REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)
Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

REKLAMA

REKLAMA

Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jedna z form opodatkowania przychodów przedsiębiorców

Jedną z form opodatkowania przychodów (dochodów) z działalności gospodarczej (oprócz zasad ogólnych z ustawy o PIT, podatku liniowego, czy karty podatkowej) jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy dotyczące tego ryczałtu znajdują się w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w szczególności: Rozdział 2, art. 6 - art. 22). 

REKLAMA

Autopromocja

Na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Definicja działalności gospodarczej

Użyte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza (zgodnie z  art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy) pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym (ustawa o PIT). A w myśl art. 5a pkt 6) ustawy o PIT ilekroć w tej w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9;

Działalność wytwórcza a ryczałt

Jak widać, działalność wytwórcza mieści się w definicji działalności gospodarczej przyjmowanej na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a zatem przychody z działalności wytwórczej mogą być opodatkowane tym ryczałtem.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) przewiduje co prawda wyłączenia z tej formy opodatkowania, które zostały określone w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Ale jeżeli chodzi o działalność wytwórczą, to wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są jedynie przychody podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym - z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Stawki ryczałtu od przychodów z działalności wytwórczej

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy);
  • 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ww. ustawy);
  • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy).

Organy podatkowe podkreślają, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 września 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.450.2021.2.MK).

Czy produkcja może być usługą?

W niektórych sytuacjach prowadzona działalność wytwórcza (produkcyjna) jest uznawana przez organy podatkowe za usługi, co oznacza, że do przychodów z tej działalności nie można zastosować stawki 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - a stawkę 8,5%.

Przekonał się o tym pewien przedsiębiorca (osoba fizyczna), który produkuje z własnego materiału formy służące do termoformowania przewodów plastikowych, składające się z rur i kształtowników ze stali nierdzewnej lub mosiężnej oraz sprężyn ze stali nierdzewnej. Formy te są wykonywane na zlecenie na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej i różnią się w zależności od zlecenia. Wyroby te ów przedsiębiorca wykonuje metodą obróbki ręcznej (cięcie, szlifowanie, polerowanie, spawanie). Przedsiębiorca ten wystąpił do Urzędu Statystycznego w Łodzi o sklasyfikowanie swoich wyrobów i uzyskał informację, że jego wyroby są sklasyfikowane w grupowaniu PKWIU 25.73.50.0 „Formy odlewnicze do metali; skrzynki, płyty podmodelowe, modele odlewnicze”.
Wyroby te (formy) przedsiębiorca wykonuje na rzecz Zleceniodawców (klinetów), którymi są fabryki w kraju i za granicą. Zleceniodawca (klient) używa wykonanych przez Przedsiębiorcę narzędzi, a konkretnie form stalowych oraz mosiężnych do termoformowania (wyginania pod wpływem temperatury) przewodów z tworzyw sztucznych wyprodukowanych przez siebie. Następnie klient Wnioskodawcy poddaje uformowane przewody dalszym procesom produkcyjnym po czym sprzedaje jako gotowy produkt. Zatem Przedsiębiorca tworzy wyłącznie narzędzia, które służą zleceniobiorcom do produkcji własnych wyrobów.

Przedsiębiorca zapytał Dyrektora KIS jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma stosować do przychodów z ww. działalności. Stawkę 5,5% jako produkcja, czy też 8,5% jako usługa?

Czym jest działalność usługowa?

Organ podatkowy (w ww. interpretacji z 10 września 2021 r.) wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Ważne!
Zgodnie z PKWiU pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

Wyroby w myśl PKWiU to: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów – o ile występują w obrocie.

Czym jest działalność wytwórcza?

Działalnością wytwórczą – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) – jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Produkcja na zlecenie innych podmiotów jest usługą

REKLAMA

W świetle tych przepisów i definicji Dyrektor KIS stwierdził w ww. indywidualnej interpretacji podatkowej z 10 września 2021 r., że Wnioskodawca wykonując wyroby na zlecenie osób prawnych nie prowadzi działalności wytwórczej w tym zakresie, ponieważ produkowane przez Niego przedmioty mają cechy indywidualnie określone przez zamawiającego – są narzędziami dla konkretnych zleceniodawców. W konsekwencji do przychodów ze sprzedaży tych produktów nie znajduje zastosowania 5,5% stawka ryczałtu. Stawką ryczałtu właściwą do opodatkowania tych przychodów jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.

Zatem produkowane przez Przedsiębiorcę formy na zlecenie innych podmiotów, są usługą a nie działalnością wytwórczą (produkcją) w rozumieniu przepisów dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA