| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jak według nowych zasad kupujący może w naszym imieniu dokonywać samofakturowania

Jak według nowych zasad kupujący może w naszym imieniu dokonywać samofakturowania

Mamy z klientem zawartą umowę o samofakturowanie. W styczniu br. kończy się. Jak po zmianach powinna być zawarta nowa taka umowa?

rada

Od 1 grudnia 2008 r. umowa może być zawarta na 2 lata. Ponadto w takiej umowie można określić, dostawę jakich towarów lub usług nabywca będzie fakturować. Pozostałe warunki umowy mogą pozostać bez zmian. Szczegóły w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Nadal możliwość samofakturowania będzie uzależniona od spełnienia licznych warunków. Nabywca towarów i usług od podatnika może nadal wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako „FAKTURA VAT”, w tym również faktury zaliczkowe, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny - ten warunek pozostał bez zmian;

2) ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy - ten warunek pozostał bez zmian;

3) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację o zawarciu takiej umowy zawierającą w szczególności:

Wzór zawiadomienia urzędu skarbowego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, z którym zawarł tę umowę,

• datę zawarcia umowy,

• okres obowiązywania umowy.

Wydłużono do 14 dni termin, w jakim trzeba dostarczyć informację organowi podatkowemu. Po zmianie przepisów informujemy o zawarciu umowy wyłącznie urząd, w którym rozlicza się podatnik, który będzie wystawiał faktury.

Umowa powinna zawierać przynajmniej następujące elementy:

1) postanowienia, iż podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:

a) upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,

b) poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

Wzór umowy o samofakturowanie

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

2) postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:

a) będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma tak być określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,

c) poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;

3) określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 2 lata;

WAŻNE!

Od 1 grudnia 2008 r. umowa o samofakturowanie może być zawarta na 2 lata.

4) określenie towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rzecz dokonującego dostawy lub usługodawcy w okresie obowiązywania umowy.

WAŻNE!

Od 1 grudnia 2008 r. możemy w umowie określić, jakich towarów i usług dotyczy umowa.

Nadal faktura powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca.

Nowe przepisy regulują również sytuacje, gdy nabywca wystawia faktury w imieniu dostawcy w formie elektronicznej. W takim przypadku dostawca wyraża akceptację również w formie elektronicznej. Jeśli przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają dokonanie akceptacji w formie elektronicznej, dostawca dokonuje akceptacji w formie podpisu na czytelnym wydruku przesłanej mu faktury.

Faktury elektroniczne wystawiane przez nabywcę mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; lub

2) poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych

Tak wystawiona faktura nie zawiera wyrazu „ORYGINAŁ” ani wyrazu „KOPIA”. Nie wystawiamy jej w dwóch egzemplarzach. W przypadku takich faktur sprzedawca przesyła je nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

• § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337

Marcin Jasiński

ekspert w zakresie VAT

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »