reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Obowiązek podatkowy > Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dopłat otrzymywanych do usług komunikacji miejskiej

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od dopłat otrzymywanych do usług komunikacji miejskiej

Jesteśmy spółką gminną. Świadczymy usługi komunikacji miejskiej w mieście i gminach ościennych. Otrzymujemy od miasta oraz pozostałych gmin zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozo­wych. Zwolnienia i ulgi są uchwalane odrębnie przez każdą gminę. Z każdą z gmin mamy podpisaną umowę o zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych, która określa, że wysokość zwrotu jest ustalana miesięcznie na podstawie faktycznie zrealizowanych przewozów osób uprawnionych. Jednostkowy zwrot stosowania zwolnienia lub ulgi przewozowej stanowi różnicę między ceną biletu pełnopłatnego a biletu, do którego ma zastosowanie zwolnienie lub ulga. Traktujemy nasze rozliczenia z gminami jako usługi ciągłe świadczone na ich rzecz, rozliczane w miesięcznych okresach rozlicze­niowych na podstawie wystawianych faktur obejmujących łączną wartość zwrotu za dany miesiąc. Czy postępujemy prawidłowo?

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Nie. Opisany w Państwa pytaniu zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych przyznawa­ny w związku z wykonywaniem usług przewozu osób komunikacją miejską, jest w sposób bezpośredni związany ze świadczonymi na rzecz pasażerów usługami przewozu osób. Jednostkowy zwrot stanowi bowiem różnicę między ceną biletu pełnopłatnego, a biletu, do którego ma zastosowanie zwolnienie lub ulga, natomiast wartość zwrotu za dany okres rozliczeniowy stanowi iloczyn zrealizowanych przewozów osób uprawnionych oraz wielkości przysługujących im zwolnień lub ulg. Jest on więc świadczeniem pie­niężnym, otrzymywanym na podstawie zawartych umów, mającym na celu wyrównanie uszczerbku ma­jątkowego, jaki powstaje z powodu dokonywania przewozów określonej kategorii pasażerów z zastoso­waniem cen uwzględniających ulgi i zwolnienia, w wysokości wynikającej z uchwał właściwych organów, bądź rezygnacji z pobierania od tych osób wynagrodzenia za przewóz. Dlatego też nie można uznać tego zwrotu za zapłatę za świadczenie usług na rzecz gmin. Jest on natomiast niewątpliwie dopłatą przyznaną przez jednostki samorządu terytorialnego w związku ze stosowaniem ulg przewozowych ustanowionych przez te jednostki, których konsekwencją jest brak realizacji pełnej odpłatności za świadczone na rzecz pasażerów usługi przewozu osób - w odniesieniu do preferowanych przez jednostki samorządu teryto­rialnego grup pasażerów. Przedmiotowy zwrot kosztów stosowania zwolnień i ulg przewozowych nie sta­nowi pokrycia ogólnych kosztów działalności spółki. W konsekwencji należy uznać, że stanowi on dotację lub inną dopłatę o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym, obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze - w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwiet­nia 2014 r. (sygn. IBPP3/443-57/14/LŻ) czytamy:

(...) uznanie otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych umów, zwrotów kosztów stosowanych zwolnień i ulg przewozowych za dotacje (lub inną dopłatę o podobnym cha­rakterze) do ceny świadczonej na rzecz pasażerów usługi przewozu osób powoduje, że obo­wiązek podatkowy z tego tytułu powstaje, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 19a ust. 5 pkt 2, art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama