reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Obowiązek podatkowy w podatku VAT w 2014 r.

Obowiązek podatkowy w podatku VAT w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Zmiany dotyczą zasad ogólnych, jak również modyfikują dotychczasowe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Przepisy przejściowe

Nowe zasady powstania obowiązku podatkowego będą miały zastosowanie do czynności wykonanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Czynności wykonane przed tą datą będą rozliczane na „starych” zasadach.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”

Ponieważ w przypadku niektórych czynności trudno jest ustalić datę ich wykonania z uwagi na ich specyfikę, dla celów zastosowania przepisów przejściowych wprowadzono regulację ustalającą „umowne” wykonanie czynności.

Czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, zostanie uznana za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia jej wykonywania.

Jeśli czynność jest wykonywana w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i w związku z jej wykonywaniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się ją za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia jej wykonywania.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 ustawy „nowelizującej”


Uwaga!

Przepisy przejściowe przewidują jednak wyjątek od ogólnej zasady (wskazanej w art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”) powstania obowiązku podatkowego w okresie przejściowym.

Na starych zasadach – nawet jeśli „umowne” wykonanie danych czynności (wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy „nowelizującej”) przypadnie po dniu 31 grudnia 2013 r. – będą rozliczane bowiem następujące czynności:

1) usługi budowlane i budowlano-montażowe,

2) dostawa książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów,

3) drukowania książek (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów,

4) dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

5) świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

6) świadczenie usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,

7) najmu, dzierżawy i leasingu lub usług o podobnym charakterze,

8) usług ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

9) stałej obsługi prawnej i biurowej,

10) dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

jednakże pod warunkiem, że do końca roku 2013 zostały w odniesieniu do nich wystawione faktury.

W takich przypadkach obowiązek podatkowy powstanie zatem z chwilą:

Ad 1) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług;

Ad 2) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewidywała rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw;

Ad 3) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wykonania tych czynności;

Ad 4–6) upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonywania tych czynności;

Ad 7–9) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze;

Ad 10) wykonania usługi lub z chwilą wystawienia faktury (jeśli wykonanie tej usługi powinno być potwierdzone fakturą), nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy „nowelizującej”


PRZYKŁADY:

1) Podatnik dokonał dostawy materiałów budowlanych w dniu 31 grudnia 2013 r.

● Faktura została wystawiona w dniu 2 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie na „starych” zasadach, tj. w dniu 2 stycznia 2014 r.

● Faktura została wystawiona z opóźnieniem, w dniu 9 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie na „starych” zasadach, tj. w dniu 7 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”

2) Podatnik dokonał dostawy materiałów budowlanych w dniu 2 stycznia 2014 r.

● Faktura została wystawiona 15 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie na „nowych” zasadach, tj. w dniu 2 stycznia 2014 r.

● Faktura została wystawiona 15 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie na „nowych” zasadach, tj. w dniu 2 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”

3) Podatnik dokonał dostawy lokalu użytkowego w dniu 28 grudnia 2013 r. Faktura została wystawiona w tym samym dniu. Obowiązek podatkowy powstanie na „starych” zasadach, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania tego lokalu.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”

4) Podatnik dokonał dostawy lokalu użytkowego w dniu 2 stycznia 2014 r. Faktura została wystawiona 15 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie na „nowych” zasadach, tj. w dniu 2 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”

5) Podatnik zakończył świadczenie usługi budowlanej w dniu 27 grudnia 2013 r. Faktura została wystawiona 2 stycznia 2014 r., a w dniu 3 stycznia 2014 r. kontrahent uiścił całą należność z niej wynikającą. Obowiązek powstanie na „starych” zasadach, tj. w dniu 3 stycznia 2014 r. – z chwilą otrzymania całości zapłaty.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”

6) Podatnik wykonał usługę budowlaną w dniu 5 stycznia 2014 r. Faktura została wystawiona 31 grudnia 2013 r.

● Kontrahent zapłacił należność wynikającą z faktury za wykonane usługi w dniu 20 lutego 2014 r. – obowiązek powstanie na „starych’’ zasadach, tj. w dniu 4 lutego 2014 r. (z upływem 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi).

● Kontrahent zapłacił należność wynikającą z faktury za wykonane usługi w dniu 10 stycznia 2014 r. – obowiązek podatkowy powstanie na „starych” zasadach, tj. w dniu 10 stycznia 2014 r. (moment zapłaty).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy „nowelizującej”

7) Podatnik wykonał usługę budowlaną w dniu 5 stycznia 2014 r. Faktura została wystawiona 1 lutego 2014 r. Obowiązek powstanie na „nowych” zasadach.

● Jeśli usługa była świadczona na rzecz innego podatnika, obowiązek podatkowy powstanie w dniu 1 lutego 2014 r. – z chwilą wystawienia faktury.

● Jeśli usługa była świadczona na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie w dniu 5 stycznia 2014 r. – z chwilą wykonania usługi.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej”

8) Podatnik świadczy usługi ochrony majątku firmy kontrahenta. W związku z ich świadczeniem ustalono miesięczne okresy rozliczeniowe:

● od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, za które płatność będzie dokonywana do 14. dnia miesiąca następnego. Dla celów ustalenia, które przepisy o momencie powstania obowiązku podatkowego należy zastosować dla okresu rozliczeniowego „1 grudnia – 31 grudnia”, z terminem płatności 14 stycznia 2014 r., usługę należy uznać za wykonaną w dniu 31 grudnia 2013 r. – obowiązek podatkowy powstanie na „starych” zasadach;

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2 ustawy „nowelizującej”

● od 15. dnia miesiąca do 14. dnia miesiąca następnego, za które płatność będzie dokonywana do 28. dnia miesiąca następnego. Dla celów ustalenia, które przepisy o momencie powstania obowiązku podatkowego należy zastosować dla okresu rozliczeniowego „15 grudnia – 14 stycznia 2014 r.”, z terminem płatności 28 stycznia 2014 r., usługę należy uznać za wykonaną w dniu 14 stycznia 2014 r. – obowiązek podatkowy powstanie na „nowych” zasadach, chyba że do końca roku 2013 r. zostanie wystawiona faktura dokumentująca ww. okres rozliczeniowy.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1–3 ustawy „nowelizującej”

9) Podatnik wykonuje usługi budowlane. W związku z ich świadczeniem ustalono dwuletnie okresy rozliczeniowe:

● umowny termin wykonania usługi określa się z upływem każdego roku, czyli w pierwszym roku dzień 31 grudnia 2013 r. będzie umownym dniem wykonania usługi – obowiązek podatkowy powstanie na „starych” zasadach, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług. Przy braku zapłaty obowiązek podatkowy powstanie w dniu 30 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2 ustawy „nowelizującej”

● w drugim roku umownym dniem wykonania usługi będzie dzień 31 grudnia 2014 r. – jeśli do końca roku 2013 r. nie zostanie wystawiona faktura dokumentująca ww. okres rozliczeniowy, obowiązek podatkowy powstanie na „nowych” zasadach, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury w terminie 30 dni od dnia 31 grudnia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie w dniu 30 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2–3 ustawy „nowelizującej”

10) Kancelaria prawna świadczy od sierpnia 2013 r. usługi stałej pomocy prawnej na rzecz Spółki. Usługa jest rozliczana co 3 miesiące (sierpień–październik; listopad–styczeń), z terminem płatności ustalonym na 21. dzień miesiąca następującego po tym okresie (21 listopada; 21 lutego). Kancelaria wystawiła w dniu 31 grudnia 2013 r. fakturę za świadczenie obsługi prawnej za okres od 1 listopada 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r., z terminem płatności – 21 lutego 2014 r.

● Spółka zapłaciła należność wynikającą z faktury w dniu 10 lutego 2014 r. – obowiązek podatkowy powstanie „na starych zasadach”, tj. w dniu zapłaty 10 lutego 2014 r.

● Spółka zapłaciła należność wynikającą z faktury w dniu 15 marca 2014 r. – obowiązek podatkowy powstanie „na starych zasadach’’, tj. z upływem terminu płatności w dniu 21 lutego 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 i 3 ustawy „nowelizującej”

Tabela 1

TRANSAKCJE KRAJOWE

I. ZASADY OGÓLNE

Lp.

Czynność

Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna art. 19

Moment powstania
obowiązku
podatkowego

Podstawa prawna art. 19a

Moment powstania
obowiązku
podatkowego*

1

Dostawa towarów lub świadczenie usług:

które powinny być potwierdzone fakturą

ust. 4

Wystawienie faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania (w tym częściowego) usługi

ust. 1

Dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usług

pozostałe

ust. 1

Wydanie towaru lub wykonanie usługi

2

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

ust. 11

Moment otrzymania

ust. 8

Bez zmian

             

 

TRANSAKCJE KRAJOWE

II. ZASADY SZCZEGÓLNE

Lp.

Czynność

Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna art. 19

Moment powstania
obowiązku
podatkowego

Podstawa prawna art. 19a

Moment powstania
obowiązku
podatkowego

1

Dostawa budynków i lokali

ust. 10

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania

ust. 1

Dokonanie dostawy budynków i lokali

2

Dostawa:

Na rzecz podatników i osób prawnych niebędących podatnikami – z chwilą wystawienia faktury (lub z upływem terminu na jej wystawienie, gdy jej nie wystawiono lub wystawiono z opóźnieniem)

Na rzecz pozostałych podmiotów – z upływem terminu płatności

 

energii elektrycznej

ust. 13

pkt 1 lit. a

Upływ terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń tej dostawy

ust. 5

pkt 4

i ust. 7

energii cieplnej lub chłodniczej

gazu przewodowego

3

Dystrybucja energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego:

które powinny być potwierdzone fakturą

ust. 4

Wystawienie faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi

ust. 5

pkt 4

i ust. 7

pozostałe

ust. 1

Wydanie towaru lub wykonanie usługi

4

Usługi telekomunikacyjne

w systemie przedpłaconym

ust. 18

Sprzedaż żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniających do korzystania z tych usług

ust. 5

pkt 4

i ust. 7

pozostałe

ust. 13

pkt 1 lit. b

Upływ terminu płatności, jeśli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tego tytułu

5

Usługi rozprowadzania wody, w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne

ust. 13

pkt 1 lit. c

Upływ terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń

ust. 5

pkt 4

i ust 7

6

Usługi:

najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze

ust. 13

pkt 4

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze

ust. 5

pkt 4

i ust 7

ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia

stałej obsługi prawnej i biurowej

7

Transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami

ust. 13

pkt 2 lit. a

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi

ust. 1 i 3

Wykonanie usługi

Spedycyjne i przeładunkowe

ust. 13

pkt 2 lit. b

W portach morskich i handlowych

ust. 13

pkt 2 lit. c

8

Budowlanych lub budowlano-montażowych

ust. 13

pkt 2 lit. d

ust. 5

pkt 3 lit. a

Na rzecz podatników i osób prawnych niebędących podatnikami – z chwilą wystawienia faktury (lub z upływem terminu na jej wystawienie, gdy jej nie wystawiono lub wystawiono z opóźnieniem) Na rzecz pozostałych podmiotów – z chwilą wykonania usługi

9

Dostawa:

 

 

 

 

książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek

ust. 13

pkt 3

Wystawienie faktury lub otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw

ust. 5

pkt 3 lit. b

Na rzecz podatników i osób prawnych niebędących podatnikami – z chwilą wystawienia faktury (lub z upływem terminu na jej wystawienie, gdy jej nie wystawiono lub wystawiono z opóźnieniem)

Na rzecz pozostałych podmiotów – z chwilą dokonania

dostawy

gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

10

Dostawa wysyłkowa dokonywana za zaliczeniem pocztowym

ust. 13

pkt 6

Otrzymanie zapłaty

ust. 1

Dokonanie dostawy towarów

11

Usługi komunikacji miejskiej

ust. 13

pkt 7

Otrzymanie zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury

ust. 1

Wykonanie usługi

12

Usługi drukowania:

książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek

ust. 13

pkt 8

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wykonania czynności

ust. 5

pkt 3 lit. c

Na rzecz podatników i osób prawnych niebędących podatnikami – z chwilą wystawienia faktury (lub z upływem terminu na jej wystawienie, gdy jej nie wystawiono lub wystawiono z opóźnieniem)

gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)

Na rzecz pozostałych podmiotów – z chwilą wykonania usługi

13

Sprzedaż praw lub udzielanie koncesji

ust. 13

pkt 9

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności

ust. 1 i 3

Wykonanie usługi

14

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

ust. 16b

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat

ust. 1 i 4

Dokonanie dostawy towarów

15

Dostawa towarów za pośrednictwem automatów

ust. 17

Wyjęcie pieniędzy z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca

ust. 1

Dokonanie dostawy towarów

16

Czynności dokonywane nieodpłatnie

ust. 16

Dokonanie czynności

ust. 1

Dokonanie czynności

17

Otrzymanie dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze

ust. 21

Uznanie rachunku bankowego

ust. 5

pkt 2

Otrzymanie całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1

                 

* do niektórych dostaw towarów lub świadczonych usług mogą znaleźć zastosowanie zasady określające „umowne” wykonanie danej czynności, wskazane w art. 19a ust. 2–4 ustawy o VAT

Tabela 2

MAŁY PODATNIK ROZLICZAJĄCY SIĘ METODĄ KASOWĄ (art. 21 ustawy o VAT)

Lp.

Czynność

Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna

Moment powstania
obowiązku
podatkowego

Podstawa prawna

Moment powstania
obowiązku
podatkowego*

1

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz:

podatnika VAT czynnego

art. 20

ust. 1

pkt 1

Otrzymanie całości lub części zapłaty

Bez zmian

pozostałych podmiotów

art. 20

ust. 1

pkt 2

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 180. dnia od dnia dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług

2

Wyjątki rozliczane według ogólnych zasad:

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Bez zmian

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

eksport towarów

import towarów

import usług

* do niektórych dostaw towarów lub świadczonych usług mogą znaleźć zastosowanie zasady określające „umowne” wykonanie danej czynności, wskazane w art. 19a ust. 2–4 ustawy o VAT

Tabela 3

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE (art. 20 ustawy o VAT)

Lp.

Czynność

Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna art. 19

Moment powstania
obowiązku
podatkowego

Podstawa prawna art. 19a

Moment powstania
obowiązku
podatkowego*

1

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

ust. 1

Wystawienie faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któym dokonano dostawy

Bez zmian

2

Wewnątrzwspólnotowe nabycie

nowych środków transportu

ust. 5

Otrzymanie tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej

Bez zmian

pozostałych środków transportu

ust. 9

Wystawienie faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru

* do niektórych nabyć towarów mogą znaleźć zastosowanie zasady określające „umowne” wykonanie danej czynności, wskazane w art. 19a ust. 3–4 ustawy o VAT

Tabela 4

POZOSTAŁE TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Lp.

Czynność

Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna art. 19

Moment powstania
obowiązku
podatkowego

Podstawa prawna art. 19a

Moment powstania
obowiązku
podatkowego*

EKSPORT TOWARÓW

1

Eksport towarów na rzecz:

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

ust. 1

Wydanie towaru

ust. 1

Dokonanie dostawy towarów (niezależnie od tego, na czyją rzecz)

pozostałych podmiotów

ust. 4

Wystawienie faktury, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru

2

Otrzymanie części należności przed wydaniem towaru będącego przedmiotem eksportu, jeśli wywóz tego towaru nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności

ust. 12

Otrzymanie całości lub części należności

ust. 8

Otrzymanie całości lub części zapłaty, niezależnie od tego, kiedy nastąpi wywóz

IMPORT TOWARÓW

1

Zasada ogólna

ust. 7

Powstanie długu celnego

ust. 9

Bez zmian

2

Objęcie towarów następującą procedurą celną:

uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych

ust. 8

Objęcie towarów tą procedurą

ust. 10

Bez zmian (przy czym uzupełniono katalog o przeznaczenie celne – wprowadzenie

 

odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych

 

 

 

towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego)

przetwarzanie pod kontrolą celną

3

Objęcie towarów następującą procedurą celną:

skład celny

ust. 9

Wymagalność należnych opłat

ust. 11

Bez zmian (przy czym uzupełniono katalog o przeznaczenie celne – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego)

odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych

uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń

tranzyt oraz pobór od tych towarów ceł wyrównawczych lub opłat o podobnym charakterze bez powstania długu celnego

* do niektórych dostaw towarów mogą znaleźć zastosowanie zasady określające „umowne” wykonanie danej czynności, wskazane w art. 19a ust. 3–4 ustawy o VAT

 


Źródło: Ministerstwo Finansów

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama