| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Kontrola podatkowa > Jakie są skutki zmiany siedziby podatnika w trakcie kontroli podatkowej?

Jakie są skutki zmiany siedziby podatnika w trakcie kontroli podatkowej?

Często ma miejsce sytuacja, że po wszczęciu kontroli u podatnika następuje zmiana siedziby podatnika. W razie wykrycia nieprawidłowości u podatnika organy podatkowe wszczynają postępowanie podatkowe. Powstaje w związku z tym pytanie, jaki organ podatkowy jest właściwy do prowadzenia postępowania podatkowego w sytuacji, gdy po wykryciu nieprawidłowości w trakcie kontroli nastąpiła zmiana siedziby podatnika?

Może się zdarzyć, że w trakcie kontroli podatkowej organy podatkowe wykryją nieprawidłowości u podatnika i wszczynają postępowanie podatkowe, a następnie podatnik zmienia swoją siedzibę.

Powstaje w związku z tym pytanie, jaki organ podatkowy jest właściwy do prowadzenia postępowania podatkowego: czy organ podatkowy, który wszczął postępowanie kontrolne, czy też organ podatkowy właściwy według miejsca nowej siedziby podatnika.

Przepisy przewidują, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b (art. 18 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której to postępowanie lub kontrola dotyczy, chociażby w trakcie kontroli postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości (art. 18b Ordynacji podatkowej).

Warto też odwołać się do przepisu art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku:
- ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz
- niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości,
organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

Określony w w/w przepisie termin 6 miesięcy liczy się od dnia zakończenia kontroli podatkowej, czyli doręczenia protokołu kontroli (art. 291 § 4 Ordynacji podatkowej) do dnia wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu, czyli dnia doręczenia podatnikowi postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego (art. 165 § 4 Ordynacji podatkowej).

Jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany podatnik ma obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej.

W razie niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli (art. 291b Ordynacji podatkowej).

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Polecamy: Postępowanie podatkowe

Protokół kontroli powinien zawierać pouczenie o w/w obowiązku oraz o skutkach jego niedopełnienia (art. 290 § 2 pkt 8 Ordynacji podatkowej).
Podsumowując należy stwierdzić, że organ podatkowy właściwy w sprawie podatnika w dniu wszczęcia kontroli podatkowej jest właściwy również w zakresie postępowania podatkowego, nawet jeśli w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu nastąpiła zmiana siedziby podatnika.


Organ podatkowy przeprowadzający kontrolę podatkową podatnika, pozostaje dalej organem właściwym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania podatkowego w tej samej sprawie, mimo zmiany po zakończeniu kontroli podatkowej adresu podatnika powodującej zmianę właściwości organu podatkowego. Kontrolowany podatnik ma obowiązek zawiadamiania organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »