| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Rozliczenia VAT > Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia podwykonawcy a korekta VAT

Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej z wynagrodzenia podwykonawcy a korekta VAT

Jeżeli spółka działająca w branży budowlanej zatrzymuje część wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania określonego etapu prac, nie dochodzi do „nieuregulowania należności” skutkującego obowiązkiem korekty podatku VAT naliczonego zgodnie z art. 89b ustawy o VAT. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Analogiczne interpretacje zapadają na tle podatku dochodowego – podatnik nie ma zatem również obowiązku korekty kosztów określonej w art. 15b ustawy o CIT.

Zatrzymane kwoty w związku z kaucją gwarancyjną (ze względu na charakter kwoty zatrzymanej, która jest kwotą należną w związku z zabezpieczeniem należnego wykonania umowy) – nie stanowią podstawy do zastosowania przez spółkę korekty podatku naliczonego, w części dotyczącej potrąconej kaucji gwarancyjnej, zgodnie z art. 89b ustawy.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2014 r., IPTPP4/443-791/13-2/BM.

Sprawa dotyczyła spółki, działającej w branży budowlanej. W ramach swojej działalności, spółka zwierała umowy z podwykonawcami, dotyczące poszczególnych etapów prac. Celem zabezpieczenia roszczeń spółki o usunięcie wad i usterek, które mogły pojawić się w okresie gwarancji, spółka potrącała określony procent wynagrodzenia podwykonawców tytułem kaucji gwarancyjnej, w wysokości 5% netto wartości każdej wystawianej przez nich faktury .

Kaucję potrącano na okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono wykonywanie danych prac. W sytuacji niewystąpienia wad czy usterek, albo po ich usunięciu przez podwykonawcę kwota gwarancji zostaje zwolniona do końca miesiąca grudnia roku upływu 5-cio letniego okresu gwarancji. W przypadku zaś nieusunięcia przez podwykonawcę ujawnionych w czasie gwarancji wad lub usterek roszczenia finansowe spółki z tytułu zastępczego ich usunięcia mogą zostać zaspokojone z zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. W takim przypadku, wartość kaucji pierwotnie zatrzymanej przez spółkę nie zostaje zwrócona podwykonawcy lub zostaje zwrócona w części.

Na tle powyższego, spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy w odniesieniu do kaucji potrącanej przez spółkę znajdą zastosowanie przepisy art. 89b ustawy o VAT tj.: czy na mocy wspomnianego artykułu spółka będzie zobowiązana do korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury, z której dokonała potrącenia kaucji w części odpowiadającej temu potrąceniu?

Zatrzymania kaucji nie można utożsamiać z nieuregulowaniem należności wobec kontrahenta

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że nie obciąża jej obowiązek korekty podatku naliczonego. W chwili zapłaty podwykonawcy należności wynikającej z jego faktury za usługi montażowe spółka potrąca swoją wymagalną wierzytelność z tytułu kaucji gwarancyjnej określonej w umowie stron. Wskutek tego potrącenia dochodzi do wygaśnięcia części zobowiązania wynikającego z faktury w wysokości potrąconej kaucji, zgodnie z art. 498 § 2 Kodeksu cywilnego. Wobec tego kwota potrąconej kaucji nie jest wierzytelnością nieuregulowaną (nastąpiła kompensata wzajemnych należności).

Organ podatkowy uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji wskazał, że zatrzymane kwoty na kaucje potrącone z części wynagrodzenia, stanowiące kaucje gwarancyjne, nie są równoznaczne z niewywiązaniem się przez spółkę z ciążącego na niej obowiązku uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy.  Strony zgodnie bowiem postanowiły, że spółka ma prawo potrącić część wynagrodzenia w charakterze kaucji gwarantującej za prawidłowe wykonanie usług budowlanych przez wykonawcę. Wobec powyższego nie można, w tym przypadku, dokonanego potrącenia kaucji utożsamiać z sytuacją, w której spółka nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »