REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy użyczenie przez podatnika środków trwałych podlega VAT

Sylwia Maciąg
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Mam pytanie odnośnie do opodatkowania nieodpłatnego świadczenia, a konkretnie udostępnienia do używania sprzętu naszemu zleceniobiorcy. Jesteśmy firmą budowlaną. Wynajmujemy do różnych robót podwykonawców. Wykonują oni pewne usługi w ramach zlecenia. Czy takie nieodpłatne udostępnianie niektórego sprzętu - a konkretnie koparek - zleceniobiorcom podlega VAT? Mamy na to zawartą umowę o współpracy. Ponadto zleceniobiorcom są zwracane koszty, które ponoszą w związku z używaniem tego sprzętu, oczywiście udokumentowane fakturami.

RADA

Nieodpłatne udostępnianie przez zleceniodawcę sprzętu zleceniobiorcom nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie jest to ani dostawa towaru, ani świadczenie usług. Czynności te mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do przedmiotu umowy o współpracy. Nie dochodzi bowiem do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami - sprzętem - jak właściciel.

UZASADNIENIE

Na samym wstępie należy zauważyć, iż opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłata dostawa towaru i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

l przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

l wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

l wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

l wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

l ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Ponadto przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

l przekazanie lub zużycie towarów na jego cele osobiste lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

l wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przypadek opisany przez Czytelnika nie spełnia warunków, aby móc go przyporządkować jednemu z przypadków wymienionych powyżej.

W opisanym przypadku mamy do czynienia z umową o współpracy, która ze względu na zawarte w niej postanowienia zawiera również elementy umowy toolingowej. Umowa toolingowa zakłada m.in. udostępnienie kontrahentowi urządzeń wykorzystywanych przez niego w ramach wspólnego przedsięwzięcia, gdzie jedna ze stron zobowiązuje się do udostępnienia (bez przenoszenia prawa własności) drugiej stronie określonych środków, które mają być wykorzystane przez tę drugą stronę do wykonywania uzgodnionych działań na rzecz strony udostępniającej te środki.

Obie strony takiej umowy dwustronnie zobowiązującej odnoszą korzyści - dający sprzęt zobowiązuje się m.in. do jego przekazania zleceniobiorcy, zleceniobiorca zaś - do świadczenia określonych usług na rzecz zleceniodawcy.

Zleceniobiorca ma jednak ograniczoną możliwość korzystania z urządzeń. Używa ich bowiem wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy.

Ważne!

Umowa toolingowa zakłada udostępnianie przez zlecającego określonych środków trwałych - urządzeń, wykorzystywanych przez zleceniobiorcę do wykonywania określonych w umowie o współpracy czynności na rzecz zlecającego.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe uwagi, należy stwierdzić, iż udostępnienie zleceniobiorcy sprzętu w celu używania go do świadczenia usług wyłącznie na rzecz zlecającego (a więc związane z prowadzoną działalnością) nie jest traktowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 usawy o VAT.

Takie samo stanowisko przedstawił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku w piśmie z 17 sierpnia 2005 r. nr RO-XV/443/VAT-428/53/RF/05. Czytamy w nim, iż: „nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Ponadto celem nieodpłatnego przekazania urządzeń jest zwiększenie obrotów ze sprzedaży towarów, zatem występuje ścisły związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży mięsa i wędlin.

Oznacza to, iż oddania urządzeń AGD do nieodpłatnego korzystania nie można traktować jako odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy podatkowej.

W związku z powyższym przekazanie przez Spółkę kontrahentowi urządzeń AGD do nieodpłatnego korzystania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w pismach z 7 grudnia 2004 r. nr III MUS-WP/434/1506/04 oraz z 1 czerwca 2006 r. nr 1473/532/WD/423/28/06/ES.

Ważne!

Udostępnianie zleceniobiorcom sprzętu, który jest wykorzystywany w celu realizacji umowy jako świadczenie związane bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż udostępnianie rzeczy - środków trwałych - do używania na podstawie umowy o współpracy z wykonawcami nie spełnia warunków do uznania tej czynności za odpłatną dostawę towarów. W przypadku bowiem odpłatnej dostawy towarów dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Oddanie takiego sprzętu do dyspozycji zleceniobiorcy na pewien czas nie spełnia tego warunku. Urządzenia stanowiące środki trwałe Czytelnika nadal pozostają jego własnością. Zostają tymczasowo udostępnione, bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia, zleceniobiorcy. Czynność ta nie spełnia również warunków do uznania jej za nieodpłatne świadczenie usług, które mogłoby podlegać opodatkowaniu.

Warto jeszcze nadmienić, iż chociaż w VAT nie dojdzie do opodatkowania, to na gruncie podatku dochodowego, w przypadku takiego nieodpłatnego udostępniania sprzętu, wywoła to skutki podatkowe.

Otóż w przypadku firmy budowlanej, która jest zleceniodawcą, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, które poniósł zleceniobiorca, używając koparek będących własnością firmy. Chodzi oczywiście o wszystkie wydatki, które są odpowiednio udokumentowane fakturami.

Z treści pytania nie wynika, w jaki sposób firma budowlana zwraca koszty, jakie poniósł zleceniobiorca. Może to robić na zasadzie refakturowania. Ale najprostszym sposobem jest podawanie jako nabywcy na fakturze firmy budowlanej, a nie zleceniobiorcy.

Kolejną istotną kwestię stanowi przychód, który powstanie z tytułu takiego nieodpłatnego udostępnienia.

Z interpretacji podatkowych, jakie zostały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, wynika, że nie ma jednolitego stanowiska w tej sprawie. Część organów podatkowych uważa, że w takiej sytuacji przychód powstanie po obydwu stronach.

Takie stanowisko przykładowo reprezentuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w piśmie z 5 marca 2007 r. nr RO-XV/443/PDOP-13/26/AM/07. Czytamy w nim, że: „nieodpłatne świadczenie jednej strony na rzecz drugiej powoduje co do zasady zwiększenie przychodów zarówno u strony użyczającej, jak i biorącej do nieodpłatnego używania. U pierwszej strony, tj. użyczającego, powstaje przychód z tytułu utraconych korzyści, które mógł by uzyskać, użyczając daną rzecz za wynagrodzeniem, natomiast u drugiej strony, tj. biorącego w używanie, powstaje przychód z tytułu otrzymanego nieodpłatnie określonego świadczenia”.

Można także spotkać i takie interpretacje, w których organ podatkowy wypowiada się, że przychód powstanie tylko po stronie biorącego w używanie.

W takiej sytuacji najbezpieczniej wystąpić o interpretacje do swojego urzędu skarbowego. Natomiast do momentu, kiedy organ podatkowy nie wypowie się w tej kwestii, można przyjąć, że przychód powstanie po obydwu stronach, tj. zarówno po stronie zleceniodawcy oddającego w nieodpłatne używanie sprzęt, jak i po stronie zleceniobiorcy.

l art. 7 ust. 1-2, art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Sylwia Maciąg

ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA