| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody z pozostałej działalności operacyjnej - ewidencja księgowa

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej - ewidencja księgowa

Jakie skutki zdarzeń zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych? Czy trzeba porównywać przychody ze zbycia aktywów trwałych z ich wartością netto? Jak zakwalifikować otrzymaną dotację? Czy korekta odpisów aktualizujących powoduje powstanie przychodu?

Definicja i klasyfikacja przychodów
Biorąc pod uwagę definicję z ustawy o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), przez pozostałe przychody operacyjne (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32) rozumie się przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane:
z działalnością socjalną,
ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
Rozwiązania zawarte w polityce rachunkowości
W zależności od przyjętej w jednostce polityki rachunkowości, do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć należy również przychody związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi (traktowane przed 2002 rokiem jako zyski nadzwyczajne). Do zdarzeń tych zaliczyć można między innymi skutki:
włamań, kradzieży, wypadków komunikacyjnych,
wynikające z upadłości kontrahentów lub układu z nimi,
związane ze zmianą metod produkcji, zawieszenia któregoś z rodzajów działalności podstawowej, zaniechania budowy środków trwałych.
Właściwym kryterium decydującym o zaliczeniu zdarzeń gospodarczych do pozostałych przychodów operacyjnych powinno być prawidłowe określenie, czy zdarzenie to ma związek z działalnością operacyjną oraz ryzykiem ponoszonym przy jej prowadzeniu.
Dlatego właściwe jest przy kwalifikacji przychodów uwzględnienie zasady ostrożności (w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą należy w wyniku finansowym (bez względu na jego wysokość) uwzględnić m.in. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne. Również przepisy art. 41 ust. 1 pkt 1–3 przedmiotowej ustawy określają zasady rozliczania międzyokresowych przychodów, które dokonywane są zgodnie z zasadą ostrożności, a także sposób zaliczania ich do pozostałych przychodów operacyjnych.

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »