Kategorie

Obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 po sprzedaży samochodu

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
Obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 po sprzedaży samochodu
Obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 po sprzedaży samochodu
Organy podatkowe uważają, że w przypadku pojazdu samochodowego dla którego złożono informację VAT-26 konieczna jest jej aktualizacja w przypadku każdej zmiany wykorzystywania tego pojazdu. Nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o zmianę co do wykorzystywania samochodu do celów mieszanych, czy też w ogóle o zaprzestanie jego wykorzystywania. Stanowisko organów podatkowych wydaje się być jednak zbyt rygorystyczną interpretacją przepisów.

Odliczanie VAT od samochodów

Odliczenie naliczonego podatku VAT przy wykorzystaniu pojazdów samochodowych jest chyba jednym z najbardziej problematycznych zagadnień tej dziedziny prawa podatkowego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednakże w zakresie wydatków ponoszonych w związku  pojazdami samochodowymi, ustawodawca ograniczył możliwą do odliczenia kwotę do wysokości 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 3 pkt. 1 lit. a) w zw. z art. 86 ustawy o VAT, możliwe jest jednak odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego - dla pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Przy czym ustawodawca wprowadził jednakże dodatkowe kryteria dookreślające przypadki, gdy pojazd samochodowy można uznać za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (przedmiotowy artykuł dotyczy najczęściej stosowanych pojazdów w prowadzonej działalności, czyli samochodów osobowych).

Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm

Chodzi tutaj o sposób wykorzystywania tych pojazdów wykluczający ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. W szczególności, sposób ten powinien być określony w ustalonych zasadach używania pojazdu, dodatkowo zaś potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu. Znaczenie ma tutaj wyłącznie rzeczywiste wykorzystywanie pojazdu, nie zaś sam taki zamiar. Choć podatnik nie ma wprawdzie wyraźnego obowiązku określenia na piśmie zasad używania należących do niego pojazdów samochodowych, to jednak bez wątpienia ułatwi mu to proces dowodowy. Zasadniczym dowodem w tej kwestii pozostaje jednak ewidencja przebiegu pojazdu, dająca możliwość następczego potwierdzenia, że pojazd był rzeczywiście wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ewidencja taka powinna zawierać przede wszystkim numer rejestracyjny pojazdu, dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu, wpis osoby kierującej pojazdem oraz liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Dodatkowe wymogi pojawiają się w przypadku, gdy pojazd jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika.

Podatki 2016 cz.1 – VAT 2016 (książka)

Informacja VAT-26

Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej określił szczegółowy wzór informacji VAT-26, za pomocą której podatnik zgłasza do organu podatkowego pojazdy, dla których jest zobowiązany prowadzić ewidencję ich przebiegu (tzn. pojazdy samochodowe, które są przez niego wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej).

Przepis art. 86a ust. 12 ustawy o VAT nakłada na podatnika wykorzystującego tego typu pojazd samochodowy obowiązek złożenia naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację o tym pojeździe w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł on pierwszy wydatek z nim związany. Konsekwencją niedochowania tego terminu jest przesunięcie momentu uznania tego pojazdu za wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej - aż do chwili złożenia tej informacji.

Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12 najpóźniej przed dniem dokonania zmiany. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy podatnik zamierza dokonać sprzedaży wykorzystywanego pojazdu bądź dobiega końca umowa najmu lub leasingu, na podstawie której pojazd ten był wykorzystywany. Czy takie zdarzenie również zobowiązuje podatnika do aktualizacji VAT-26? Przepisy ustawy o VAT niestety nie precyzują, co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Zasadniczym celem regulacji z art. 86a ust. 14 ustawy jest nałożenie obowiązku aktualizacyjnego na podatników decydujących się na zmianę przeznaczenia pojazdu z czysto gospodarczego na tzw. mieszany, a więc uprawniający do odliczenia jedynie połowy kwoty podatku naliczonego. Zmiana przeznaczenia pojazdu wiąże się z koniecznością korekty odliczenia podatku naliczonego (art. 90b ustawy o VAT), jak również ze zmianą zasad odliczenia tego podatku w przypadku bieżących wydatków eksploatacyjnych. Oczywistym jest, że takie okoliczności powodują konieczność uzyskania przez organy podatkowe natychmiastowej informacji o tych pojazdach. Natomiast w przypadku wyłączenia pojazdu z użytkowania, wydarzenia takie jak np. w przypadku zakończenia umowy leasingu, sprzedaży samochodu nie generują wydatków związanych z tym pojazdem. Tym samym podatnik nie dysponuje prawem odliczenia VAT z ich tytułu. Niezłożenie aktualizacji nie rodzi więc ryzyka nadużyć podatkowych i tym samym wydaje się być zbędne.

500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Niemniej organy podatkowe interpretują wskazane przepisy odmiennie:

„Przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. organu podatkowego należy przepis ten interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.  (…) Podsumowując Zainteresowany w wyniku zakończenia umowy najmu lub leasingu, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, jest zobowiązany do dokonania korekty/aktualizacji druku VAT-26 pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej.”

(por. intepretacja indywidualna z 14.11.2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPP2/443-799/14-2/MM. Powyższy wywód został powtórzony w interpretacji indywidualnej z 8.10.2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, znak IPTPP3/4512-352/15-2/OS.)

Organy podatkowe wyraźnie więc stwierdzają, że w przypadku pojazdu samochodowego dla którego złożono informację VAT-26 konieczna jest jej aktualizacja w przypadku każdej zmiany jego wykorzystywania. Nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o zmianę na wykorzystywane do celów mieszanych czy też w ogóle o zaprzestanie jego wykorzystywania.


Stanowisko organów podatkowych wydaje się być jednak zbyt rygorystyczną interpretacją przepisów art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, nakładającą na podatnika niepotrzebny i uciążliwy obowiązek formalny. W związku z powyższym, postulowane byłoby doprecyzowanie przepisów zawartych w art. 86a ust. 14 wyraźnie wskazujące, że przewidziany w nich obowiązek aktualizacji rozciąga się również na stany faktyczne, gdy następuje sprzedaż pojazdu lub gdy przestaje on być wykorzystywany w ogóle w działalności gospodarczej podatnika.

Piotr Sobczak, Praktykant w zespole VAT

ECDDP Sp. z o.o.

Paweł Barnik, Zastępca Dyrektora Departamentu ds Podatków Pośrednich

ECDDP Sp. z o.o.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?