Kategorie

Samochód w firmie, a podatek VAT

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Samochód w firmie, a podatek VAT
Przedsiębiorcy starają się optymalnie zarządzać swoim budżetem. Planując odpowiednie zakupy i inwestycje starają się jednak zmniejszać swoje obciążenia - w przypadku użytkowania w działalności pojazdów mechanicznych jednym ze sposobów jest odliczanie VAT. Większość przedsiębiorców wie, że jest taka możliwość, jednak jak to faktycznie działa? Kiedy można odliczyć VAT i w jakiej wysokości? I jakie czekają nas zmiany w najbliższym czasie?

Pojazd samochodowy – na gruncie przepisów o VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług Ustawa określa, że przez pojazd samochodowy (definicja ustawowa) rozumieć należy pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, jednak tylko te o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Poniższe rozważania będą mieć więc zastosowanie do większości samochodów osobowych, nie zakwalifikowanych jako ciężarowe.

Rodzaje odliczeń VAT

Na gruncie obowiązujących przepisów, obowiązują dwie podstawowe możliwości odliczenia VAT. Pierwsza z nich przewiduje pełne odliczenie – 100 %, druga - odliczenie w wysokości 50%. Czym się one różnią i jakie są podstawowe zasady określania wysokości odliczenia VAT?

Zasada 50 % dla pojazdów samochodowych

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą oraz z zasadami ogólnymi, odliczenie podatku polega na prawie podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podarku naliczonego, jednak wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług). Z założenia, kwotę naliczonego podatku stanowi przede wszystkim suma kwot podatku, wynikająca z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia takiego towaru – w tym przypadku pojazdu.

Polecamy: Podatki 2018 Samochód osobowy w firmie

Jednak poza zasadami ogólnymi, ustawa przewidziała sytuację zakupu pojazdów, zgodnie z art. 86a wyżej wymienionej ustawy - w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Warto więc zauważyć, że zasadą dotyczącą zakupu pojazdów jest możliwość, czy prawo podatnika, do odliczenia 50 % kwoty podatku. Należy pamiętać, że inne zasady mogą dotyczyć sytuacji osób, które nie dokonują zakupu samochodu jako takiego, a korzystać będą z różnych usług powiązanych takich jak leasing, najem itp.

100 % VAT  jako wyłączenie od prawa do odliczenia 50 %

Wyjątkiem od powyższej zasady dot. pojazdów samochodowych są odpowiednie wyłączenia. Na podstawie ustępu 3 tego samego artykułu, ust.1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy:

 1. pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
 2. pojazd samochodowy konstrukcyjnie jest przeznaczony jest do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,
 3. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych, związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W uproszczeniu można by więc przyjąć, że samochód wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, samochód większy typu „bus” dla ponad 10 osób oraz towary i usługi przystosowujące samochód do użytku w działalności, wyłączone są spod zasady ogólnej ograniczenia do 50 % odliczenia podatku. Wtedy stosować należy zasady ogólne, mówiące jak wyżej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT


Wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Reklama

Polski ustawodawca nie lubi jednak niedookreśloności i stara się dążyć do jasnego określenia warunków, dla możliwości skorzystania z praw i obowiązków. W szczególności dotyczy to przepisów dotyczących podatków, w tym VAT. Nic więc dziwnego, że ustawa o podatku od towarów i usług nie umożliwia samodzielnej i dowolnej interpretacji wykorzystania pojazdu w działalności gospodarczej.

Zgodnie z jej zasadami, pojazd można zakwalifikować jako wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, tylko po spełnieniu określonych warunków. Bazując na obecnie obowiązujących przepisach, są to:

 1. wykluczenie użycia pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w szczególności poprzez określenie przez podatnika zasad sposobu wykorzystania pojazdu (jego używania), dodatkowo potwierdzonego prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu lub
 2. konstrukcja pojazdu wykluczająca jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, która powoduje, że użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością jest nieistotne.
Reklama

W tym miejscu można więc podsumować, że ustawodawca przewiduje prawo podatnika do zastosowania wyłączenia ograniczenia odliczeń do 50%, w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli samochód konstrukcyjnie wskazuje na możliwość wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej. Po drugie, jeżeli z zasad wewnętrznych podatnika wynika, że samochód można wykorzystywać wyłącznie w działalności i na podparcie tego prowadzi on specjalną ewidencję przebiegu samochodu.

Warto jednak pamiętać o możliwych dodatkowych zobowiązaniach podatnika, takich jak np. konieczność zgłoszenia pojazdu na odpowiednim druku (np. VAT-26). Zgodnie z ust 12 i 13 art. 86 a ustawy o VAT, podatnik wykorzystujący pojazd samochodowy dla którego obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, ma obowiązek złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego informację o tym pojeździe w terminie maksymalnym 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem. W przypadku braku zgłoszenia w terminie należy uznać, że pojazd samochodowy podatnika wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero po dniu złożenia odpowiedniej informacji.

Rekomendacje i plany na przyszłość (zmiany 2019)

Warto ponownie zauważyć, że powyższe dotyczą sytuacji zakupu pojazdu przez przedsiębiorcę. Coraz więcej podmiotów korzysta jednak przecież z innych form zdobycia pojazdu dla swojej firmy – leasingi, najmy, dzierżawy, itp. Na gruncie obecnych przepisów, kwestia ta była mniej dookreślona, a ograniczenia ustawowe nie zawsze obejmowały leasingobiorców, czy najemców. Dlatego wiele podmiotów decydowało się na te formy uzyskania i finansowania pojazdu. Zmiany mają wejść w życie już od stycznia 2019 roku. Możliwe, że leasing przestanie być tak opłacalny dla przedsiębiorców.  Zaplanowano jednak odpowiednie przepisy przejściowe, które pozwolą większości podmiotów dokończyć umowy na obecnie obowiązując warunkach. W każdym jednak przypadku warto śledzić następujące zmiany oraz aktualnie obowiązujące przepisy.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.