reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

16 listopada 2012 r. została uchwalona, a 30 listopada opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Najważniejszą zmianą jest tu zniesienie terminu 90. dni w metodzie kasowej rozliczania VAT dla małych podatników. Ale są i inne ciekawe zmiany.

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (zwana III ustawą deregulacyjną) błyskawicznie przeszła końcowy etap procedury legislacyjnej. 29 listopada 2012 r. przyjął ją ostatecznie Senat, a już 30 listopada 2012 r. została podpisana przez Prezydenta RP i w tym samym dniu opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1342).

Przepisy tej ustawy o redukcji obciążeń administracyjnych mają poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, znieść lub ograniczyć niektóre bariery administracyjne oraz uprościć przepisy prawne związane z działalnością gospodarczą.

Nowe przepisy powinny przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.

Wprowadzone rozwiązania wprowadzą ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników.

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Obecnie mali podatnicy VAT (do 1,2 mln euro obrotów), którzy wybrali metodę kasową mogą  płacić VAT dopiero, gdy kontrahent zapłacił im należność za towar lub usługę, jednak nie później niż 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Czyli obowiązek podatkowy z z tytułu wykonywanych czynności powstanie i tak 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, nawet jeżeli kontrahent nie zapłaci.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Najważniejsze zmiany:

1. Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nie otrzymania przez niego płatności za dostarczony towar/wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT (zniesiony zostanie termin 90 dni). W przypadku, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT - termin zostanie wydłużony do 180 dni.

Brak obowiązku zapłaty VAT po stronie przedsiębiorcy będzie skorelowany z brakiem prawa do odliczenia  VAT  przez odbiorcę faktury.  Tym  samym,  wystawiona  przez przedsiębiorcę faktura,  która nie została uregulowana przez kontrahenta, nie może stanowić podstawy do odliczenia VAT naliczonego przez tego kontrahenta.

Kasowa metoda rozliczania nie będzie mieć zastosowania (będą tu obowiązywać zasady ogólne) do:
- dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
- świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych,
- otrzymania subwencji, dotacji i
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz ich przemieszczeń do magazynów konsygnacyjnych.

2. Zmiany w kasowych rozliczeniach przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych – ustawa przewiduje, że podatnik (będący dłużnikiem) będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony.

W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem ministra gospodarki pozwoli to wyeliminować wykorzystywanie przez podatnika dominującej pozycji wobec dostawcy towarów/usług przez wyznaczanie długich terminów płatności. Gdy zobowiązania zostaną tylko częściowo uregulowane – podatnicy będą zobowiązani do proporcjonalnego wyłączenia z kosztów podatkowych odpowiedniej kwoty. Przyjęte przepisy ograniczą powstawanie zatorów płatniczych przez zmniejszenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł;

3. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w podatku VAT – nowe przepisy umożliwią wierzycielowi - podatnikowi VAT, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) - dokonanie korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni).

Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. Warunkiem skorzystania z tego jest, aby w dniu poprzedzającym złożenie deklaracji podatkowej, dłużnik nie był objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacją.

Mobilizacji dłużników do regulowania swoich zobowiązań oraz zabezpieczeniu interesów budżetu państwa będzie służyć przepis nakładający na dłużnika przez organ podatkowy sankcji skarbowej w wysokości 30% kwoty VAT naliczonego podlegającego korekcie. Przepis ten będzie dotyczyć sytuacji, gdy dłużnik - w przyjętym terminie - nie dokonana korekty podatku naliczonego.

Zdaniem ministra gospodarki takie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia zatorów płatniczych poprzez zobowiązanie do dokonania korekty podatku z faktur, których podatnik faktycznie nie uiścił.

4. Niezaliczanie zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych – wprowadzenie istotnego rozwiązania, że zobowiązania wynikające z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie będą wpływać na poziom państwowego długu publicznego w przypadku, gdy partner prywatny będzie ponosił ryzyko związane z budową oraz ryzyko dostępności lub ryzyko popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy;

5. Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników – celem zmiany jest to, by organy podatkowe nie podwyższały nadmiernie wysokości zaliczek w stosunku do przewidywanego podatku. Obecnie wielu przedsiębiorców nie występuje z wnioskiem o ograniczenie wysokości zaliczek, ponieważ zdaje sobie sprawę, że urząd skarbowy może odmówić pozytywnego załatwienia takiego wniosku.

6. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową – sukcesja obejmować będzie te prawa osoby przekształcanej, które są związane z działalnością gospodarczą (obecnie dopuszczalna jest jedynie sukcesja cywilnoprawna).

Na podstawie obowiązującego prawa przedsiębiorca (osoba fizyczna) może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wiąże się to jednak z sukcesją podatkową. Zgodnie z projektowanymi przepisami, sukcesja podatkowa będzie obejmować te prawa osoby przekształcanej, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

7. Pakiet zmian dotyczących leasingu:
- skrócenie minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat,
- objęcie umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów,
- dopuszczenie zmiany stron umowy leasingu w podstawowym okresie umowy,
- ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.

Pakiet zmian dotyczących akcyzy.

Zniesiony ma zostać obowiązek rejestracyjny i ewidencyjny dla podmiotów zużywających prąd wytwarzany z generatorów o łącznej mocy 1 MW.

Następcy prawni i podmioty przekształcone nie będą musieli uzyskiwać nowego zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, czyli będą mogli korzystać w pełni z praw i obowiązków wynikających z uzyskanych wcześniej zezwoleń.

Ujednolicenie warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych oraz wydłużenia terminu na przekazywanie naczelnikowi urzędu celnego danych o wyrobach akcyzowych.

Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie – brak jest obecnie przepisu umożliwiającego naliczenie odsetek w razie opóźnienia w zwrocie akcyzy podatnikowi.

Jak rozliczać VAT metodą kasową

Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną?

Co grozi za brak kasy fiskalnej?

Ograniczenie obowiązków informacyjnych

1. Pakiet rozwiązań dotyczących akcyzy, w tym: odstąpienie od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego, ujednolicenie warunków dot. zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych, wydłużenie terminu na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych, zniesienie ograniczeń w terminach ostatecznej zmiany wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy;

2. Rezygnacja z konieczności przekazywania wykazu informacji do ustalenia wysokości opłat środowiskowych – chodzi o eliminację przekazywania informacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; oraz zmniejszenie częstotliwości przekazywania tych informacji;

3. Pakiet dotyczący rezygnacji z konieczności przedstawiania oryginałów i uwierzytelnionych kopii w różnych obszarach administracji.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Jakie zmiany w podatkach i ZUS wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama