reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Wypadek firmowego samochodu – rozliczenie VAT od naprawy, złomowania i sprzedaży

Wypadek firmowego samochodu – rozliczenie VAT od naprawy, złomowania i sprzedaży

Wypadek firmowego samochodu wiąże się z ponoszeniem wydatków na jego naprawę. Może także powodować konieczność złomowania auta lub jego sprzedaży po dokonanej naprawie. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z rozliczeniem VAT od wydatków dotyczących naprawy samochodów oraz ich sprzedaży.

1. Jak rozliczyć VAT od wydatków poniesionych na naprawę firmowego samochodu

Podatnik, który ponosi wydatki na naprawę firmowego samochodu, odlicza VAT na zasadach ogólnych. Jeżeli samochód służy wykonywaniu przez niego czynności opodatkowanych VAT, to co do zasady, w związku z naprawą auta podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dokonując tego odliczenia, należy jednak mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 86a ustawy o VAT. W przypadku nabycia usług naprawy, które dotyczą pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wykazanego na fakturze dokumentującej te wydatki. Ograniczenie to dotyczy samochodów, które jednocześnie są wykorzystywane zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Stanowisko to potwierdza także interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 5 lipca 2016 r. (sygn. ITPP2/4512-255/16-4/RS), który wskazał, że skoro pojazdy samochodowe:

(...) wykorzystywane są zarówno w działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych pracowników Wnioskodawcy przysługuje – na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa, wydatki eksploatacyjne oraz naprawy powypadkowe związane z ww. pojazdami samochodowymi.

Spółka ma samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, który uległ wypadkowi. Samochód ten jest:

- związany z wykonywanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi,
- przeznaczony do użytku mieszanego (do celów działalności gospodarczej i innych celów, w tym prywatnych).


Po otrzymaniu faktury za dokonaną naprawę auta, obejmującą zarówno wynagrodzenie za usługę naprawy, jak i zużyte w tym celu części zamienne, spółka ma prawo odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego, która wynika z tej faktury.

Ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego nie ma zastosowania, jeśli pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT). Takie wykorzystanie firmowego samochodu wymaga spełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w art. 86a ust. 4 i 12 ustawy o VAT, w tym m.in. prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która ma wykluczać używanie auta do celów innych niż działalność gospodarcza, oraz złożenia informacji VAT-26. Po spełnieniu tych warunków, w przypadku otrzymania faktury za powypadkową naprawę auta, podatnik ma prawo odliczyć całą kwotę podatku naliczonego, jeśli oczywiście auto służy wykonywaniu przez niego czynności opodatkowanych VAT.

Polecamy: Podatki 2018 Samochód osobowy w firmie

Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z naprawą auta dotyczy także pojazdów samochodowych:

 • o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz
 • których konstrukcja wyklucza użycie ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów prywatnych jest nieistotne.

W takim przypadku, jeżeli pojazd służy wykonywaniu czynności opodatkowanych, podatnik ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanej na fakturze dokumentującej wydatki na naprawę takiego auta (bez konieczności spełniania dodatkowych warunków).

Spółka jest firmą transportową. Jeden z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony uczestniczył w wypadku samochodowym. Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego za naprawę tego samochodu, w tym zużyte części zamienne.

Przy dokonywaniu odliczenia nie ma znaczenia, czy wydatki są finansowane przez ubezpieczyciela.

Gdy na czas naprawy wynajmujemy samochód, którego nie będziemy wykorzystywać wyłącznie do działalności, mamy prawo odliczyć wyłącznie 50% VAT naliczonego. Aby skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT, należy złożyć VAT-26, prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu oraz użytkować go wyłącznie do działalności.

Termin odliczenia. Zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres (miesiąc lub kwartał), w którym łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 • po stronie sprzedawcy usługi naprawy powstał obowiązek podatkowy,
 • nabywca otrzymał fakturę za naprawę.

Jeżeli w terminie powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu naprawy auta podatnik nie odliczył VAT, to może to uczynić w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Polecamy: Biuletyn VAT

1.1. Jak rozliczyć podatek, gdy naprawa auta nastąpiła za granicą

Jeżeli usługa powypadkowej naprawy firmowego samochodu jest nabywana za granicą, to nabywca, po spełnieniu warunków określonych przez art. 2 pkt 9 i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, może być zobowiązany do rozliczenia z tego tytułu podatku należnego od importu usług. Tak będzie wtedy, gdy usługę świadczy zagraniczny podatnik, który nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności, a usługa została wykonana między podatnikami, wobec czego miejscem jej świadczenia jest Polska (art. 28b ustawy o VAT). Wówczas zakup zagranicznej usługi naprawy auta jest importem usług dla podatnika, który ją nabywa. Importem usług będzie także ewentualna usługa holowania auta do zagranicznego warsztatu samochodowego. Podatek należny z tytułu wykonanej usługi naprawy auta i jego holowania rozlicza w Polsce nabywca tych usług (podatnik).

Jeśli pojazd samochodowy, którego dotyczy zagraniczna naprawa, służy wykonywaniu czynności opodatkowanych, to podatek należny z tytułu importu usługi będzie jednocześnie podatkiem naliczonym. Jego odliczenia należy jednak dokonać z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 86a ustawy o VAT. W przypadku naprawy samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych oznacza to, że po stronie podatku należnego z tytułu importu usług wystąpi pełna kwota VAT wynikająca z iloczynu podstawy opodatkowania i stawki VAT, natomiast po stronie podatku naliczonego – jedynie 50% tej kwoty.

Jeżeli podatnik nabył od zagranicznego kontrahenta (zwykle unijnego podatnika) części zamienne, które zostały zamontowane za granicą, tzn. ich montażu w aucie dokonał np. kierowca, to – ze względu na to, że nie dochodzi do przemieszczenia tych towarów między państwem członkowskim UE a Polską – u polskiego podatnika nie wystąpi obowiązek rozliczenia podatku z tytułu WNT. Obowiązek ten powstanie dopiero wtedy, gdy podatnik sprowadzi do Polski zakupione u unijnego podatnika części zamienne i w kraju dokona ich montażu w ramach naprawy pojazdu.

2. Jak rozliczyć VAT w przypadku złomowania auta

Firmowe auto, które brało udział w wypadku samochodowym, może zostać – decyzją przedsiębiorcy – wycofane z eksploatacji i przeznaczone do złomowania. W takim przypadku, jeśli wrak samochodu zostanie sprzedany czynnemu podatnikowi VAT, transakcja na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Zgodnie z tym przepisem transakcja dostawy wraku samochodu jest objęta odwrotnym obciążeniem, jeśli:

 1. dostawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT;
 2. dostawa:
  • została dokonana na terytorium kraju,
  • dotyczy towarów wymienionych w poz. 29 załącznika nr 11 do ustawy o VAT, tj. wraków przeznaczonych do złomowania, innych niż statki i pozostałe konstrukcje pływające sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 38.11.49.0,
  • nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (dotyczy dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT, w stosunku do których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT).

Po spełnieniu warunków ustawowych dostawa wraku samochodu podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia, co oznacza, że:

 • dostawca dokumentuje sprzedaż fakturą uproszczoną bez stawki i kwoty podatku, oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT), oraz składa w urzędzie skarbowym informację podsumowującą w obrocie krajowym na druku VAT-27 (art. 101a ust. 1 ustawy o VAT);
 • nabywca rozlicza podatek należny, który przekształca się w podatek naliczony podlegający odliczeniu, jeśli zakup towarów jest związany z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

W przypadku dostawy wraku samochodowego zasadność rozliczenia VAT w ramach odwrotnego obciążenia potwierdzają także organy podatkowe, czego przykładem są interpretacje indywidualne Dyrektora IS w Bydgoszczy z 1 lipca 2015 r. (sygn. ITPP3/4512-177/15/AT) oraz Dyrektora IS w Katowicach z 5 czerwca 2015 r. (sygn. IBPP1/4512-221/15/LSz). Z ostatniego pisma wynika, że po spełnieniu warunków dotyczących podatkowego statusu stron transakcji:

(...) jeśli przedmiotowe pojazdy, o których mowa we wniosku, objęte są klasyfikacją PKWiU 38.11.49.0 „Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające”– to ich dostawa (jako towarów wymienionych w poz. 29 załącznika nr 11) jest objęta zasadami opodatkowania wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. tzw. „odwrotnym obciążeniem”.

Gdy odwrotne obciążenie nie ma zastosowania, sprzedaż samochodu jest opodatkowana stawką 23% na zasadach ogólnych lub od marży.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama