REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)
Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

REKLAMA

REKLAMA

Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jedna z form opodatkowania przychodów przedsiębiorców

Jedną z form opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej (oprócz zasad ogólnych z ustawy o PIT, podatku liniowego, czy karty podatkowej) jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy dotyczące tego ryczałtu znajdują się w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w szczególności: Rozdział 2, art. 6 - art. 22). 

Autopromocja

Na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Definicja działalności gospodarczej

Użyte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza (zgodnie z  art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy) pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym (ustawa o PIT). A w myśl art. 5a pkt 6) ustawy o PIT ilekroć w tej w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9;

Działalność wytwórcza a ryczałt

Jak widać, działalność wytwórcza mieści się w definicji działalności gospodarczej przyjmowanej na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a zatem przychody z działalności wytwórczej mogą być opodatkowane tym ryczałtem.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) przewiduje co prawda wyłączenia z tej formy opodatkowania, które zostały określone w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Ale jeżeli chodzi o działalność wytwórczą, to wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są jedynie przychody podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym - z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Stawki ryczałtu od przychodów z działalności wytwórczej

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy);
 • 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ww. ustawy);
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy).

Organy podatkowe podkreślają, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 września 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.450.2021.2.MK).

Czy produkcja może być usługą?

W niektórych sytuacjach prowadzona działalność wytwórcza (produkcyjna) jest uznawana przez organy podatkowe za usługi, co oznacza, że do przychodów z tej działalności nie można zastosować stawki 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - a stawkę 8,5%.

Przekonał się o tym pewien przedsiębiorca (osoba fizyczna), który produkuje z własnego materiału formy służące do termoformowania przewodów plastikowych, składające się z rur i kształtowników ze stali nierdzewnej lub mosiężnej oraz sprężyn ze stali nierdzewnej. Formy te są wykonywane na zlecenie na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej i różnią się w zależności od zlecenia. Wyroby te ów przedsiębiorca wykonuje metodą obróbki ręcznej (cięcie, szlifowanie, polerowanie, spawanie). Przedsiębiorca ten wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi o sklasyfikowanie swoich wyrobów i uzyskał informację, że jego wyroby są sklasyfikowane w grupowaniu PKWIU 25.73.50.0 „Formy odlewnicze do metali; skrzynki, płyty podmodelowe, modele odlewnicze”.
Wyroby te (formy) przedsiębiorca wykonuje na rzecz Zleceniodawców (klinetów), którymi są fabryki w kraju i za granicą. Zleceniodawca (klient) używa wykonanych przez Przedsiębiorcę narzędzi, a konkretnie form stalowych oraz mosiężnych do termoformowania (wyginania pod wpływem temperatury) przewodów z tworzyw sztucznych wyprodukowanych przez siebie. Następnie klient Wnioskodawcy poddaje uformowane przewody dalszym procesom produkcyjnym po czym sprzedaje jako gotowy produkt. Zatem Przedsiębiorca tworzy wyłącznie narzędzia, które służą zleceniobiorcom do produkcji własnych wyrobów.

Przedsiębiorca zapytał Dyrektora KIS jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma stosować do przychodów z ww. działalności. Stawkę 5,5% jako produkcja, czy też 8,5% jako usługa?

Czym jest działalność usługowa?

Organ podatkowy (w ww. interpretacji z 10 września 2021 r.) wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Autopromocja

Natomiast Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Ważne!
Zgodnie z PKWiU pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

Wyroby w myśl PKWiU to: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów – o ile występują w obrocie.

Czym jest działalność wytwórcza?

Działalnością wytwórczą – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) – jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Produkcja na zlecenie innych podmiotów jest usługą

W świetle tych przepisów i definicji Dyrektor KIS stwierdził w ww. indywidualnej interpretacji podatkowej z 10 września 2021 r., że Wnioskodawca wykonując wyroby na zlecenie osób prawnych nie prowadzi działalności wytwórczej w tym zakresie, ponieważ produkowane przez Niego przedmioty mają cechy indywidualnie określone przez zamawiającego – są narzędziami dla konkretnych zleceniodawców. W konsekwencji do przychodów ze sprzedaży tych produktów nie znajduje zastosowania 5,5% stawka ryczałtu. Stawką ryczałtu właściwą do opodatkowania tych przychodów jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.

Zatem produkowane przez Przedsiębiorcę formy na zlecenie innych podmiotów, są usługą a nie działalnością wytwórczą (produkcją) w rozumieniu przepisów dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Luki
  2021-12-11 18:47:17
  Ta interpretacja US jest tak naciągana i nielogiczna, że możnaby ją zapewne obalić przed każdym sądem. Czyli jeśli zamówię samochód wg zindywidualizowanego zamówienia w Volkswagenie a do tego jeszcze ów samochód służyć będzie mi do rozwożenia mleka to będą musieli mi go sprzedać jako usługę.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

REKLAMA