REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przychody z pozostałej działalności operacyjnej - ewidencja księgowa

REKLAMA

Jakie skutki zdarzeń zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych? Czy trzeba porównywać przychody ze zbycia aktywów trwałych z ich wartością netto? Jak zakwalifikować otrzymaną dotację? Czy korekta odpisów aktualizujących powoduje powstanie przychodu?
Definicja i klasyfikacja przychodów
Biorąc pod uwagę definicję z ustawy o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), przez pozostałe przychody operacyjne (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32) rozumie się przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane:
z działalnością socjalną,
ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.
Rozwiązania zawarte w polityce rachunkowości
W zależności od przyjętej w jednostce polityki rachunkowości, do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć należy również przychody związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi (traktowane przed 2002 rokiem jako zyski nadzwyczajne). Do zdarzeń tych zaliczyć można między innymi skutki:
włamań, kradzieży, wypadków komunikacyjnych,
wynikające z upadłości kontrahentów lub układu z nimi,
związane ze zmianą metod produkcji, zawieszenia któregoś z rodzajów działalności podstawowej, zaniechania budowy środków trwałych.
Właściwym kryterium decydującym o zaliczeniu zdarzeń gospodarczych do pozostałych przychodów operacyjnych powinno być prawidłowe określenie, czy zdarzenie to ma związek z działalnością operacyjną oraz ryzykiem ponoszonym przy jej prowadzeniu.
Dlatego właściwe jest przy kwalifikacji przychodów uwzględnienie zasady ostrożności (w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą należy w wyniku finansowym (bez względu na jego wysokość) uwzględnić m.in. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne. Również przepisy art. 41 ust. 1 pkt 1–3 przedmiotowej ustawy określają zasady rozliczania międzyokresowych przychodów, które dokonywane są zgodnie z zasadą ostrożności, a także sposób zaliczania ich do pozostałych przychodów operacyjnych.
Ewidencja przychodów
Ewidencja przychodów pozostałej działalności operacyjnej właściwie powinna sprowadzać się do układu, jaki poniekąd wymusza na jednostce układ rachunku zysków i strat prezentowany w załączniku nr 1 ustawy. Jednakże, specyfika oraz rodzaj wykonywanej działalności może oznaczać, że układ ten jest niewystarczający. Dlatego jednostki, zgodnie z zapisami przyjętej polityki rachunkowości, mniej lub bardziej rozbudowują swoją analitykę, tak by umożliwiała właściwą ewidencję i późniejsze sporządzenie rachunku zysków i strat. Ewidencja tego rodzaju przychodów prowadzona jest zazwyczaj na kontach zespołu 7. Konta te w ciągu roku obrotowego wykazują saldo Ma, które na dzień bilansowy podlega przeniesieniu na wynik finansowy.
Zgodnie z przyjętym w rachunku zysków i strat podziałem pierwszym kryterium pozostałych przychodów operacyjnych będą przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
W ciągu roku obrotowego po stronie kredytowej kont przychodów ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych księgowane są wszelkie przychody związane ze sprzedażą aktywów trwałych dokonywanych zarówno w formie gotówkowej, bezgotówkowej dla kontrahentów, jak i dla pracowników.
Do przychodów tych powinny zostać zaliczone między innymi:
sprzedaż środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji w wartości niematerialne i prawne,
wniesione wkłady niepieniężne w postaci środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w zamian za nabyte udziały lub akcje,
przy likwidacji środka trwałego osiągnięte ewentualnie odzyski.
W pozycji tej nie są wykazywane nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe (otrzymane np. w drodze darowizny). Jak wiadomo, zaliczane są one do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie odpisywane w pozostałe przychody operacyjne. Poniżej zostały przedstawione typowe księgowania związane z ewidencją przychodów niefinansowych aktywów trwałych.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na koniec okresu sprawozdawczego trzeba porównać osiągnięte przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych z wartością netto tych aktywów, ponieważ w rachunku zysków i strat wykazywany jest tylko zysk bądź strata ze zbycia tych aktywów (tzw. ujęcie wynikowe).
Przychody z dotacji, subwencji, dopłat
W kolejnej pozycji rachunku zysków i strat w ramach pozostałych przychodów operacyjnych zostały wyodrębnione przychody z tytułu dotacji, subwencji oraz dopłat. Otrzymane kwoty wymienionych tytułów powinny obejmować między innymi:
otrzymane dotacje z budżetu centralnego lub od organów samorządu jako dopłaty do sprzedaży lub kosztów działalności,
odpisane raty dotacji, subwencji i dopłat otrzymanych na sfinansowanie budowy środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych, dokonywane równolegle do amortyzacji tych obiektów lub tytułów.
Prowadzona dla tego konta ewidencja analityczna powinna jednostce zapewnić wyodrębnienie poszczególnych przychodów według tytułów. Poniżej zostały przedstawione typowe zapisy na kontach dotacji.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Inne przychody operacyjne
Kolejną i zarazem ostatnią pozycją rachunku zysków i strat, z zakresu przychodów z pozostałej działalności operacyjnej, są inne przychody operacyjne. W tej pozycji powinny być ujęte wszelkie niewątpliwe przychody, które nie zostały przez jednostkę zakwalifikowane do wymienionych wcześniej tytułów. A zatem do typowych operacji gospodarczych ujmowanych na kontach innych przychodów jednostki powinny ujmować między innymi:
odpisane umorzone i przedawnione zobowiązania,
rozwiązanie (korekta) utworzonych odpisów aktualizujących na wierzytelności od dłużników, na wartość rzeczowych aktywów obrotowych,
niewykorzystane rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, z wyjątkiem operacji finansowych księgowanych na kontach przychodów finansowych,
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny,
otrzymane nieodpłatnie składniki aktywów obrotowych (darowizny),
inne tytuły.
Należy również zauważyć, że ewidencja prowadzona dla kont pozostałych przychodów operacyjnych powinna wyodrębnić tytuły istotne dla potrzeb danej jednostki, na przykład z podziałem na działalność inwestycyjną oraz działalność operacyjną (na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych). Poniżej zaprezentowane zostały typowe operacje gospodarcze związane z księgowaniem pozostałych przychodów operacyjnych.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
Masz wątpliwości, napisz: prawo.autorzy@infor.pl

Piotr Rybicki
dyrektor finansowy
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Limit działalności nierejestrowanej w 2024 r. wzrośnie do 3225 zł. Ale VAT i tak trzeba będzie niekiedy zapłacić.

  Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.

  Jak sformułować klauzulę arbitrażową w umowie?

  Klauzule arbitrażowe w umowach. Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np. z sektorów budowalnego, logistycznego czy informatycznego coraz częściej korzystają z arbitrażu online zamiast sądów powszechnych.

  Tabela kursów średnich NBP z 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3233 zł.

  Wyższe opłaty drogowe w transporcie – czy zapłacą za nie konsumenci?

  Podwyżki opłat drogowych, które wyniosą nawet 80 proc. w Niemczech sprawią, że firmy transportowe będą musiały szukać oszczędności gdzie indziej. Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się podniesienie cen frachtu, chociaż wiadomo, że koszty tego rozwiązania poniosą nie zleceniodawcy, lecz konsumenci. A niezależnie od tego firmy transportowe i tak muszą dobrze przygotować się do funkcjonowania w nowej, droższej rzeczywistości. Sprawdzamy nastroje panujące w branży i szukamy rozwiązań, które mogą pomóc przewoźnikom oszczędzać nie tylko w tym trudnym okresie. 

  Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Wyższe nie tylko pensje. Jak wzrosną w nowym roku inne świadczenia pracownicze?

  Minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 3600 zł, od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - o kolejne kilkadziesiąt złotych, do 4300 zł. Łącznie da to wzrost płacy minimalnej o 19,4%. Zaplanowana na przyszły rok podwyżka będzie rekordową w ujęciu kwotowym i bliską rekordowej w ujęciu procentowym. Od 2000 roku tylko dwukrotnie procentowy wzrost płacy minimalnej był wyższy. W 2008 r. jej kwota została ona podniesiona z 936 zł do 1126 zł, a więc o 20,3%. Natomiast w 2023 r. dwie zmiany, obowiązujące od stycznia i od lipca, wywindowały płacę minimalną z 3010 zł do 3600 zł, a więc łącznie o 19,6%. Podwyższenie płacy minimalnej wpłynie również w 2024 roku na szereg wskaźników i świadczeń pracowniczych. 

  Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kiedy przysługuje i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

  ZUS informuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy nie tylko w trakcie zatrudnienia, lecz także podczas wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Ale w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. Jakie?

  Nowe oszustwo na rynku finansowym: przestępcy oferują „klejnoty flippowe”

  Na rynku pojawiła się nowa metoda „inwestycyjna”. Oszuści poprzez spółki zawierają umowy sprzedaży tzw. biżuterii flippowej z pewnym zyskiem. W rzeczywistości wartość przedmiotu z reguły jest kilkukrotnie zawyżona. Sprzedawcy często proponują zawarcie umowy komisu, na mocy której mają dokonać dalszej sprzedaży klejnotu, co jednak nie następuje. Następnie klientom proponuje się zawarcie kolejnych umów z innymi podmiotami, np. umowy pożyczki i kolejnej umowy komisu z inną spółką. Dzięki temu moment rozliczenia jest odsunięty w czasie, a podmiot wyłudza w ten sposób dodatkowe pieniądze. Z reguły na zabezpieczenie roszczeń zawierana jest też umowa zastawu na udziałach innej spółki. Warto też dodać, że większość pokrzywdzonych prawdopodobnie jeszcze nie wie lub nie ma pewności, że doszło do oszustwa.

  Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?

  Podatek od darowizny dotyka wielu osób w Polsce. W 2023 roku wprowadzono znaczące zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, które wpłynęły na kwoty wolne od podatku. W tym artykule skupimy się na aktualnym stanie prawnym, przywołując obowiązujące regulacje.

  Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

  Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Czy czeka nas zmiana stóp procentowych?

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

  REKLAMA