REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obcojęzyczne dokumenty a kontrola podatkowa – jak zabezpieczyć się przed nadmiernymi kosztami tłumaczeń?

Artur Tim
LL.M. Eur. (LMU), Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, Tax Data Scientist, Doktorant z zakresu technologii podatkowej Uni. St.Gallen (Szwajcaria).
Obcojęzyczne dokumenty a kontrola podatkowa – jak zabezpieczyć się przed nadmiernymi kosztami tłumaczeń?
Obcojęzyczne dokumenty a kontrola podatkowa – jak zabezpieczyć się przed nadmiernymi kosztami tłumaczeń?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na uzasadnione żądanie organu, należy przetłumaczyć obcojęzyczny dokument na język polski. Tłumaczenie takie powinno być wiarygodne, zatem - jak uznaje się w doktrynie oraz orzecznictwie – sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z wyraźnym uregulowaniem ordynacji podatkowej oraz ustawy o KAS, koszty takich tłumaczeń pokrywa przedsiębiorca. Wielu przedsiębiorców stoi przed wyzwaniem zminimalizowania kosztów tłumaczeń przysięgłych, które niejednokrotnie mogą – w przypadku obszernych dokumentów – wynosić nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Coraz większe znaczenie dla praktyki dokumentów obcojęzycznych

W dobie postępującej globalizacji oraz szerokiego uczestniczenia polskich przedsiębiorców w globalnym obrocie gospodarczym, obcojęzyczne dokumenty w dokumentacji prawno-podatkowej przedsiębiorcy nie należą do sytuacji wyjątkowych, a wręcz stanowią przypadek typowy. 

Autopromocja
Przykład
Przykład

Faktury zakupowe, umowy z zagranicznymi kontrahentami, odpisy z rejestrów przedsiębiorców, certyfikaty rezydencji, zagraniczne deklaracje podatkowe, zaświadczenia o zarejestrowaniu do potrzeb podatku VAT w innych krajach - to tylko przykłady dokumentów często tłumaczonych przysięgle w związku z kontrolami i postępowaniami podatkowymi.

Wszystkie te dokumenty nie muszą być przetłumaczone na język polski w momencie ujmowania dokumentu w księgach. Obowiązek taki pojawia się dopiero w przypadku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego bądź kontroli celno-skarbowej, wobec zażądania przez organy przedłożenia tłumaczenia.

Podstawy do żądania przedłożenia dokumentów na własny koszt:

Dopuszczalność żądania przedłożenia tłumaczeń obcojęzycznych dokumentów przez stronę (kontrolowanego) zależy od trybu działania organu.

W postępowaniu podatkowym - zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 189 § 3 O.p. - organ podatkowy może żądać od strony przedstawienia tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji przedłożonej przez stronę. Czynności te strona jest obowiązana wykonać na własny koszt.

W kontroli podatkowej – zgodnie z art. 287 §1 pkt 2 O.p. - kontrolowany jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kontrolującego, tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. Tłumaczenie takie wykonywane jest na koszt kontrolowanego (art. 287 §2 O.p.).

Ważne
Ważne!

Od dnia 1 stycznia 2016 roku nie występuje dualizm obowiązujący na gruncie już nieaktualnego stanu prawnego, zgodnie z którym na etapie kontroli podatkowej organ miał możliwość żądania przedłożenia przez kontrolowanego tłumaczeń poświadczonych, dokonanych na własny koszt. Możliwość taka nie istniała wówczas na gruncie postępowania podatkowego.

W kontroli celno-skarbowej - zgodnie z art. 72 ustawy o KAS - kontrolowany zobowiązany jest przedstawiać na żądanie organów urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, sporządzonych w języku obcym. Zgodnie z art. 75 ustawy o KAS, koszty te ponosi kontrolowany.

Ważne
Ważne! 

W ramach czynności sprawdzających podstawa prawna dla żądanie przedłożenia tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych nie istnieje! Oznacza to, że organ może wymagać od podatnika przedłożenia tłumaczenia uwierzytelnionego wyłącznie po wszczęciu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej bądź postępowania podatkowego.

Wobec nieprzedłożenia przez stronę (kontrolowanego) tłumaczenia poświadczonego, organ jest uprawniony do samodzielnego zlecenia tłumaczowi przysięgłemu tłumaczenia dokumentów. Jako dalszy skutek nieprzedłożenia tłumaczenia występuje dodatkowo możliwość nałożenia na stronę (kontrolowanego) kary porządkowej w wysokości do 3.000 pln.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak minimalizować koszty tłumaczenia przysięgłego?

Wysokość honorarium tłumacza przysięgłego może wynikać bądź z odgórnie narzuconych stawek bądź stawek wolnorynkowych (indywidualnie ustalonych ze Zleceniodawcą). 

Stawki narzucone odgórnie obowiązują, gdy tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczenia na bezpośrednie żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Stawki indywidualnie ustalane ze Zleceniodawcą przeważnie są wyższe niż stawki narzucone rozporządzaniem i obowiązują w odniesieniu do zleceń ze strony organów administracji publicznej i sądów. Wysokość tych stawek również nie może jednak być dowolna, a powinna uwzględniać czynniki określone w § 9 ust. 1 Kodeksu etyki zawodowej tłumacza przysięgłego, takie jak czasochłonność zlecenia, poziom specjalistycznej wiedzy czy dodatkowe kwalifikacje tłumacza.

W przypadku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź kontroli celno-skarbowej, to nie organ, a strona postępowania/kontrolowany zobowiązani są do dostarczenia tłumaczenia – zastosowanie znajdują zatem stawki wolnorynkowe.

Ponieważ możliwości negocjacji wynagrodzenia tłumacza przysięgłego są ograniczone elementami wymienionymi w § 9 ust. 1 Kodeksu etyki zawodowej tłumacza przysięgłego, przedsiębiorca ma przede wszystkim następujące możliwości minimalizowania kosztów tłumaczenia przysięgłego, które powinno być przedłożone w terminie wskazanym w wezwaniu organów:

Możliwość ustalenia z organem zakresu tłumaczenia

Nie cała zawartość dokumentu może być przydatna do wyjaśnienia sprawy. Bardzo często rezygnuje się z tłumaczenia np. pouczeń RODO, które nie wnoszą istotnej wartości w wyjaśnienie istoty sprawy. Pod pewnymi warunkami, postępowanie takie zgodne jest z zasadami etyki obowiązującymi tłumacza przysięgłego.

Przykład
Przykład

Umowa pomiędzy polskim przedsiębiorcą a zagranicznym kontrahentem składa się z 60 stron i jest sporządzona w języku niemieckim. Integralną częścią umowy są pouczenia RODO oraz regulacje zobowiązujące polskiego przedsiębiorcę do przestrzegania standardów ochrony środowiska, obowiązujących u zagranicznego kontrahenta (m.in. energooszczędność żarówek, ograniczenie zużycia papieru, normy techniczne), które zajmują 40 stron. Ponieważ zarówno postanowienia RODO jak i standardy ochrony środowiska nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, organ może zaakceptować tłumaczenie umowy bez tych fragmentów. Na wyraźne żądanie zleceniodawcy, tłumacz przysięgły ograniczy się do tłumaczenia wyłącznie stron umowy nieodnoszących się do RODO. W ten sposób honorarium tłumacza zostanie ograniczone do wyłącznie przetłumaczonych 20 stron tłumaczenia, a nie 60. O pominięciu postanowień odnoszących się do RODO oraz ochrony środowiska tłumacz przysięgły uczyni wyraźną wzmiankę w treści tłumaczenia. Do tłumaczenia zostanie również dołączona pełna kopia umowy w języku niemieckim, z której dokonywano tłumaczenia - zawierająca postanowienia dotyczące RODO oraz ochrony środowiska w języku niemieckim.

Tłumaczenie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego może być dokonane w pełni elektronicznie – zarówno na podstawie scanu jak i uwierzytelnienie tłumaczenia może nastąpić nie tradycyjną, fizyczną pieczęcią, a kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli organ wyrazi zgodę na otrzymanie tłumaczenia uwierzytelnionego w postaci elektronicznej, nie wystąpią koszty drukowania, zszywania oraz pieczętowania tłumaczenia (co stanowi proces sformalizowany oraz długotrwały, podobnie jak w przypadku aktów notarialnych). Korzystanie z elektronicznych form uwierzytelniania pozwala na zaoszczędzenie czasu niezbędnego do wykonania tłumaczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły ma możliwość uwierzytelnić tłumaczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tłumaczenie takie po wydrukowaniu straci natomiast przymiot tłumaczenia uwierzytelnionego. 

Przykład
Przykład

Faktury w języku niemieckim generowane są w postaci plików PDF, nie są drukowane a wyłącznie przesyłane kontrahentom drogą elektroniczną. Tłumaczenie takiej faktury może zostać poświadczone również przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego tłumacza przysięgłego. Należy jednak pamiętać, że po wydrukowaniu tłumaczenia, nie będzie ono miało przymiot tłumaczenia poświadczonego. W praktyce zatem tłumaczenie takie będzie musiało być przesłane organowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz będzie wymagało stosownych ustaleń z organem.

Przykład
Przykład

Przedsiębiorca dysponuje obszerną, niemieckojęzyczną umową z kontrahentem w wersji papierowej. Umowa zostaje zeskanowana, a następnie przesłana do wyceny tłumaczowi przysięgłemu. Jeśli organ wyrazi zgodę, tłumaczenie może być uwierzytelnione w postaci elektronicznej. Tłumaczenie takie jest następnie wnoszone do organu w postaci pliku PDF drogą elektroniczną. W ten sposób znacząco ogranicza się czasochłonność zlecenia, ponieważ umowa nie musi być okazywana tłumaczowi w oryginale, gotowe tłumaczenie nie musi być drukowane, zszywane, pieczętowane oraz odsyłane drogą tradycyjną, co w przypadku większych przesyłek oznacza wręcz wysyłanie dokumentów nie w kopercie, a w paczce.

W razie potrzeby tłumaczeń przysięgłych czy doradztwa podatkowego związanego z międzynarodową kontrolą podatkową bądź działalnością transgraniczną, zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny pod adresem info@arturtim.com!

Artur Tim, LL.M. Eur. (LMU) - Autor jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, doradcą podatkowym, polskim i niemieckim prawnikiem, zdobywcą tytułu Rising Star 2022 (jeden z 10 najlepszych prawników w Polsce poniżej 35 roku życia), doktorantem na Uniwersytecie St.Gallen w Szwajcarii z zakresu technologii podatkowej. Jako tłumacz przysięgły, Autor dysponuje zarówno pieczęcią tłumacza przysięgłego jak i kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz możliwością w pełni zdalnego poświadczania tłumaczeń. W codziennej pracy Autor zajmuje się automatyzacją procesów podatkowych, doradztwem podatkowym w sprawach międzynarodowych oraz gwarantuje szybkie terminy realizacji zleceń tłumaczeń przysięgłych przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej wysokości honorarium (ArturTim.com)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA