reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Jakie skutki podatkowe w VAT i PCC wywoła emisja obligacji przez spółkę

Jakie skutki podatkowe w VAT i PCC wywoła emisja obligacji przez spółkę

Spółka zamierza wyemitować obligacje, które zostaną objęte przez kontrahenta. Planowane oprocentowanie obligacji wynosi 5%, a wykup nastąpiłby z końcem 2010 r. Czy planowana emisja rodzi opodatkowanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług bądź podatku od czynności cywilnoprawnych.

Emisja obligacji nie wypełnia przesłanki do uznania jej za czynność opodatkowaną na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie emisja obligacji nie jest wymieniona w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zatem nie podlega temu podatkowi.

W szczególności, emisji obligacji nie można utożsamiać z zawarciem umowy pożyczki (mamy w takim przypadku mamy do czynienia z odrębnymi zdarzeniami prawnymi).

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie to może mieć charakter:
- pieniężny, polegający na zapłacie należności głównej oraz należności ubocznych (odsetek i różnicy między ceną nominalną a ceną emisyjną),
- niepieniężny, polegający np. na przyznaniu obligatariuszowi prawa do udziału w przyszłych zyskach, prawa zamiany obligacji na akcje emitenta itp.

Obligacje mogą być imienne lub na okaziciela. Emisja obligacji może być przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji lub przez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów (jak w stanie faktycznym). Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji. Tak więc emisja obligacji stanowi metodę pozyskania kapitału – pozyskania zazwyczaj na czas określony, do momentu wykupu tych obligacji.

Podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług dokonane na terytorium kraju. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa powyżej rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 

Polecamy: serwis PIT

Natomiast przez świadczenie usługi zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów o której mowa w art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Mając na względzie przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego należy uznać, iż sama emisja obligacji i wydanie ich obligatariuszowi nie stanowi dostawy towarów. Obligacje nie stanowią towaru w rozumieniu ustawy o VAT (są papierami wartościowymi o charakterze majątkowym). Czynność ta nie może być również kwalifikowana jako świadczenie usług przez emitenta.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama