| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Postępowanie podatkowe i KKS > Kontrola podatkowa - uprawnienia organów podatkowych oraz prawa kontrolowanego (część 3)

Kontrola podatkowa - uprawnienia organów podatkowych oraz prawa kontrolowanego (część 3)

Kontrole podatkowe mają prawo przeprowadzać organy podatkowe, w celu sprawdzenia czy przedsiębioraca wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec fiskusa. Przepisy zapewniają odpowiednie uprawnienia organom podatkowym, a także nakładają na kontrolowanego szereg obowiązków.

Kontrola podatkowa - uprawnienia urzędników oraz prawa kontrolowanego (część 1)

Kontrola podatkowa - uprawnienia organów podatkowych oraz prawa kontrolowanego (część 2)

 

 

Organy podatkowe mają prawo sprawdzić, czy i w jaki sposób przedsiębiorca wypełnia ciążące na nim obowiązki podatkowe. Obowiązujące przepisy zapewniają bardzo szerokie uprawnienia organom podatkowym oraz nakładają na kontrolowanego szereg obowiązków. Kontrola podlega jednak określonym regułom, które przedsiębiorca powinien znać, aby ewentualnie zablokować działania urzędników, które nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach.


PRZEBIEG I ZAKOŃCZENIE KONTROLI


Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych składa się na piśmie. W przypadku, gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujące będą nieobecne i nie nastąpiło wskazanie osoby upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika kontrolowanego lub świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu kontrolującego, czyli np. funkcjonariusz Policji.

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności - czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. W przypadku, gdy księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego obowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo miejscu ich przechowywania. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu podatkowego, jeżeli może to usprawnić kontrolę lub kontrolowany zrezygnował z uczestnictwa w kontroli.

Kontrolujący, za zgodą kontrolowanego ma prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu dokonania oględzin, jeżeli zostały one wskazane jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania. W przypadku braku zgody kontrolowanego na wstęp kontrolerów na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego, odpowiednio stosuje się procedurę, o której mowa poniżej.

Kiedy urząd skarbowy może wszcząć kontrolę bez zawiadomienia

Wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2013 r.

Kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego bez zgody kontrolowanego w celu dokonania oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli powzięto informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej albo w przypadku gdy są tam przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego, przy czym czynności te przeprowadzają upoważnieniu pracownicy organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody prokuratora rejonowego. Z tych czynności sporządza się protokół, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane w toku tych czynności nie mogą stanowić dowodu.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »