| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jak według nowych zasad kupujący może w naszym imieniu dokonywać samofakturowania

Jak według nowych zasad kupujący może w naszym imieniu dokonywać samofakturowania

Mamy z klientem zawartą umowę o samofakturowanie. W styczniu br. kończy się. Jak po zmianach powinna być zawarta nowa taka umowa?

rada

Od 1 grudnia 2008 r. umowa może być zawarta na 2 lata. Ponadto w takiej umowie można określić, dostawę jakich towarów lub usług nabywca będzie fakturować. Pozostałe warunki umowy mogą pozostać bez zmian. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Nadal możliwość samofakturowania będzie uzależniona od spełnienia licznych warunków. Nabywca towarów i usług od podatnika może nadal wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako „FAKTURA VAT”, w tym również faktury zaliczkowe, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny - ten warunek pozostał bez zmian;

2) ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy - ten warunek pozostał bez zmian;

3) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację o zawarciu takiej umowy zawierającą w szczególności:

Wzór zawiadomienia urzędu skarbowego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, z którym zawarł tę umowę,

• datę zawarcia umowy,

• okres obowiązywania umowy.

Wydłużono do 14 dni termin, w jakim trzeba dostarczyć informację organowi podatkowemu. Po zmianie przepisów informujemy o zawarciu umowy wyłącznie urząd, w którym rozlicza się podatnik, który będzie wystawiał faktury.

Umowa powinna zawierać przynajmniej następujące elementy:

1) postanowienia, iż podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:

a) upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,

b) poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

Wzór umowy o samofakturowanie

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

2) postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:

a) będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma tak być określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,

c) poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

3) określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 2 lata;

WAŻNE!

Od 1 grudnia 2008 r. umowa o samofakturowanie może być zawarta na 2 lata.

4) określenie towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rzecz dokonującego dostawy lub usługodawcy w okresie obowiązywania umowy.

WAŻNE!

Od 1 grudnia 2008 r. możemy w umowie określić, jakich towarów i usług dotyczy umowa.

Nadal faktura powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca.

Nowe przepisy regulują również sytuacje, gdy nabywca wystawia faktury w imieniu dostawcy w formie elektronicznej. W takim przypadku dostawca wyraża akceptację również w formie elektronicznej. Jeśli przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają dokonanie akceptacji w formie elektronicznej, dostawca dokonuje akceptacji w formie podpisu na czytelnym wydruku przesłanej mu faktury.

Faktury elektroniczne wystawiane przez nabywcę mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; lub

2) poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych

Tak wystawiona faktura nie zawiera wyrazu „ORYGINAŁ” ani wyrazu „KOPIA”. Nie wystawiamy jej w dwóch egzemplarzach. W przypadku takich faktur sprzedawca przesyła je nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

• § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337

Marcin Jasiński

ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »