REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej - ewidencja księgowa

REKLAMA

Jakie skutki zdarzeń zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych? Czy trzeba porównywać przychody ze zbycia aktywów trwałych z ich wartością netto? Jak zakwalifikować otrzymaną dotację? Czy korekta odpisów aktualizujących powoduje powstanie przychodu?
Definicja i klasyfikacja przychodów
Biorąc pod uwagę definicję z ustawy o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), przez pozostałe przychody operacyjne (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32) rozumie się przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane:
z działalnością socjalną,
ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
Rozwiązania zawarte w polityce rachunkowości
W zależności od przyjętej w jednostce polityki rachunkowości, do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć należy również przychody związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi (traktowane przed 2002 rokiem jako zyski nadzwyczajne). Do zdarzeń tych zaliczyć można między innymi skutki:
włamań, kradzieży, wypadków komunikacyjnych,
wynikające z upadłości kontrahentów lub układu z nimi,
związane ze zmianą metod produkcji, zawieszenia któregoś z rodzajów działalności podstawowej, zaniechania budowy środków trwałych.
Właściwym kryterium decydującym o zaliczeniu zdarzeń gospodarczych do pozostałych przychodów operacyjnych powinno być prawidłowe określenie, czy zdarzenie to ma związek z działalnością operacyjną oraz ryzykiem ponoszonym przy jej prowadzeniu.
Dlatego właściwe jest przy kwalifikacji przychodów uwzględnienie zasady ostrożności (w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą należy w wyniku finansowym (bez względu na jego wysokość) uwzględnić m.in. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne. Również przepisy art. 41 ust. 1 pkt 1–3 przedmiotowej ustawy określają zasady rozliczania międzyokresowych przychodów, które dokonywane są zgodnie z zasadą ostrożności, a także sposób zaliczania ich do pozostałych przychodów operacyjnych.
Ewidencja przychodów
Ewidencja przychodów pozostałej działalności operacyjnej właściwie powinna sprowadzać się do układu, jaki poniekąd wymusza na jednostce układ rachunku zysków i strat prezentowany w załączniku nr 1 ustawy. Jednakże, specyfika oraz rodzaj wykonywanej działalności może oznaczać, że układ ten jest niewystarczający. Dlatego jednostki, zgodnie z zapisami przyjętej polityki rachunkowości, mniej lub bardziej rozbudowują swoją analitykę, tak by umożliwiała właściwą ewidencję i późniejsze sporządzenie rachunku zysków i strat. Ewidencja tego rodzaju przychodów prowadzona jest zazwyczaj na kontach zespołu 7. Konta te w ciągu roku obrotowego wykazują saldo Ma, które na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na wynik finansowy.
Zgodnie z przyjętym w rachunku zysków i strat podziałem pierwszym kryterium pozostałych przychodów operacyjnych będą przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
W ciągu roku obrotowego po stronie kredytowej kont przychodów ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych księgowane są wszelkie przychody związane ze sprzedażą aktywów trwałych dokonywanych zarówno w formie gotówkowej, bezgotówkowej dla kontrahentów, jak i dla pracowników.
Do przychodów tych powinny zostać zaliczone między innymi:
sprzedaż środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne,
wniesione wkłady niepieniężne w postaci środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w zamian za nabyte udziały lub akcje,
przy likwidacji środka trwałego osiągnięte ewentualnie odzyski.
W pozycji tej nie są wykazywane nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe (otrzymane np. w drodze darowizny). Jak wiadomo, zaliczane są one do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie odpisywane w pozostałe przychody operacyjne. Poniżej zostały przedstawione typowe księgowania związane z ewidencją przychodów niefinansowych aktywów trwałych.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na koniec okresu sprawozdawczego trzeba porównać osiągnięte przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych z wartością netto tych aktywów, ponieważ w rachunku zysków i strat wykazywany jest tylko zysk bądź strata ze zbycia tych aktywów (tzw. ujęcie wynikowe).
Przychody z dotacji, subwencji, dopłat
W kolejnej pozycji rachunku zysków i strat w ramach pozostałych przychodów operacyjnych zostały wyodrębnione przychody z tytułu dotacji, subwencji oraz dopłat. Otrzymane kwoty wymienionych tytułów powinny obejmować między innymi:
otrzymane dotacje z budżetu centralnego lub od organów samorządu jako dopłaty do sprzedaży lub kosztów działalności,
odpisane raty dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych, dokonywane równolegle do amortyzacji tych obiektów lub tytułów.
Prowadzona dla tego konta ewidencja analityczna powinna jednostce zapewnić wyodrębnienie poszczególnych przychodów według tytułów. Poniżej zostały przedstawione typowe zapisy na kontach dotacji.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Inne przychody operacyjne
Kolejną i zarazem ostatnią pozycją rachunku zysków i strat, z zakresu przychodów z pozostałej działalności operacyjnej, są inne przychody operacyjne. W tej pozycji powinny być ujęte wszelkie niewątpliwe przychody, które nie zostały przez jednostkę zakwalifikowane do wymienionych wcześniej tytułów. A zatem do typowych operacji gospodarczych ujmowanych na kontach innych przychodów jednostki powinny ujmować między innymi:
odpisane umorzone i przedawnione zobowiązania,
rozwiązanie (korekta) utworzonych odpisów aktualizujących na wierzytelności od dłużników, na wartość rzeczowych aktywów obrotowych,
niewykorzystane rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, z wyjątkiem operacji finansowych księgowanych na kontach przychodów finansowych,
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny,
otrzymane nieodpłatnie składniki aktywów obrotowych (darowizny),
inne tytuły.
Należy również zauważyć, że ewidencja prowadzona dla kont pozostałych przychodów operacyjnych powinna wyodrębnić tytuły istotne dla potrzeb danej jednostki, na przykład z podziałem na działalność inwestycyjną oraz działalność operacyjną (na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych). Poniżej zaprezentowane zostały typowe operacje gospodarcze związane z księgowaniem pozostałych przychodów operacyjnych.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl

Piotr Rybicki
dyrektor finansowy
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r. [tabela ofert]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA