Kategorie

Najważniejsze zmiany w VAT i podatkach dochodowych wprowadzone w ostatnich miesiącach

Biuro rachunkowe EFEKTA
Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm
VAT PIT CIT RYCZAŁT
VAT PIT CIT RYCZAŁT
Na przestrzeni ostatnich miesięcy w prawie podatkowym (VAT, podatki dochodowe) pojawiło się wiele nowości. Prezentujemy przegląd tych najważniejszych, wskazując jednocześnie na planowane zmiany.

PODATEK VAT

W sierpniu br. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Celem tzw. pakietu SLIM VAT jest doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących przepisów prawnych, aby uprościć dokonywanie rozliczeń podatku VAT. Najważniejsze zmiany, które  wprowadzą nowe przepisy to:

Wydłużenie terminu na wywóz towarów pozwalający na zachowanie stawki VAT 0%

Zmianie ulegnie art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, dzięki czemu z 2 do 6 miesięcy wydłużony zostanie termin na wywóz towarów dla zachowania stawki VAT 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu. Nowa regulacja w tym zakresie jest korzystna dla podatników, którzy otrzymują zaliczki na poczet eksportu towarów. Po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy będą mieli oni 6, a nie jak dotąd 2 miesiące na wywóz towarów, aby móc zachować 0% stawkę podatku VAT. Termin liczony jest od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę do końca miesiąca, w którym otrzymał potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium UE. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Połączenie ewidencji i deklaracji VAT w nowym JPK_VAT

W październiku  czynni podatnicy podatku VAT po raz pierwszy prześlą JPK_VAT w nowej wersji. Będzie stanowił on połączenie ewidencji i deklaracji VAT, dzięki czemu przedsiębiorcy nie będą musieli już sporządzać i przekazywać do odpowiedniego urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. Podatnicy będą jednak mieli obowiązek dokonywać w nowej ewidencji stosownych oznaczeń poszczególnych transakcji, tak aby można je było zidentyfikować.

Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego na bieżąco do czterech kolejno następujących po sobie miesięcznych okresów rozliczeniowych

Zmiana wprowadzona w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT pozwoli podatnikom rozliczającym VAT miesięcznie na dokonanie odliczenia podatku naliczonego na bieżąco w ciągu czterech kolejno następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Obecnie, jeśli podatnik nie obniżył podatku należnego o naliczony,  może to zrobić w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, czyli łącznie w trzech kolejno po sobie następujących okresach rozliczeniowych. Po upływnie terminu uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego na bieżąco podatnik tak jak wcześniej będzie zmuszony złożyć korektę deklaracji. Nie przewidziano żadnych zmian dla podatników rozliczających się kwartalnie. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Podwyższenie wartości nieewidencjonowanych prezentów z 10 zł do 20 zł

Jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w momencie zakupu towaru, to w przypadku jego nieodpłatnego przekazania towar ten podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy nieodpłatne przekazanie towaru o małej wartości następuje w związku z prowadzoną działalnością. Do tej pory za wartość graniczną kwoty uznawanej  za małą wartość było 10 zł. Nowelizacja ustawy o VAT zwiększa ten limit do 20 zł.

Faktury korygujące in minus bez potwierdzeń odbioru

Wśród planowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach pakietu SLIM VAT jest także zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbiory faktur korygujących in minus. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest warunkiem dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania i tym samym podatku należnego. Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2020 roku.

Wprowadzenie tych samych kursów przeliczania walut na potrzeby VAT i podatku dochodowego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami przeliczania kursów walut na potrzeby podatku VAT, czyli art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, zdarza się, że podatnik stosuje dwa różne kursy w celu rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego. Zamiana w przepisach da podatnikowi możliwość wyboru zastosowania tych samych zasad przeliczana kursu walut dla podatku VAT, co dla podatku dochodowego. Po wyborze nowej opcji będzie on zobowiązany do jej stosowania przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku rezygnacji z wprowadzonej opcji, przez co najmniej rok będzie zobowiązany natomiast do dokonywania rozliczeń na dotychczasowych zasadach.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Z początkiem 2021 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy o VAT, która pozwoli na dokonanie odliczenia VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników wyłącznie w celu ich odsprzedaży. Należy zaznaczyć jednak, że w dalszym ciągu nabycie przez podatnika usług noclegowych dla celów jego działalności lub konsumowanych w tej działalności nie będzie uprawniało do zastosowania odliczenia.

Zmiana wzorów deklaracji VAT-8 i VAT-9M

Nowe wzory deklaracji o podatku od towarów i usług dla podmiotów innych niż czynni podatnicy podatku VAT, którzy rozliczają podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów, będą obowiązywać od 1 października 2020 r.

PODATEK DOCHODOWY

W sierpniu i wrześniu br. zaprojektowanych zostało także wiele zmian w zakresie podatku dochodowego Najważniejsze z nich to:

Zmiana sposobu opodatkowania dochodów osób prawnych

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza dwa warianty opodatkowania, które będą mogły być stosowane alternatywnie. Pierwszy z nich to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, które zostały wypłacone ze środków spółki. Do jego stosowania uprawnione będą wybrane spółki kapitanowe, których przychody nie przekraczają 50 mln zł, a ich udziałowcami, bądź akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. Podstawową stawką opodatkowania będzie 25%, tzw. mali podatnicy będą mogli jednak zastosować ją w preferencyjnej wysokości 15%, natomiast podatnicy ponoszący nakłady inwestycyjne zapłacą jedynie 10% podatek dochodowy.

Drugim wariantem opodatkowania będzie rezerwa inwestycyjna. Podatnik będzie mógł utworzyć specjalny fundusz inwestycyjny. Przelewane na niego środki będą stanowiły koszty podatkowe. Jeśli jednak w określonym terminie nie zostaną one przeznaczone na cele inwestycyjne, wówczas podatnik powinien obligatoryjnie je opodatkować.

Nowe stawki zryczałtowanego podatku dochodowego

Wraz z nowym rokiem planowane jest wprowadzenie obniżonej stawki 17% dla przychodów ewidencjonowanych w ramach wykonywania wolnego zawodów. Ponadto będzie można zastosować 10% stawkę dla usług polegających na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

Spółki  nieruchomościowe

Od 1 stycznia 2021 roku podmioty, których aktywa w co najmniej 50% obejmą nieruchomości położone na terytorium Polski, będą uznawane za spółki nieruchomościowe. W przypadku sprzedaży swoich udziałów lub akcji, gdy przynajmniej jedną ze stron jest podmiot niemający siedziby, zarządy czy miejsca zamieszkania na terytorium RP, spółka taka będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego według stawki 19%. Spółki, które nie mają siedziby lub zarządu w naszym kraju, będą natomiast zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego, który będzie ją reprezentował.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych spółek jawnych i spółek komandytowych

W ramach uszczelnienia systemu podatkowego powstał projekt objęcia podatkiem dochodowym osób prawnych wszystkie spółki komandytowe i jawne, których wspólnikami są osoby fizyczne. Warunkiem wyłączającym spółki jawne z opodatkowania podatkiem dochodowym, będzie dodatkowo złożenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego informacji o podatnikach, który mają bezpośrednie lub pośrednie prawo do udziału w zyskach spółki.

W przypadku spółek komandytowych przewidziane jest częściowe zwolnienie z opodatkowania komandytariuszy. Osoby, które posiadają, mniej niż 5% udziałów w jednostce będącej komplementariuszem danej spółki komandytowej i nie są członkami zarządu komplementariusza danej spółki komandytowej, ani innej bezpośrednio z nią powiązanej, mają prawo do zwolnienia 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziałów w zyskach spółki komandytowej.

Obowiązkowa informacja o realizacji strategii podatkowej

Od 1 stycznia 2021 roku podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy, których przychody przekroczyły 50 ml euro w roku podatkowym, zobowiązani będą od podawania do publicznej informacji realizowanej strategii podatkowej. Za niedopełnienie tego obowiązku ustanowiona zostanie kara pieniężna w wysokości 250 000 zł.

Nowe przepisy w sprawie cen transferowych

Z początkiem przyszłego roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Obejmą one transakcje zawierane z podmiotami,  które swoją siedzibę lub zarząd mają w tzw. rajach podatkowych. Dla transakcji, których wartość w danym roku podatkowym przekroczy 100 000 zł, konieczne będzie sporządzenie dokumentacji cen transferowych, zawierającej uzasadnienie gospodarcze transakcji oraz opis spodziewanych korzyści także tych podatkowych.

Biuro Rachunkowe EFEKTA

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.