REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy darowizna dla współmałżonka w separacji będzie zwolniona z podatku?

Katarzyna Broniszewska
Czy darowizna dla współmałżonka w separacji będzie zwolniona z podatku?
Czy darowizna dla współmałżonka w separacji będzie zwolniona z podatku?

REKLAMA

REKLAMA

Zwolnienie z podatku od darowizn i spadków ma miejsce, wtedy gdy darowizna dokonana jest na rzecz określonych osób- w tym na rzecz męża lub żony. Czy zatem zwolnienie będzie można zastosować wobec współmałżonka, z którym jest się w separacji? Okazuje się, że tak.

Darowizna

Ogólne przepisy dotyczące darowizny znajdują się w kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Autopromocja

Darowizna jest rodzajem umowy polegającej na nieodpłatnym przekazaniu danego składnika majtku. Umowa dojdzie do skutku, jeżeli obie jej strony złożą zgodne oświadczenie woli w tym zakresie.

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), zwanej dalej ustawą).

Obowiązek podatkowy

Momentem powstania obowiązku odprowadzenia podatku jest:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

-  chwila złożenia oświadczenia woli przez dokonującego darowizny, jeżeli darowizna dokonywana jest w formie aktu notarialnego,

-  moment spełnienia świadczenia przez darczyńcę, gdy umowa nie jest zawarta w formie aktu notarialnego,

- chwila złożenia stosownych oświadczeń woli obu stron, jeżeli przepisy wymagają szczególnej formy (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Zasadą jest opodatkowanie darowizny. Wyjątkiem zaś sytuacja, gdy dana osoba należy do jednej z trzech grup podatkowych.

Zakwalifikowanie danej osoby do określonej grupy dokonywane jest na podstawie osobistego stosunku tej osoby - nabywcy do darczyńcy (osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe). Chodzi tu przede wszystkim o więzi o charakterze obiektywnym wyznaczonym przez stopień pokrewieństwa i powinowactwa.

W zależności od osobistego stosunku danej osoby do darczyńcy można (po spełnieniu kilku warunków) w ogóle nie płacić podatku lub odprowadzać go w mniejszej wysokości.

Do pierwszej grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (art. 14 ust.3 pkt 1 ustawy).

Wspomniane warunki są następujące:

1. Opodatkowaniu nie  podlega nabycie (przez nabywcę zaliczonego do I grupy podatkowej) od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o ‘czystej wartości’, która nie przekracza kwoty wolnej od podatku w wysokości 9.637 zł (art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy); z takiego zwolnienia podatkowego od powyższych kwot można skorzystać raz na 5 lat (dotyczy to każdej grupy podatkowej); przy obliczaniu podatku zlicza się wartość wszystkich darowizn z ostatnich 5 lat.

2. Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, będzie zwolnione od podatku, jeżeli:

a) dokonają oni zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, natomiast w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy a od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (art. 4a ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem ust. 2 i 4),

b) udokumentują otrzymanie środków, dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo na jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, jeżeli:                                                                                                                
-  otrzymane środki są środkami pieniężnymi nabytymi w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy,
-  wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł (art. 4a ust.4 ustawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 roku (III SA/Po 65/11), stwierdził, że "Na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Do grupy osób, którym przysługuje zwolnienie, o którym mowa w art. 4a ustawy, nie zalicza się zięcia, synowej i teściów, a także osób pozostających w nieformalnych związkach.

c)  w chwili nabycia nabywca posiadał:                                                                                               
- obywatelstwo polskie lub                                                                                                                       
- obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub                                                         
- obywatelstwo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
- miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

Niespełnienie powyższych warunków powoduje, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Sytuacja osób będących w separacji

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)) wskazuje w art. 611 § 1, że każdy z małżonków może żądać, żeby sąd orzekł separację, pod warunkiem nastąpienia pomiędzy nimi zupełnego rozkładu pożycia.

Jeżeli przepisy nie przewidują nic innego, to orzeczenie separacji ma takie same skutki dla małżonków jak orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Separacja nie powoduje jednak, że małżeństwo przestaje istnieć. Małżonkowie cały czas pozostają w małżeństwie - pomimo separacji orzeczonej przez Sąd małżeństwo nadal trwa.

Separacja wywołuje jednak pewne skutki m.in. powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, małżonkowie nie dziedziczą  po sobie (chyba, że w drodze testamentu) i inne.

Przepisy podatkowe nie wprowadzają innego sposobu traktowania małżeństwa, dlatego mają tu zastosowanie regulacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustawa o podatku od spadków i darowizn wśród osób należących do pierwszej grupy podatkowej nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy małżonkami a małżonkami będącymi w separacji.

Przepisy podatkowe, małżonków będących w separacji, traktują tak samo, jak małżonków trwających w małżeństwie. Nie można tak samo traktować skutków prawno-podatkowych rozwodu i separacji. Małżonkowie w trakcie trwania separacji nadal pozostają zakwalifikowani do pierwszej grupy podatkowej. Jeśli zatem jeden z małżonków będących w separacji, dokona darowizny na rzecz drugiego, to drugi może korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla osób zakwalifikowanych do pierwszej grupy podatkowej, o ile spełni wyżej opisane warunki.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 kwietnia 2008 roku (II FSK 373/07) orzekł, że wobec małżonków, wobec których orzeczono separację, należy przyjąć te same zasady opodatkowania darowizn pomiędzy nimi, jakie odnoszą się do małżonków. Dopóki nie ustaną skutki małżeństwa zawartego stosownie do przepisu art. 1 § 1 k.r.o., małżonkowie podlegają rozliczeniu z tytułu podatku od spadków i darowizn według zasad przewidzianych dla tej grupy podatkowej.

Źródło: indywidualna interpretacja podatkowa z 9 września 2011 roku, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/436-295/11/MCZ).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

Jak przenieść aktywa telekomunikacyjne? [3 modele] Aspekty prawne i podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia biznesu, a branża przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Z czasem ten model może okazać się niewystarczający ze względów biznesowych lub nieefektywny z organizacyjnego, prawnego i podatkowego punktu widzenia. Wielu przedsiębiorców na pewnym etapie zaczyna dostrzegać potrzebę reorganizacji swojego biznesu, dywersyfikacji ryzyka, uporządkowania struktur i realizacji długofalowej polityki zarządzania firmą oraz majątkiem.

Z perspektywy operatorów kluczowym aktywem jest posiadana przez nich sieć. Szczególne znaczenie dla optymalizacji biznesu powinna mieć więc kwestia prawidłowego jej ulokowania. Realia gospodarcze pokazują niesłabnącą popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla identyfikowanych powyżej potrzeb, dlatego niniejsze opracowanie skupi się na analizie wybranych metod wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

REKLAMA