1 cyt. ustawy do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskany został owy przychód.”

Dochód taki należy wykazać w poz. 85 – 89 deklaracji PIT 36 wraz załącznikiem PIZ/ZG

Powyższe zasady oczywiście obowiązują w sytuacji, kiedy dochody z zakładów bukmacherskich zostały osiągnięte w sposób legalny, gdyż opodatkowaniu nie podlegają czynności, które nie mogą przedmiotem prawnie skutecznej umowy (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Marcin Pietrusiński, doradca podatkowy

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust.1 pkt 6a, art. 30 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 80, poz. 350 ze zm.) – w niniejszym artykule określana jako "ustawa o PIT".

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama