Kategorie

Czy najem zawsze jest opodatkowany VAT

Ewa Michalak
inforCMS
Zamierzam wynajmować mieszkanie firmie, która będzie w nim prowadzić działalność gospodarczą. Jakie są zasady opodatkowania takiej działalności, bo wiem, że i tak będę musiał zarejestrować się jako podatnik VAT?

 

RADA

Najem jest traktowany na równi z działalnością gospodarczą. Skoro będzie Pan wynajmował lokal firmie na działalność gospodarczą, obowiązuje Pana stosowanie stawki VAT 22%. Podatnikiem VAT może Pan zostać z własnej woli, rejestrując się przed rozpoczęciem działalności. Jednak zobowiązany do rejestracji w VAT będzie Pan dopiero po przekroczeniu limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT. Zwolnienie przysługuje do momentu przekroczenia limitu obrotów w wysokości 10 000 euro, czyli na rok 2007 jest to kwota w wysokości 39 700 zł. W 2008 r. będzie to kwota 50 000 zł.

UZASADNIENIE

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że jeśli nie chce Pan od samego początku być podatnikiem VAT czynnym, przysługuje Panu zwolnienie podmiotowe ze względu na wysokość obrotów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności w zakresie najmu. Co prawda, jak sugeruje Pan w pytaniu, będzie to najem na cele inne niż mieszkaniowe, zatem działalność taka podlega opodatkowaniu VAT, bowiem tylko najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony przedmiotowo z VAT.

W Pana przypadku najbardziej interesuje nas jednak działalność opodatkowana VAT w wysokości 22%, ponieważ najem na cele prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu właśnie stawką podstawową.

Dlatego jeśli nie chce Pan od razu rejestrować się jako podatnik VAT czynny, może Pan korzystać na początku ze zwolnienia.

Z obowiązku rozliczania VAT zwalnia się podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10 000 euro, tj. 39 700 zł. W 2008 r. będzie to kwota 50 000 zł. Jest to limit przewidziany na rok 2007. Trzeba pamiętać o tym, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza się także odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z pytania nie wynika, czy zamierza Pan rozpocząć tę działalność jeszcze w 2007 r., czy też dopiero od nowego, 2008 r. Jest to o tyle istotne, że w każdym z tych przypadków inaczej liczy się limit uprawniający do zwolnienia.

W przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu bieżącego roku limit ten jest proporcjonalnie niższy, ponieważ nie rozpoczyna się działalności od początku roku, tylko od któregoś miesiąca. Natomiast cała kwota limitu 10 000 euro jest przewidziana na cały rok.

Ważne!

Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony z podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.

Kiedy tracimy prawo do zwolnienia podmiotowego

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych z podatku przekroczy kwotę 10 000 euro, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Podobnie jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 10 000 euro, zwolnienie z VAT traci moc z momentem przekroczenia kwoty.

O fakcie korzystania ze zwolnienia podmiotowego nie trzeba informować urzędu skarbowego, do którego podmiot wynajmujący przynależy. Trzeba natomiast pilnować momentu przekroczenia limitu, ponieważ, jak wspomniano, rejestracji trzeba dokonać przed przekroczeniem kwoty limitu.

Jeżeli będzie Pan rozpoczynał działalność jeszcze w 2007 r., kwotę limitu trzeba będzie ustalić w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. Kwotę limitu można obliczyć, w zależności od potrzeb podatnika, biorąc pod uwagę przy wyliczaniu pełne miesiące bądź dni.

Przykład 1

Podatnik rozpoczął działalność od 1 października 2007 r. Zatem do końca roku pozostają mu 3 pełne miesiące. Przy wyliczeniu kwoty limitu z uwzględnieniem pełnych miesięcy będzie musiał całą wartość limitu 39 700 zł podzielić przez 12 miesięcy. Następnie otrzymaną wartość należy pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których będzie prowadzona sprzedaż (od chwili pierwszej sprzedaży do końca roku podatkowego).

Do wyliczenia kwoty limitu można zastosować następujący wzór:

A = (B : 12) × C

A - proporcjonalna kwota limitu uprawniającego do zwolnienia

B - kwota limitu na 2007 r., tj. 39 700 zł

C - liczba miesięcy od dnia wykonania pierwszej czynności opodatkowanej do końca roku

Wyliczenie kwoty limitu będzie następujące:

(39 700 zł : 12) × 3 = 9925 zł

Dla firmy kwota wyliczona w opisany sposób jest kwotą limitu uprawniającą ją do korzystania ze zwolnienia z VAT. Przekroczenie wartości sprzedaży w tej kwocie spowoduje utratę prawa do zwolnienia.

Przykład 2

Podatnik rozpoczął działalność opodatkowaną 10 października 2007 r., zatem kwotę limitu będzie musiał wyliczyć z uwzględnieniem liczby dni, jakie pozostały do końca 2007 r. Następnie całą kwotę limitu musi podzielić przez 365 dni.

Do wyliczenia kwoty limitu można zastosować następujący wzór:

A = (B : 365) × C

A - proporcjonalna kwota limitu uprawniającego do zwolnienia

B - kwota limitu na 2007 r., czyli 39 700 zł

C - liczba dni od pierwszej sprzedaży do końca roku

Wyliczenie kwoty limitu będzie następujące:

(39 700 zł : 365) × 83 = 9027,70 zł.

Przekroczenie tej kwoty w trakcie roku spowoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego i obowiązek opodatkowania każdej nadwyżki sprzedaży ponad tę kwotę.

Ważne!

Kwotę limitu sprzedaży uprawniającą do zwolnienia podmiotowego z VAT można obliczyć, w zależności od potrzeb podatnika, biorąc pod uwagę przy wyliczaniu pełne miesiące bądź dni.

Jak już jednak wspominaliśmy, podatnik nie musi czekać do momentu przekroczenia kwoty limitu. Może dokonać rejestracji wcześniej bądź od razu, rozpoczynając działalność gospodarczą. Posiadanie statusu podatnika VAT czynnego daje pewne przywileje, ale nakłada również pewne obowiązki. Będąc bowiem podatnikiem VAT, podmiot ma możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, ale musi również prowadzić ewidencję i rozliczać się z VAT w urzędzie skarbowym. Natomiast korzystając ze zwolnienia podmiotowego nie musi: składać deklaracji VAT, wystawiać faktur VAT, prowadzić rejestru zakupu i sprzedaży VAT, chociaż trzeba w takim przypadku prowadzić ewidencję sprzedaży. Wymaga tego art. 109 ust. 1. Zgodnie z jego brzmieniem podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku bowiem stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek z zastosowaniem stawki 22%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ustawy o VAT.

Zatem podatnicy do momentu przekroczenia limitu mają możliwość dokonania wyboru: albo od raz decydują się na rejestracje w VAT, albo dopiero tuż przed przekroczeniem granicy limitu.

Dlatego mając taki wybór, część podatników decyduje się na rejestracje wcześniejszą, a część czeka do momentu osiągnięcia granicy kwoty limitu do zwolnienia. Wybór należy wówczas indywidualnie do każdego podmiotu, który musi ocenić, jaka jest dla niego korzystniejsza sytuacja.

Obowiązki podatnika VAT

Jako podatnik VAT podmiot świadczący usługi najmu ma obowiązek wystawiania faktur VAT. Przy czym należy zaznaczyć, że przy usługach najmu obowiązek podatkowy powstaje na szczególnych zasadach.

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak gdy wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Przy usługach najmu przewidziano inny moment powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze.

Ponadto podatnik musi prowadzić ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, która musi odpowiadać fakturom, a więc być wiernym odzwierciedleniem deklaracji podatkowych składanych do urzędu skarbowego.


- art. 19 ust. 1 i ust. 13 pkt 4, art. 106 ust. 1, art. 109 ust. 1 i ust. 2, art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Ewa Michalak

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.