| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zwolnienia > Badania lekarskie kierowców nie są zwolnione z VAT

Badania lekarskie kierowców nie są zwolnione z VAT

Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Chociaż wydanie ekspertyzy lekarskiej lub orzeczenia należy do kompetencji lekarza, świadczącego usługi medyczne, to aby móc zastosować przedmiotowe zwolnienie z VAT, musiałoby to służyć stricte profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Co podlega podatkowi VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT), opodatkowaniu VAT podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju i odpłatna dostawa towarów. Według art. 8 ust. 1 tejże ustawy, przez świadczenie tych usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę,
w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zakres i zasady zwolnienia z VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone, m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT, stanowiącej iż zwalnia się od podatku:

•          usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze

oraz

•          usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

d) psychologa.

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

Wskazane powyżej zawody medyczne, zdefiniowane zostały przez art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym jako osobę wykonującą zawód medyczny rozumie się:

  • uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny, przy czym świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Dlaczego badania kierowców nie są zwolnione z VAT?

Udzielając odpowiedzi, czy badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz badania kierowców objęte są zwolnieniem z VAT, należy przeanalizować, czy mogą one zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, czyli za usługi wymienione w zwolnieniach opisanych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT.

Jak podaje dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27.09.2011 r. sygn. IPPP2/443-795/11-2/KG, przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi.

Wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem, nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »