reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jaki kurs waluty stosować do przeliczenia faktury korygującej dokumentującej rabat

Jaki kurs waluty stosować do przeliczenia faktury korygującej dokumentującej rabat

Kontrahentowi, któremu wystawiliśmy fakturę w walucie obcej, udzieliliśmy teraz rabatu. Wystawiliśmy fakturę korygującą dokumentującą ten rabat. Jaki kurs powinniśmy zastosować do przeliczenia tej faktury na złote?

Powinni Państwo zastosować kurs przyjęty do przeliczenia kwot z faktury pierwotnej. Przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii kursu, według którego powinna zostać przeliczona faktura korygująca fakturę wy­stawioną w walucie obcej. Jedyne wskazówki w zakresie przeliczeń kwot wyrażonych w walutach obcych na złote zawarto w art. 31a ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się we­dług kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro prze­licza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Natomiast w przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprze­dzający dzień wystawienia faktury. Przepis art. 31a ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Biorąc pod uwagę, że udzielenie rabatu nie jest osobną czynnością, oderwaną od pierwotnej transakcji udokumentowanej fakturą, lecz jest z tą transakcją nierozerwalnie związane, gdyż skutkiem udzielenia rabatu jest modyfikacja jej wartości, to właściwym kursem, który powinien zostać zastosowany, jest kurs przyjęty do przeliczenia kwot z faktury pierwotnej. W opisanej w pytaniu sytuacji powinni zatem Państwo zastosować kurs, według którego została przeliczona pierwotna faktura dokumentująca sprzedaż dla tego kontrahenta.

Jak przeliczyć podstawę opodatkowania na złote przy WNT uprzednio zaimportowanych na terytorium Niemiec

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 11 maja 2012 r. (sygn. IPPP3/443-190/12-2/LK), aktualnym również w obecnym stanie prawnym, w którym czytamy: Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstaę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą.

Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadze­nie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wykazana w fakturze korygującej kwo­ta rabatu zmniejsza przychód ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług, a równocześnie należność od nabywcy, któremu udzielono rabatu. Ze względu na to, że rabat udzielany jest w walucie obcej, przeli­cza się go na złote według tego samego kursu NBP, po którym przeliczono pierwotną fakturę.

Polecamy: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 31a, art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama