| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

Inwestycje w sprawozdawczości finansowej

W niniejszym opracowaniu omówiono podział inwestycji w myśl ustawy o rachunkowości, zasady wyceny, przekwalifikowania, ewidencję księgową z podaniem przykładów liczbowych oraz sposób wykazywania danych w sprawozdaniach finansowych.

Pojęcie „inwestycje” występujące przed znowelizowaniem ustawy o rachunkowości, rozumiane było w znaczeniu działalności związanej z budową nowych budynków i budowli, montażem maszyn i urządzeń produkcyjnych, energetycznych i innych oraz ulepszeniem istniejących środków trwałych. Pojęcie w powyższym rozumieniu nosi obecnie nazwę „środki trwałe w budowie”.
Pojęcie i podział inwestycji
Według znowelizowanej ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) przez inwestycje rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje dzielą się na:
• inwestycje w nieruchomości,
• aktywa finansowe.
Możemy podzielić je również ze względu na czas. W tym wypadku wyróżniamy inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe.
Inwestycje długoterminowe to aktywa trwałe obejmujące zwłaszcza:
• inwestycje w nieruchomości,
• inwestycje w wartości niematerialne i prawne,
• długoterminowe aktywa finansowe, które nie mają terminu wymagalności (akcje, udziały), a jeżeli są wymagalne to termin ich jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, aktywa takie nie są według stanu na dzień bilansowy przeznaczone do sprzedaży.
Inwestycje krótkoterminowe to przede wszystkim aktywa finansowe zaliczone do aktywów obrotowych (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. b uor), płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Z punktu widzenia prezentacji danych liczbowych w zakresie inwestycji w bilansie podział ten przedstawia się następująco:
Inwestycje długoterminowe – poz. A.IV. aktywów bilansu:
1. Nieruchomości.
2. Wartości niematerialne i prawne.
3. Długoterminowe aktywa finansowe z podziałem w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach:
• udziały lub akcje,
• inne papiery wartościowe,
• udzielone pożyczki,
• inne długoterminowe aktywa finansowe.
4. Inne inwestycje długoterminowe.
Inwestycje krótkoterminowe – poz. B.III. aktywów bilansu.
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »