| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Zasady zaokrąglania podatków obowiązują bez względu na kwotę

Zasady zaokrąglania podatków obowiązują bez względu na kwotę

Zasady zaokrąglania kwot podatków, o których mowa w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, stosują się również do sytuacji unormowanych w art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.). Oznacza to, że w sytuacji, gdy wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy wynosiłby np. 6,47 zł, to końcówkę kwoty (47 gr) należy pominąć. Tak ustalona wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości będzie wynosić 6 zł, wobec czego decyzja wymiarowa nie zostanie wydana. Bowiem nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na 2016 rok nie przekracza 6,10 zł.

Tak uznał Dyrektor Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier w piśmie z 1 marca 2016 r. znak: PL-LS.844.7.2016 w sprawie wykładni, przepisu art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn.zm.). Prezentujemy poniżej treść tego pisma,

Monitor Księgowego – prenumerata

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 stycznia 2016 r., przesłane drogą elektroniczną  w sprawie stosowania art. 6 ust. 8a  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.o.l., Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

Art. 6 ust. 8a u.p.o.l. stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z obowiązującym na dzień 1 stycznia 2016 r. cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym operatora wyznaczonego - Poczty Polskiej S.A., najniższy koszt doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosił łącznie 6,10 zł. W przypadku gdy kwota podatku, wynikająca z rocznego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości wyniosłaby mniej niż 6,10 zł, należy zastosować wyżej wskazany przepis.

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Zgodnie z ogólną zasadą stosowania zaokrągleń, zawartą w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej  podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przepis ten ma szerokie zastosowanie w obrębie Działu III Ordynacji podatkowej pod tytułem „Zobowiązania podatkowe”. Obejmuje swym zakresem stosowania także kwestie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W art. 8 ust. 6a u.p.o.l. mowa jest o wysokości zobowiązania podatkowego, natomiast art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej normuje zasady zaokrągleń w stosunku m.in. do kwot podatków (nie wspominając o wysokości zobowiązań podatkowych).

Zgodnie z art. 5 Ordynacji podatkowej zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Z kolei podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 Ordynacji podatkowej).

Odwołując się do językowej wykładni przepisów podatkowych należałaby przyjąć, iż art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej nie odnosi się do wysokości zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 8 ust. 6a u.p.o.l. Jednak taka literalna interpretacja przepisów stoi w sprzeczności z celem wprowadzenia art. 8 ust. 6a u.p.o.l., którym było niewątpliwie ograniczenie kosztów poboru podatków poprzez wyeliminowanie przypadków doręczania decyzji podatkowych w sytuacji, gdy wysokość ustalonego w nich podatku od nieruchomości nie przekraczała kosztów ich doręczenia.

W konsekwencji, mając na względzie również zasadę racjonalności ustawodawcy należy przyjąć, że zasady zaokrąglania kwot podatków, o których mowa w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, stosują się również do sytuacji unormowanych w art. 6 ust. 8a u.p.o.l. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy wynosiłby 6,47 zł, to końcówkę kwoty (47 gr) należy pominąć. Tak ustalona wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości będzie wynosić 6 zł, wobec czego decyzja wymiarowa nie zostanie wydana.

Powyższe stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a Ordynacji podatkowej, a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »