| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > E-FAKTURY – prawne ABC

E-FAKTURY – prawne ABC

Faktury elektroniczne to coraz częściej stosowane rozwiązanie. Rok do roku przyrost liczby e-dokumentów dotyczących transakcji sięga globalnie 20 procent. Faktura elektroniczna to oszczędność czasu, papieru, kosztów wydruku, wysyłki i jednocześnie łatwość przechowywania i dostępu. Coraz głośniej mówi się o państwach, takich jak Brazylia, gdzie wprowadzono centralną ewidencję faktur (oczywiście w postaci elektronicznej), co uszczelnia system podatkowy i zapobiega nieprawidłowościom w płaceniu podatków, ale równocześnie pozwala na korzystanie z oszczędności przez większość przedsiębiorców oraz pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo obrotu. Warto zatem powtórzyć ogólne założenia prawne dotyczące stosowania faktur elektronicznych.

W świetle przepisów podatkowych faktura elektroniczna ma tę samą moc, co faktura wystawiona w formie tradycyjnej - papierowej i jak każda faktura stanowi podstawowy dokument księgowy umożliwiający ujęcie danej transakcji w księgach zarówno przez wystawcę faktury, jak i jej odbiorcę. Jest jednocześnie elementem konstrukcji podatku VAT jako dokument umożliwiający podatnikowi (nabywcy towaru lub usługi) obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Dla obowiązujących obecnie regulacji forma i format e-faktury to kwestie zupełnie neutralne, nie mające znaczenia – o uznaniu danego dokumentu elektronicznego za fakturę decyduje tylko i wyłącznie to, czy zawiera wszystkie elementy wymagane przez ustawę.

Jedyna istotna różnica pomiędzy fakturą papierową a elektroniczną sprowadza się do wymogu uzyskania akceptacji odbiorcy na stosowanie faktury elektronicznej – mówi o tym artykuł 106n ustęp 1 ustawy o VAT.

Akceptacja może mieć dowolną formę:
- od akceptacji pisemnej, czyli dokumentu sporządzonego w formie  pisemnej, a nawet można sobie wyobrazić jakąś formę szczególną, np. aktu notarialnego dokumentującego transakcję wymagającą wystawienia faktury,
- poprzez akceptacje elektroniczne wyrażone za pomocą dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym bezpiecznym lub innym, e-mail lub nawet SMS,
- aż do tzw. zgody dorozumianej, gdy np. odbiorca, któremu sprzedawca wysłał fakturę elektroniczną, zapłaci za towar lub usługę bez wcześniejszego wyraźnego wyrażenia zgody.

To, co jest szczególnie istotne w przypadku faktur elektronicznych, tak jak i w przypadku faktur papierowych, to zapewnienie ustawowych wymogów ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności:

- autentyczność pochodzenia oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo innego wystawcy faktury;

- integralność treści faktury oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać zgodnie z przepisami prawa;

- czytelność faktury oznacza to, że faktura daje się odczytać – tzn. możliwa jest weryfikacja jej treści przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych technologii, narzędzi.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Podczas seminariów prowadzonych przez BillBird S.A. razem z Business Centre Club często jesteśmy pytani o to, kto i w jaki sposób określa sposób spełnienia wymienionych wymogów autentyczności, czytelności i integralności treści faktury. Odpowiedź jest dość prosta: ustawodawca pozostawił określenie owego sposobu wyłącznie podatnikowi. Wymagane cechy każdej faktury można zapewnić za pomocą:

- dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów i świadczeniem usług, a w przypadku faktury elektronicznej również przy wykorzystaniu:

- bezpiecznego podpisu elektronicznego (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu; kiedyś taki podpis elektroniczny  był niezbędnym wymogiem dla e-faktur, dzisiaj jest nieobligatoryjny, ma charakter wyłącznie przykładowy),

- elektronicznej wymiany danych (EDI), zgodnej z europejską modelową umową, jeżeli umowa ta przewiduje stosowanie odpowiednich procedur.

Wielokrotnie pojawiają się również pytania dotyczące sposobu i terminu przechowywania e-faktur.

Jeżeli chodzi o termin oczywiście nie ma różnic pomiędzy fakturą elektroniczną a papierową: podatnicy są zobowiązani przechowywać faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

A jak przechowywać e-faktury? Dowolnie, byle w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób zapewniający ich czytelność, autentyczność pochodzenia i integralność treści. Co oczywiste: sposób przechowywania faktur musi umożliwiać organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na jego żądanie bezzwłoczny dostępu do faktur (niezależnie od formy wystawienia i przesłania), jak również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Ten ostatni wymóg dotyczy oczywiście tylko faktur w formie elektronicznej, ze względu na charakter dokumentów elektronicznych.

Biuletyn VAT

Monitor Księgowego – prenumerata

Jak wynika z badań, lęk przed urzędami skarbowymi w małych i średnich firmach bywa jednym z głównych hamulców stosowania faktur elektronicznych. Jest to lęk nieuzasadniony. Nie znam przypadków zanegowania przez kontrolę podatkową lub skarbową faktury tylko dlatego, że była ona wystawiona, przechowywana lub udostępniana kontrolującym w formie elektronicznej.

Coraz więcej indywidualnych interpretacji  prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, oprócz podkreślania, że e-faktury są równorzędne fakturom papierowym, zdaje się wręcz zachęcać do stosowania faktur elektronicznych. O konkretnych przykładach, jak również o korektach i duplikatach faktur elektronicznych mam nadzieję opowiedzieć Państwu w następnej publikacji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »