REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przedwczesne wystawienie faktury zaliczkowej - skutki w VAT

Przedwczesne wystawienie faktury zaliczkowej - skutki w VAT
Przedwczesne wystawienie faktury zaliczkowej - skutki w VAT

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli od wystawienia faktury zaliczkowej minęło 60 dni, a kontrahent nie wpłacił zaliczki, to może istnieć obowiązek dokonania korekt. Przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa może być anulowana, gdy nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego. W przeciwnym razie należy ją skorygować „do zera”. Gdy pierwotnie wystawiona faktura nie została rozliczona w JPK, korekta zarówno u sprzedawcy, jak i u nabywcy odbywa się poza JPK.

Wystawienie faktury przed dostawą towaru, wykonaniem usługi, czy przed otrzymaniem zapłaty - terminy

Z ustawy o VAT wynika, że podatnicy mają możliwość wystawiania faktur do 60 dni (do końca 2021 r. było to 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, przed otrzymaniem całości lub części zapłaty (art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT). W uproszczeniu przepis ten pozwala wystawiać faktury nawet 60 dni przed otrzymaniem zaliczki.

REKLAMA

Autopromocja

Skutki wystawienia faktury zaliczkowej wcześniej niż 60 dni przed zapłatą zaliczki

Z przepisów nie wynika, jak powinien postąpić podatnik, który wystawi fakturę wcześniej niż pozwalają na to przepisy art. 106i ust. 7 ustawy o VAT. Pojawiają się interpretacje organów podatkowych, które bezwzględnie uznają obowiązek korekty w takich przypadkach. Nie można zgodzić się z tym stanowiskiem. Jeżeli strony nadal planują zrealizowanie transakcji, której dotyczy faktura zaliczkowa, to korekta nie jest konieczna. W nieprawomocnym wyroku WSA w Poznaniu z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I SA/Po 410/20) czytamy:

(…) organ błędnie wskazał na zastosowanie w sprawie art. 106j ust. 1 w zw. z art. 106i ust. 7 u.p.t.u., uznając że po upływie 30 dni [obecnie 60 dni - przyp. autora] od wystawienia faktury (bezskutecznego oczekiwania na zaliczkę) podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej, która korygowałaby podstawę opodatkowania i kwotę podatku. Przepis art. 106j ust. 1 u.p.t.u. wyraźnie wskazuje, jakie okoliczności zobowiązują podatnika do wystawienia faktury korygującej i uzależniają to od wystąpienia sytuacji enumeratywnie wskazanych w tym przepisie. W niniejszej sprawie pierwotna faktura nie zawiera pomyłki czy błędu. W dacie jej wystawienia wskazano prawidłową, uzgodnioną między stronami umowy, kwotę zaliczki, nie popełniono również błędu co do kwoty podatku a w każdym razie tego rodzaju pomyłki nie wynikają z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Mając zatem na uwadze, że przepis u.p.t.u. reguluje sytuację stwierdzenia pomyłki w fakturze po jej wystawieniu, sprzeczne z tym przepisem byłoby dokonanie korekty faktury w zakresie podstawy opodatkowania i kwoty podatku w sytuacji opisanej we wniosku skarżącej.

Przykład
Na początku stycznia 2022 r. podatnik wystawił fakturę zaliczkową dokumentującą zaliczkę, którą kontrahent obiecał wpłacić w lutym 2022 r. Ze względu na przejściowe problemy finansowe kontrahent poinformował podatnika, że zaliczkę wpłaci dopiero w kwietniu. Informacja ta nie wpłynęła jednak na zamiar zrealizowania przez strony transakcji, której dotyczy faktura zaliczkowa. W takim przypadku podatnik nie musi korygować faktury zaliczkowej ze względu na bezskuteczne oczekiwanie na zaliczkę przez 60 dni od dnia jej wystawienia.

Gdy transakcja, której dotyczyła faktura zaliczkowa, nie zostanie zrealizowana, konieczna jest korekta. Sposób korekty zależy od tego, czy faktura ta została wprowadzona do obrotu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa nie została wprowadzona do obrotu prawnego

Jeżeli wystawiona przedwcześnie faktura zaliczkowa nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego (w szczególności nie została przekazana nabywcy), wówczas można ją anulować.

Przykład
5 stycznia 2022 r. podatnik wystawił fakturę zaliczkową dotyczącą zaliczki, której jeszcze nie otrzymał. Fakturę podatnik zamierzał przekazać nabywcy po otrzymaniu zaliczki, jednak do 6 marca 2022 r. jej nie dostał. W takim przypadku 7 marca 2022 r. podatnik powinien anulować wystawioną 5 stycznia 2022 r. fakturę zaliczkową.

Przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa została wprowadzona do obrotu prawnego

Przedwcześnie wystawionej faktury zaliczkowej nie można już anulować, jeśli została wprowadzona do obrotu prawnego. Wówczas należy ją skorygować "do zera" na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, tj. wystawić fakturę korygującą. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

 • 6 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.400.2017.2.MD),
 • 3 października 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.515.2019.1.KM).

Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji (dotyczącej co prawda przedwcześnie wystawionych faktur korygujących):

REKLAMA

(…) w przedmiotowej sprawie faktury zostały wprowadzone do obrotu prawnego przez przekazanie ich kontrahentom, zatem Wnioskodawca ma możliwość stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wystawienia faktury korygującej, w zakresie podstawy opodatkowania i kwoty podatku (tj. "wyzerować" te pozycje).

Przykład
Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że wystawioną fakturę zaliczkową 5 stycznia 2022 r. podatnik przekazał nabywcy. W tej sytuacji anulowanie faktury zaliczkowej nie jest możliwe, gdyż została ona wprowadzona do obiegu prawnego. Dlatego 7 marca 2022 r. podatnik powinien wystawić do niej fakturę korygującą "zerującą".

Skorygowanie faktury zaliczkowej przed upływem 60 dni od dnia jej wystawienia

Zdarza się, że podatnik uzyskuje wiedzę, iż nie otrzyma zaliczki, przed upływem 60 dni od dnia wystawienia faktury. W ocenie autora nie ma przeszkód, aby w takich przypadkach anulować fakturę zaliczkową (jeżeli nie została wprowadzona do obrotu prawnego) lub wystawić do niej fakturę korygującą zerującą (w przeciwnym razie) wcześniej niż, przed upływem 60 dni.

Przykład
13 stycznia 2022 r. podatnik otrzymał od kontrahenta X zamówienie na urządzenie i deklarację wpłaty zaliczki na poczet tego zamówienia. W związku z tym podatnik X wystawił fakturę zaliczkową przed otrzymaniem zaliczki, którą to fakturę przekazał kontrahentowi X.
Tydzień później kontrahent X powiadomił podatnika, że rezygnuje z zamówienia. W tej sytuacji podatnik X może (a w zasadzie powinien) wystawić fakturę korygującą zerującą niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji (a nie dopiero 15 marca 2022 r., czyli po upływie 60 dni od dnia wystawienia faktury).

Przedwcześnie wystawiona faktura zaliczkowa a JPK_VAT u wystawcy

Przedwczesne wystawianie faktur zaliczkowych najczęściej nie przyspiesza powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji przeważnie ani przedwcześnie wystawianych faktur zaliczkowych, ani faktur korygujących "zerujących" wystawianych do takich faktur nie trzeba wykazywać w ewidencji VAT ani w plikach JPK_VAT.

Przykład
12 stycznia 2022 r. podatnik wystawił fakturę zaliczkową dotyczącą zaliczki na poczet zamówionego towaru, którą miał niebawem otrzymać od kontrahenta. Ponieważ ostatecznie kontrahent zrezygnował z zamówienia, 15 lutego 2022 r. podatnik wystawił fakturę korygującą zerującą do tej faktury zaliczkowej. Ani przedwcześnie wystawionej faktury zaliczkowej, ani wystawionej do niej faktury korygującej podatnik nie musi wykazywać w ewidencji VAT czy w przesyłanych plikach JPK_VAT.

Jednak wystawianie faktur zaliczkowych przyspiesza powstawanie obowiązku podatkowego w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o VAT (zob. tabelę).

Tabela. Czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury zaliczkowej

Grupa czynności

Katalog czynności należących do grupy

Podstawa prawna

Czynności dokonywane na rzecz podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty albo z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu wystawienia faktury

 1. świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 2. dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (CN 4902), z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika,
 3. drukowanie książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług

art. 19a ust. 5 pkt 3 w zw. z art. 19a ust. 7 i 8 ustawy o VAT

Czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu wystawienia faktury

 1. dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenie usług (z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług):
 • telekomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (chodzi o usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, z odpadami, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne),
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

art. 19a ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 19a ust. 7 i 8 ustawy o VAT

W konsekwencji w takich przypadkach zarówno przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe, jak i faktury korygujące "zerujące" wystawiane do tych faktur zaliczkowych należy wykazywać w ewidencji VAT oraz w plikach JPK_VAT.

Przy czym w celu rozliczania faktur korygujących "zerujących" nie trzeba gromadzić żadnej szczególnej dokumentacji, gdyż brak wpłaty zaliczki udokumentowanej przedwcześnie fakturą zaliczkową jest okolicznością równoznaczną z posiadaniem dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Dlatego faktury korygujące do faktur zaliczkowych rozliczamy w miesiącu ich wystawienia.

Przykład
12 stycznia 2022 r. podatnik X rozliczający VAT za okresy miesięczne wystawił fakturę zaliczkową dotyczącą zaliczki, którą miał otrzymać na poczet zamówionej przez podatnika Y usługi budowlanej. Do 14 marca 2022 r. podatnik X nie otrzymał zapowiedzianej zaliczki, w związku z czym 15 marca 2022 r. wystawił fakturę korygującą "zerującą" do wystawionej faktury zaliczkowej. W tej sytuacji fakturę zaliczkową podatnik obowiązany był uwzględnić w pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r., natomiast fakturę korygującą "zerującą" może uwzględnić w pliku JPK_V7M za marzec 2022 r.

Skutki otrzymania przedwcześnie wystawionych faktur zaliczkowych przez nabywcę

Dysponowanie fakturą nie oznacza automatycznie, że odliczymy z niej VAT.

Prawo do odliczenia powstaje zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Przy czym odliczenie może być dokonane nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia w tym terminie, może tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. Termin odliczenia VAT jest zatem uzależniony przede wszystkim od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Jak wynika z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku faktur zaliczkowych obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania płatności. Obowiązek podatkowy jest więc związany z otrzymaniem zaliczki i jest niezależny od wystawienia faktury.

Warunek ten w przypadku przedwcześnie wystawionych faktur najczęściej nie jest spełniony.

Owszem, faktura z żądaniem zapłaty zaliczki (czyli wystawiona przed otrzymaniem zaliczki) daje podatnikowi, dla którego została wystawiona, prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednak prawo to powstaje nie w momencie jej otrzymania, lecz w momencie dokonania zapłaty zaliczki. Tak więc podatnik, który otrzymał taką fakturę, może dokonać odliczenia wynikającego z niej podatku w rozliczeniu za miesiąc uiszczenia takiej zaliczki.

W konsekwencji podatnicy otrzymujący przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe przeważnie nie mają prawa odliczać na ich podstawie VAT. Brak prawa do odliczenia powoduje, że w omawianych przypadkach podatnicy nie mają obowiązku zmniejszania odliczonego VAT (chyba że bezpodstawnie odliczyli VAT z przedwcześnie wystawionych faktur zaliczkowych). Gdy bezpodstawnie odliczyli VAT, powinni dokonać korekty za okres, w którym odliczyli VAT.

Przykład
12 stycznia 2022 r. podatnik otrzymał fakturę zaliczkową dokumentującą zaliczkę, którą sprzedawca miał otrzymać na poczet zamówionego przez podatnika towaru. Zaliczki tej podatnik nie wpłaci, w związku z czym 18 marca 2022 r. otrzyma fakturę korygującą zerującą fakturę zaliczkową. W tej sytuacji podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej, jak również nie jest obowiązany do zmniejszania kwoty podatku naliczonego (chyba że podatnik bezpodstawnie odliczył VAT z otrzymanej faktury zaliczkowej).

Wyjątek dotyczy wskazanych wcześniej przypadków (zob. tabelę), gdy wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W konsekwencji podatnikom przysługuje prawo do odliczania VAT na ich podstawie. Jeżeli podatnicy skorzystają z tego prawa, staną się później - jeśli nie wpłacą zaliczki - obowiązani do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego. Obowiązek taki powstaje w okresie rozliczeniowym podjęcia przez podatników decyzji, że nie wpłacą zaliczki, nie później jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej "zerującej". Te bowiem zdarzenia należy uznać za uzgodnienie i spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Przykład
11 stycznia 2022 r. podatnik rozliczający VAT miesięcznie otrzymał fakturę zaliczkową dokumentującą zaliczkę, którą sprzedawca miał otrzymać na poczet zamówionej przez podatnika usługi budowlanej. Zaliczki tej podatnik przez przeoczenie nie wpłaci, w związku z czym 16 marca 2022 r. otrzyma fakturę korygującą zerującą fakturę zaliczkową. W tej sytuacji podatnik mógł w ramach pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r. odliczyć VAT z otrzymanej faktury zaliczkowej. Jeżeli podatnik skorzystał z tego prawa, to w ramach pliku JPK_V7M za marzec 2022 r. będzie obowiązany zmniejszyć kwotę podatku naliczonego o kwotę odliczoną w pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r. na podstawie faktury zaliczkowej.

Podstawa prawna:

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.400.2017.2.MD)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 3 października 2019 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.515.2019.1.KM)

POWOŁANE WYROKI SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

 • wyrok WSA w Poznaniu z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I SA/Po 410/20)

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA